Kommende Fugleture

2021

Falsterbo. Lø. 25/9 7:00-18:00. Mødested: Ølby Station ved Føtex. Tur i privatbiler.
Mulighed for et stort træk af andefugle, musvåge, røde glenter, spurvehøge, duer og
småfugle. Er vejret ugunstigt for træk, vil vi besøge søerne og andre lokaliteter i det
skånske bagland for at se på rastende fugle. Tilmelding er nødvendig, da vi fordeler os i
bilerne. Benzin og broafgift deles mellem personerne i hver enkelt bil. Husk pas eller
kørekort. Turleder: Søren Mygind (22354550)