Kommende Fugleture

2022Lørdag den 16. juli 2022 kl. 9 – ca. 13. Mødested: Kiosken for enden af Revlevej
Mulighed for at se mange vadefuglearter, som nu er i deres flotte sommerdragter. God chance for fiskeørn, svømmeænder og terner, måske rovterner.Turledere: Marta Bagoly Grun (3042 2449) og Gitte Kruse (2346 7922).