Kommende Fugleture

                                                               

Ørnetur til Skåne. Lø 1/2. Afgang med bus. Ølby Station kl 7:35. Hjemkomst samme sted 19:00
Fyledalen, Sövdesjön og Krankesjön kan give Havørn, Kongeørn og Røde Glenter plus masser af gæs. Tilmelding foretages ved senest 18/1 at indbetale 375 kr. pr. person til konto 1438 6446478190 mærket med “navn og email” (af hensyn til evt. aflysning pga vejr). Hjemmeboende børn i selskab med forældre 75 kr. Turleder Søren Mygind (22354550) Husk Pas

Ørnetur på Sydsjælland Lø. 22/2 kl. 8-16
Mødested: Herfølge Station. Vi kører til Enø, Vejlø, Avnø og evt. Præstø. Vi deles om både biler og benzin. Turleder Henning Skjelborg (20714434)

Fyledalen og de skånske søer – ørne – glenter – gæs og meget mere
Tidspunkt: Lørdag den 14. marts kl. 06:00 til sidst på eftermiddagen
Turleder: Bjarne Bo Jensen – e-mail: jensenab@mail.dk
Mødested:P-pladsen bag Føtex i Ølbycentret. Turen foregår i privatbiler, og vi deles om udgifterne.
Fyledalen er en fantastisk lokalitet. Ofte besøger vi den senere på dagen efter andre fine lokaliteter.
Denne gang begynder vi i Fyledalen, og bevæger os derefter igennem det skånkse sølandskab, Vombsjön, Vombs Enge, Krankesjön (Silvråka). Vi afslutter i Hardeberga Stenbrud, for at se om vi kan finde den store hornugle. Den er der, men den kan være overordentligt svær at se.
Hvis der er rapporteret spændende ørne i områderne, forsøger vi at finde dem.
Det er en heldagstur, så husk godt med kaffe eller the, og frokost. Husk også pas eller anden billedlegitimation.
Der er ingen tilmelding.

Fuglestemmer på Køge Ås. Ons. 1./4. 9:00-12:00 
Mødested P pladsen ved begyndelsen af Ølbyvej (ved Gammel Køgegård)
Vi fokuserer på fuglestemmer. Mejser, jernspurv, og de første sangere. Med lidt held træløber eller sangdrossel.
Turleder: Marta Bagoly Grun (30422449) og Henning Skjelborg

Skovsnepper i Klosterskoven
Traditionen tro afholder vi igen skovsneppetur i Klosterkoven ved Viby.
Det bliver den 5. maj. fra kl. 20:00 til ca. 22,
Som tidligere har vi fået lov at blive i skoven til efter solnedgang, hvor skovsneppehannerne bliver aktive og flyver på frierfærd for hunnerne, der sidder i skovbunden og venter på, at en af hannerne har en tilstrækkeligt indsmigrende stemme.
I begyndelsen af maj er skoven netop ved at springe ud, og der er anemoner og andet godt i skovbunden, så mød op og nyd vor fine natur.
Turleder Bjarne Bo, tel.: 5149 0721 e-mail: jensenab@mail.dk
Vi mødes ved den første skovvej på højre hånd på Ørningevej, når man kommer fra Vibysiden.
Der er ingen tilmelding.

Sangfugle i Ramsødalen 21.maj
Ramsødalen er en rigtig god sangfuglelokalitet med næsten alle sangfuglearter repræsenteret.
Det varierede landskab med krat, lunde, rørskove mm. giver mulighed for mange forskellige arter, inklusive nattergal, men ellers ingen nævnt ingen glemt.
Vi begynder turen kl. 06:00, og turen varer 2-3 timer, så kan man nå at komme hjem til andre aktiviteter på Kristi Himmelfartsdag.
Turleder: Bjarne Bo, tel.: 5149 0721, e-mail jensenab@mail.dk
Der er ingen tilmelding

Sydfalster og ringmærkning på Gedser Fuglestation – Heldagstur Søndag d. 24. maj 2020.
I lighed med sidste efterår tager vi en tur til Sydfalster og Gedser Fuglestation.
På fuglestationen får vi lejlighed til at følge ringmærkningen, måske med nogle spændende forårsgæster. Vi vil bl. a. også få indblik i, hvad der sker på forårstrækket.
Efter besøget på Fuglestationen, hvor vi måske hører karmindompapper, vil vi aktivt opsøge dem på Kroghage, måske også sortstrubede bynkefugle, men helt givet en hel række af vore sangfugle.
Derefter til Birkemose, igen med karmindompap i tankerne, og fra Birkemose et smut til Bøtø Nor og en tur i Bøtøskoven, hvor der sidste år var adskillige syngende rødtoppede fuglekonger, men der er også her masser af sang og andre småfugle.
Mødested og tidspunkt: Kl. 6.00 ved P-plads Herfølge station. Mulighed for tilslutning ved P-pladsen Herfølge afkørslen (34) på Sydmotorvejen kl. 6.15.
Tilmelding vil være rart (så vi er sikker på at få alle med) men ikke nødvendigt. Vi samler os i private biler, og deles om udgifterne. 
Turledere:
Bjarne Bo Jensen  jensenab@mail.dk
Gitte Kruse krusepost@gmail.com

Aftentur på Kirkestien. Ons. 3/6 20-22. Mødested: Strøby Kirke. Stort set alle sangere er nu i aktivitet. Mange nattergale og måske Græshoppesanger. Tag aftenkaffen med. Turledere: Gitte og Allan Kruse (23467922)