Afholdte aftenarrangementer

Aflyst- på grund af corona restriktioner.
Ti. 3/11. 15:00-21:00. Punkttællinger ved Thomas Vikstrøm. Mødested: Aftales senere
Vi vil gerne invitere nuværende tællere og andre interesserede til en eftermiddag og aften om punkttællinger. Om eftermiddagen fra klokken 15-17 demonstreres det, hvordan man laver punkttællinger, og deltagerne kan selv prøve det. Du kan vælge at deltage i hele arrangementet eller kun eftermiddag eller aften.
Klokken 17-19 byder vi de tilmeldte til hele arrangementet på lidt aftensmad. 
Klokken 19-21 holdes der indlæg og diskussion om nyhederne i Punkttælling 2.0, om det nuværende projekt og meget mere..
Punkttællingerne er meget vigtige for DOF og for overvågningen af danske fuglebestande. DOF går i år med støtte fra Aage V. Jensen Naturfond i gang med at udvikle Punkttælling 2.0. Nye apps, så det også blive let at registrere med smartphones og tablets. Muligheder for simplere tællinger uden at binde sig. Bevaring af kernen med de klassiske punkttællinger.
Tilmelding skal ske til Marta Bagoly Grun på 30422449.  Dette er nødvendigt bl.a. for at kunne bestille mad til dem, som deltager i hele arrangementet.

Aflyst på grund af corona restriktioner.
To 19/11. 19:15. Fototeknik. Det grønne Hus Vestergade 3C Køge Kontakt: Bjarne Bo Jensen 51490721

Aflyst på på grund af corona restriktioner
Ti 24/11. 19:00. Fotoaften. Kom og vis dine fuglebilleder. Det grønne Hus, Vestergade  3C Køge
Kontakt: Allan Kruse 42454219.

Fuglenes forunderlige verden
Tidspunkt 10. marts 19:00-22:00
Sted Køge Bibliotek
Foredrag ved Bjarne Bo Jensen
Bjarne gennemgik fuglenes udviklingshistorie. Derefter hørte vi om fuglenes forskellige sanser.
Der blev spillet forskellige musikstykker, der var inspireret af fuglesang. Vi så masser af fuglefotos som illustration.  Et meget omfattende og interessant foredrag, der blev overværet af 24 deltagere

Fotogruppe – fototeknik
Tidspunkt 4. februar kl. 19:00-22:00
Sted Køge Bibliotek
Der er mange fuglekiggere der også interesserer sig for at kombinere fugleinteressen med fotografering, og vi vil derfor invitere til en fotoaften hvor formålet, ud over en god snak og visning af fuglebilleder, vil være at etablere en fotogruppe, hvor man dels kan diskutere fuglefotografering, og hjælpe hinanden med de nogle gange ikke helt simple teknikker.
Kontakt evt. Bjarne Bo Jensen e-mail: jensenab@mail.dk.

                                                            2019

Ons 30/10. 19:00-Fotoreportage. DOF Travel-tur Bulgarien/Grækenland. På trods af koks med annonceringen var der 14 deltagere. Jørn har fortalt om DOF turen til Bulgarien og den nordlige Grækenland. Vi så mange billeder fra turen, bl.a. Kerkini lake. Aftenen sluttede med fotos fra Costa Rica.
Køge Bibliotek. Jørn Gissel og Henning Skjelborg.

 Torsdag den 28. februar kl, 19 på Køge bibliotek.
Foredrag om Senegal
Med Stig Jensen
Stig fortalte om en to ugers privat tur med lokal guide til Senegal. De så kystområdere, sahel området og var i en national park. Vi så fotos af natur, mennesker og masser af fugle. Vi fik også lidt indblik i livet i Afrika, klimaforandringer, mm. 22 deltagere. Senegal er Vestafrika overset ornitologiske perle. Landet byder på mange forskellige naturtyper, enorme koncentrationer af fugle og en række specialiteter. Kysten nær hovedstaden byder på gode muligheder for at se havfugle, såsom rødnæbbet tropikfugl, sabinemåge og skråper. Den nordlige sahelzone huser bl.a. sort trænattergal, arabisk trappe og sahelsanger. De frodige områder omkring Gambia floden kan fremvise en enorm fugleliste med bl.a. krokodillevogter, finfoot og mange isfuglearter. En af største ornitologiske attraktioner er tusindvis af afrikanske svalehaleglenter fællesovernatning på en lille ø. 

