Kommene Fugleture

2024

Revlen Ti. 16./7 kl. 9 – ca. 13. Mødested: Kiosken for enden af Revlevej
Mulighed for at se mange vadefuglearter, som nu er i deres flotte sommerdragter. God chance for fiskeørn, svømmeænder og terner, måske rovterner.
Turledere: Marta Bagoly Grun (3042 2449)

Søholm Engsø. Ma. 19/8 10-12 Mødested P-Pladsen NØ for Søholm Gods v. indgang til skoven. Kom med til en tur rundt om Søholm engsø. Vi kan være heldige at se 
lidt træk eller rastende fugle på engsøen eller fouragerende digesvaler over. Der er også mulighed for havørn, men ingen garanti. Det er altid spændende at opdage hvad der gemmer sig i området.Tag lidt mad og drikkelse med. Turleder: Marta Bagoly Grun 30422449

Fugletræk på Stevns. Ma. 9/9. Mødested Stevns Fyr. 10-13. Alt efter træk og vindretning flytter vi måske rundt på Stevns. Turledere: Marta Bagoly Grun 30422449 og Henninng Skjelborg 20714434.

Borreby Mose. To 10/10 . 10-ca.14. Mødested: den lille P-Plads i starten af mosen. Vadefugle, ænder og småfugle. Turleder Ole Pedersen 23423024