Kommende Fugleture

2022Fugletur på Præstø Fed søndag den 14. august 2022 
Mødested: Feddet camping kl. 9.00. Parkeringsafgift 50kr pr bil.
Over heden ser vi efter trækkende edderfugle, rastende småspover, havørn og måske en hugorm, der varmer sig i solen.
Ved Fedhage kan vi se rastende ænder, måger og terner og lidt vadefugle.
Husk madpakke, vi regner med at være tilbage ved bilerne ca. kl. 16.
Tilmelding: Marta Bagoly 30422449 og Gitte Kruse 23467922

Falsterbo.  Lø. 10/9 7:00-18:00. Mødested: Ølby Station ved Føtex. Tur i privatbiler. Mulighed for et stort træk af andefugle, musvåge, røde glenter, spurvehøge, duer og småfugle. Er vejret ugunstigt for træk, vil vi besøge søerne og andre lokaliteter i det skånske bagland for at se på rastende fugle. Tilmelding er nødvendig, da vi fordeler os i bilerne. Benzin og broafgift deles mellem personerne i hver enkelt bil. Husk pas eller kørekort. Turleder: Søren Mygind (22354550)