Kommende Fugleture

2021

Køge Sønakke. Ti. 28/12 Kl. 10-13.
Mødested: P-pladsen, Magleby Strand. Drej af mod Gjorslev Savværk i Magleby og følg
skiltene fra savværket til stranden. Tur langs stranden og i Magleby Skov. Chance for
Havlit, Sortand, Lille Skallesluger og småfugle i skoven. Turleder: Søren Mygind 22354550

2022

Tur til Vestsjælland/Sydvestsjælland – sortgrå ryler – gæs og røde glenter

Mødested: P-pladsen bag Føtex i Ølbycentret. Evt. ved isbådsmuseet på Halskov rev ca. kl.10. Turen foregår i privatbiler og vi deles om udgifterne. Tidspunkt: Lørdag den 15. januar kl. 09:00 til sidst på eftermiddagen.
Vestsjælland byder på mange spændende fugleoplevelser om vinteren. Første mål er Halskov, hvor vi ved det gamle færgeleje eller ved Halskov Odde vil se efter sortgrå ryler. Næste mål er Borreby Mose, hvor der afhængigt af vintervejret kan ligge både gæs og ænder. Vi skal holde øje med markerne når vi kører igennem landskabet, da der kan stå både gæs og svaner. Vi tager et lille smut omkring Stigsnæs skov. Dernæst Tamosen og Suserup skov, hvor der er gode chancer for havørn. Videre til Holløse Bro for at se om vandstæren er på plads, og igen videre til Fugleværnsfondens område ved Ravnstrup Sø. Vi kører tilbage til Køge via området omkring Haslev, hvor der nogle gange samles røde glenter til natrast. Da det er en heldagstur, så husk godt med kaffe og frokost.
Der er tilmelding til Turleder: Bjarne Bo Jensen e-mail: jensenab@mail.dk

Ørnetur til Skåne. Lø 5/2. Afgang med bus. Ølby Station kl 7:35. Hjemkomst samme sted 19:00
Fyledalen, Sövdesjön og Krankesjön kan give Havørn, Kongeørn og Røde Glenter plus masser af gæs.
Tilmelding foretages ved senest 18/1 at indbetale 400 kr. pr. person til konto
2360 – 126 561 3957 , mærket med “navn og email” (af hensyn til evt. aflysning pga vejr). Hjemmeboende børn i selskab med forældre 100kr. Turleder Søren Mygind (22354550) Husk Pas

Ørnetur på Sydsjælland Lø. 26/2 kl. 8-16
Mødested: Herfølge Station. Vi kører til Enø, Vejlø, Avnø og evt. Præstø. Vi deles om både
biler og benzin. Tilmelding nødvendig, da vejret kan gøre aflysning mulig. Turleder Henning Skjelborg (20714434)