Årsberetning 2020

Årsberetning for 2020

Lokalgruppen

Gruppen fungerer selvstændigt under Lokalafdelingen for Københavnsområdet med ansvar for den tildelte pulje og afvikling af egne arrangementer.

Gruppen består af Gitte og Allan Kruse, Mogens Samuelsen, Bjarne Bo Jensen, Henning Skjelborg, Helge Hansen og Marta Bagoly Grun.

Vi fører en logbog, hvor alle vore aktiviteter er registreret.

Ture

Vi skulle have afholdt 11 ture (3-8 timers varighed) i lokalområdet med Henning, Søren Mygind, Bjarne, Marta, Gitte og Allan som turledere.

Deltagerantallet var mellem 6 – 35.

Ud af de 11 planlagte ture, var vi nødt til at aflyse 4 på grund af corona restriktionerne.

Vi havde deltaget i projektet Naturens År for Køge Kommune ved en tur for alle til Ølsemagle Revle med 10 deltagere.

Det er 5. år i træk, at vi har vandrefalk på Køge kirke. Desværre endnu uden yngleresultat på trods af den fine yngleplatform.

Aftenarrangementer

Vi har planlagt 6 aftenarrangementer i årets løb:

–  3 fototeknik arrangementer ved Bjarne – en af dem aflyst pga. corona

–  Punkttælling ved Thomas Vikstrøm – aflyst pga. corona

–  Fuglenes Vidunderlige verden ved Bjarne

–  Fotoaften – vis dine billeder ved Allan – aflyst pga. corona

Som noget nyt, har Bjarne arrangeret fototeknik aftenmøder. Det er en skam, at vi har måttet aflyse – gruppen kom godt fra start med flere interesserede fotografer, og vi håber at kunne fortsætte senere, når verden bliver åben igen.

Generelt

Vi har afholdt 4 gruppemøder i år. På møderne diskuterer vi vores programmer og hvordan vi kan få flere deltagere til vores ture. Evt. andre måder at reklamere for vores arrangementer på.

Vi har været med i gruppens 17 årige liv og prøver at holde begejstringen oppe.

Vi synes, at vi har et godt socialt sammenhold og vores arrangementer er meget ”nede på jorden”, hvor alle kan være med og hvor der altid er plads til nybegyndere og dumme spørgsmål.

På vores aftenarrangementer møder vi mange medlemmer, der kommer langvejs fra.

Mål for 2021

Målet for 2021 er at holde det samme aktivitetsniveau, og tiltrække flere nye medlemmer.

Det ser dog lidt sort ud for tiden, vi har allerede måtte aflyse en ørnetur med bus til Skåne, fugleturen i januar og to aftenarrangementer. Det ene om Socotra, det andet om birding i  England.

Køge Lokalgruppen v/ Marta Bagoly Grun