                                                        2018

Tirsdag d. 9 oktober Det Grønne Hus, Vestergade 3C, 4600 Køge kl. 19 til ca. 21.30
Der blev vist billeder fra Finland og Nordnorge af Steffen og Allan. Bjarne viste billeder af fugle fra nærområdet. Derefter så vi fotos fra Brandenburg regionen af stortappe mm. ved Jørn. Niels viste fotos fra Andalusien og Henrik afsluttede med fotos af italiensk spurv fra Rom. 19 deltagere

Mandag d. 19. marts kl. 19- ca. 21. Køge Bibliotek, Kirkestræde 18, 4600 Køge.
Spændende naturoplevelser omkring Køge.
Gitte fortalte om gode fuglelokaliteter bl.a. Ølsemagle revle, Køge ådal, Vallø slotspark, Tryggevælde ådal, Gjorslev Møllesø og Stevns klint.
Hun viste vejen til de forskellige steder og fortalte om de forskellige fugle man kan se på stederne.
Der var en del helt nye besøgende, som vi var glade for at se, 25 ialt.
Tur søndag d. 25 marts.
Gitte afholdt en tur på Ølsemagle Revle som opfølgning på foredraget mandag d. 19. marts på biblioteket.
Der kom kun en deltager. Vi gik op til den nordlige spids. Vi så ænder specielt mange spidsænder, viber og stranskader. Deltageren fik sit ønske opfyldt, vi så to mosehornugler i flugt.
Tilbage på dæmningen så vi sølvhejre i den sydlige lagune.

Efter ATLAS, samt naturpolitik. Ti. 13/2  19:00 Det grønne Hus, Vestergade 3C, Køge
Bjarne fortalte om systematisk optælling af fugle på Tryggevælde å. Natlytteture i kajakker.
Marta fortalte om punkttællingen.
Søren fortalte om naturpolitikken og om vores aktiviteter i lokalområdet.
Han har deltaget i et kursus for kommunale caretakere. Vi fik en god fælles snak om emnerne,  bla.a. Ølsemagle Revle og kystsikring, bevarelsen af Tryggevælde ådal, § 3 arealer, samarbejde med DN, rydning af krat på Ølsemagle Revle.
Vi planlægger at sætte en liste over kommende opgaver på vores hjemmeside og vi håber på interesserede deltagere.

Billedaften. Ti 23/1 Kl. 19:00 Det grønne Hus, Vestergade 3C, Køge
Kom, fortæl og vis dine billeder. 17 deltagere til aftenen, hvor der blev vist og kommenteret billeder af diverse fugle fra De britiske Øer, Grønland, Pyrenæerne og fra Honduras også billeder af krybdyr og padder. Fra Danmark en lille serie af Sortgrå Ryle, og fra Småland en optagelse af Nøddekrige i aktion. Allan, Ella, Jørn, Henrik og Steffen var i aktion, så vi sluttede først 22:30.

2017

Fugle i Oman. 30/11 kl. 19:00. Køge Bibliotek, Kirkestræde 18.
Stig Jensen fortalte om fugle og naturen i Oman og Qatar, med udgangspunkt i en rejse dertil i foråret 2017. Oman er ornitologisk enestående med et miks af arabiske specialiteter med indslag af afrikanske og asiatiske fuglearter samt ikke mindst europæiske træk- og vintergæster. Foredraget blev ledsaget af billeder fra Oman og en kort afstikker til Qatar. Der var 27 deltagere ialt til en meget spændende aften om Oman. I Oman mødes Afrikas og Asiens fugle, der gør stedet meget bemærkelsesværdigt. Det er nemt at rejse til og nemt at være i landet.

Billedaften. Ti 31/10. 19:00 Det Grønne Hus, Vestergade 3C  Kom og vis dine billeder. Marta, Steffen og Henning lagde for med billeder og causeri fra Pyrenæerne. ” 15 medlemmer var mødt op for at høre om og se fotos fra en fugletur til Pyrenæerne. Derefter viste Henrik Bringsøe billeder fra den vestlige Costa Rica. Vi blev klogere på funktionen af tukanens næb også.”

