Årsberetning 2021

Årsberetning for 2021

Lokalgruppen

Gruppen fungerer selvstændigt under Lokalafdelingen for Københavnsområdet med ansvar for den tildelte pulje og afvikling af egne arrangementer.

Gruppen består af Gitte og Allan Kruse, Mogens Samuelsen, Bjarne Bo Jensen, Henning Skjelborg, Helge Hansen og Marta Bagoly Grun.

Marta fører en logbog, hvor alle vore aktiviteter er registreret.

Ture

Hele året har været påvirket af corona restriktionerne.

Vi skulle have afholdt 8 ture (3-8 timers varighed) i lokalområdet med Henning, Søren Mygind, Bjarne, Marta, Gitte og Allan som turledere.

Ud af de 8 planlagte ture var vi nødt til at aflyse 2 på grund af corona restriktionerne.

Turene har/skulle have været til Skåne, Vestsjælland, Kirkestien, ringmærkning i Gedser, Feddet, Falsterbo, Magleby skov.

Det er 6. år i træk, at vi har vandrefalk på Køge kirke. Desværre endnu uden yngleresultat på trods af den fine yngleplatform.

Aftenarrangementer

Vi har planlagt 4 aftenarrangementer i årets løb:

–  4 fototeknik arrangementer ved Bjarne – med en del usikkerhed pga. corona

–  Punkttælling ved Thomas Vikstrøm – udskudt pga. corona

–  Socotra med Stig Jensen – udskudt, men gennemført i oktober 2021

–  Midt England med David Collinge – udskudt, men gennemført i november 2021

–  Fotoaften – vis dine billeder ved Allan – aflyst pga. corona

Fototeknik arrangementer. Det er en skam, at vi har måttet aflyse – gruppen kom godt fra start med flere interesserede fotografer, og vi håber at kunne fortsætte senere, når verden bliver åben igen.

Generelt

Vi har afholdt 5 gruppemøder i år. På møderne diskuterer vi vores programmer og hvordan vi kan få flere deltagere til vores ture. Evt. andre måder at reklamere for vores arrangementer på.

Vi har været med i gruppens 18 årige liv og prøver at holde begejstringen oppe.

Vi synes, at vi har et godt socialt sammenhold og vores arrangementer er meget ”nede på jorden”, hvor alle kan være med og hvor der altid er plads til nybegyndere og dumme spørgsmål.

På vores aftenarrangementer møder vi mange medlemmer, der kommer langvejs fra.

Mål for 2022

Det tør jeg næsten ikke skrive om, da vi ikke ved hvordan det hele kommer til at se ud pga restriktioerne. Vi har allerede måtte aflyse en ørnetur med bus til Skåne.

Køge Lokalgruppen v/ Marta Bagoly Grun