Foredrag om fuglestemmer. Onsdag 10/5. 19-22. Det Grønne Hus, Vestergde 3c, Køge
Som forberedelse til sangfugleturen i Solgårdsparken den 28. maj blev der afholdt en introduktion til fuglestemmer og deres funktion.
14 deltagere, der kom fra København, Greve, Haslev, Solrød og Køge til aftenarrangementet om fuglesang. Vi hørte om fuglenes forskellige kommunikationsformer, om hvornår og hvorfor de synger. Der blev vist eksempler på hvordan de forskellige arter bruger sangen. Det var optakten til en fugletur den 28. maj i Solgårdsparken. Foredraget fortalte om fuglesangens funktion, f.eks. i forbindelse med etablering af territorium, identifikation af art og individ, tiltrækning af mage etc. etc. Hvordan lærer fuglene at synge, kan fugle synge med to stemmer samtidigt?
Dertil gennemgik vi nogle af de fuglestemmer vi kan forvente at høre i Solgårdsparken med små huskeregler for de forskellige stemmer.
Foredragsholder: Bjarne Bo Jensen tlf. 5149 0721 e-mail: jensenab@mail.dk

Fugletrækket. Tirsdag 28/3 kl. 19: 00.Det grønne Hus, Vestergade 3c, Køge.
Bjarne Bo Jensen fortalte om fugletræk med mange illustrationer af  trækruter, og trækmønstre hos de forskellige fuglearter.
Vi hørte om metoderne: ringmærkning, lyslogger og radiosender.
Trækfugle, standfugle, vejrfugle og ændringer i forhold under overvintringessteder og konsekvenserne af den mm. Til sidst en gennemgang af trækmønstre på Sjælland forår og efterår. Der var 13 deltagere.

Billedaften.   Tirsdag 21/2 kl. 19:00. Det Grønne Hus, Vestergade 3c, Køge. 
Nu begynder problemerne at vise sig med at Det Grønne Hus, der ikke har nogen ejer. Efter en del opringninger lykkedes det os at komme ind i Det Grønne Hus. Der var 21 deltagere til at høre om Costa Rica, som Gitte og Allan lagde ud med. Vi fik en god gennemgang af turen, der blev arrangeret af Lama Tours. Bagefter viste Jørn Gissel sine actionfotos af danske fugle og vi så også billeder fra Georgien og Mallorcas nordlige side ved Albuferia

Årets fugleoplevelser. Kom, fortæl  og vis dine billeder. To 26/1. 19:00. Det grønne Hus, Vestergade 3C Køge.
Extremadura og Portugal med Henning, Steffen og Marta. Der blev fortalt om turen og vist fotos og små videoklip bl.a. af en hærfugl og en stenvender.
Bjarne Bo Jensen viste gode fuglefotos fra Danmark.
Henrik Bringsøe viste billeder fra Pyrenæerne, bl.a. fra et skjul, hvor der har været ca. 400 gåsegribbe og mange af de andre gribbe: lammegrib, munkegrib og ådselsgrib.
Vi så også fotos fra Gørlev af nøddekrigen og af forplejningen der.
Han talte lidt om eye-pinning og der var en god snak om hvordan øjet fungerer både hos fuglene og menneskene.
Spændende aften.

2016

Ma 21/11. 19:00. Det grønne Hus, Vestergade 3C Køge. Niels (fra Rødvig) beretter og viser billeder fra sine to ture. Niels fortalte om to ture til Varangerfjorden. Den ene tur i 2014, den anden i år i begyndelsen af juni måned. To vidt forskellige ture. Vi så en masse billeder og fik gode ideer om overnatningsmuligheder og turforslag. 16 deltagere.

Billedaften. Ma.14/3. 19:00 Det grønne Hus, Vestergade 3C, Køge.
Vi har fået udnævnt vores første æresmedlem, John Hovmand, der er en utrættelig medlem af vores lille gruppe.
Jørn Gissel har fortalt om sin rejse til Tobago og Trinidad og viste en masse fotos og videoklip af de mange forskellige fugle. Vi fik også gode tips til hvordan man kan arrangere en tur dertil. Flest fugle set på Trinidad

Atlasprojektet. Ti 16/2. 18:00 – 22:00. Det grønne Hus, Vestergade 3C, Køge
Formålet med mødet er at øge aktiviteten i ATLAS projektet i Køge området. Projektet byder på en middag hvorefter Thomas Vikstrøm fra DOF giver en status over Atlas projektet. Herefter vil vi forsøge at koordinere vores indsats, så en bedre dækning af kvadraterne i Køge området opnås. Kom og hør nærmere uanset om du vil gøre en lille eller stor indsat i ATLAS projektet.
                                                            Dagsorden:
§  Præsentation af projektet og status over antallet af dækkede kvadrater ved Thomas Vikstrøm (DOF)
§  Diskussion af mulighederne for at dele kvadratansvar
§  Hvordan kan du bidrage effektivt uden at være kvadratansvarlig
§  Udpegning af vanskellige arter, hvor en særlig indsats kan være nødvendig
 23 deltagere, både meget erfarne og nybegyndere. Vi nåede alle punkterne igennem. Stor interesse for Atlas projektet og en meget vellykket aften.

                                             2015

Fugletur til Bulgarien. Ma. 16/11 kl. 19:00. Det grønne Hus, Vestergade 3C, Køge.
Henning og Steffen har vist billeder og fortalte om turen. Marta kunne desværre ikke deltage. Der blev vist ca. 100 billeder, som Steffen har taget under turen til Bulgarien. Bulgarien er et meget spændende sted, meget er uberørt i bjergområderne, hvor vi kunne beundre både klippespætmejse – på afstand – og murløber meget tæt på og meget længe. Turen begyndte ved Sortehavet og endte i Rodopibjærgene. Bulgarien kan varmt anbefales, både til trækfugleture og til forårsture.

En vintertur til Japan. Ma. 3/10 kl. 19:00 Det Grønne Hus, Vestergade 3C Køge.
Der var 22 deltagere til en spændende aften om en sjælden rejsemål for de fleste fuglefolk: Japan. Bedste tidspunkt til rejsen er februar måned. Stig har været i landet i juleferien. Turen begyndte på Hokkaido og gik gennem næsten hele landet fra vinter- til sommertemperaturer. Mange sjældne fugle og mange traner. Aftenens foredragsholder er Stig Jensen. Stig er en flittig anvendt turleder, mere end 30 år for DOF Travel, og han har rejst over det meste af verden. En meget engageret og underholdende turleder, og hans store viden er ikke kun begrænset til ornitologien.

Lene Smith. Det grønne Hus. Vestergade 3C Køge. Foredrag om en fuglerejse til Etiopien. To. 5/3. 2015. kl. 19:00.
Lene fortalte om sin rejse til Etiopien, der er et fantastisk smukt og fuglerigt land. Lene viste sine billeder fra rejsen, fra den flotte natur og den fantastiske fauna fra Rift Dalen til Sanetti Plateauet i 4200 meters højde. Etiopien er rig på endemiske arter, både planter og dyr. Der var mødt 13 deltagere til denne spændende og underholdende aften, stor tak til Lene.

Oplevelser som skrivende feltornitolog. to. 8/1. 2015. kl.19:00.
Klaus Malling Olsen. Det grønne Hus, Vestergade  3C Køge.
28 deltagere oplevede et spændende foredrag med en af de bedste feltornitologer i Europa. Klaus fortalte om ”gamle dage”, om sine mange rejser. Han viste også mange fuglebilleder og sluttede af  med fotos fra Sydamerika, som er blevet hans nye fuglemål.
Klaus har været aktiv siden sidst i 60´erne, skrevet bøger og rejst verden tynd. Denne aften fortæller han om at sætte sig mål som at skrive ”Rovfugle i felten” og bearbejde store bestemmelsesbøger, om passionen bag at udrede kærhøgens kendetegn og om at indsamle data i nære og fjerne dele af verden, ikke mindst  Mellemøsten og Indien. I anden del er focus på Sydamerika og de farvestrålende fugle på klodens mest artsrige kontinent,det hele krydret med anekdoter og tanker fra et langt liv i feltornitologiens tjeneste.

                                        2014

Tor. 23/10. kl. 19. Billedaften. Kom med dine egne billeder.
Det grønne Hus, Vestergade 3C, Køge. Vis og fortæl om nogle af dine oplevelser, og kom evt. med forslag til fuglerejser o.l. Henning Skjelborg lægger for med en tur til Rügen oktober 2013.   20714434    

Fjer-kursus. Torsdag 16/1 2014 kl. 19. Det grønne Hus, Vestergade 3C Køge.
Henning Kaulberg har samlet på fjer siden sit 9. år. Det er blevet til mange tusinde fjer – UDEN at han på noget tidspunkt har nedlagt en fugl. Han vil fortælle om, hvor og hvornår man bedst kan lede efter fjer, hvordan man kan opbevare dem, samt hvilke glæder man kan have af at samle på fjer. Han tager selv en stak fjer med, men hvis du har nogle fjer liggende, som du gerne vil have bestemt, så tag dem med og lad Henning vise, hvad han dur til. 

Billedaften. Kom med dine egne billeder. Det grønne Hus, Vestergade 3C, Køge. To. 21/11, kl. 19-22. Vis og fortæl om nogle af dine oplevelser, og kom evt. med forslag til fuglerejser o.l. Allan Kruse lægger for med en tur til Nordnorge marts 2013. Kontakt evt. Allan mht. til billeder. 4245 4219.