Kommende Fugleture

Ølsemagle Revle. lørdag.18/7.  10-13  Mødested: Kiosken for enden af Revlevej. OBS! Turen har tidligere været annonceret til 22/7. Mulighed for at se mange vadefuglearter i deres flotte sommerdragter. Endvidere god chance for Fiskeørn, svømmeænder, terner, specielt Rovterne. Turen er arrangeret for Køge Kommune under ”Naturens år”. Tilmelding til turleder: Bjarne Bo, tel.: 5149 0721, e-mail jensenab@mail.dk

Feddet. Vandretur. Sø. 23/8  9:00-ca. 16. Mødested. Campingpladsen.
Vi går ud til fugletårnet og tilbage over “Heden”, en tur på ca. 10 km. Mulighed for småfugle i skoven, returtræk af vadefugle ved vandet og måske rovfugle.Husk der er afgift på P-pladsen.Turleder Gitte og Allan Kruse.Tlf. 23467922-42454219

Gjorslev. Ma. 19/10. 10-14. Mødested P-pladsen NØ for Søholm Gods v. indgang til skoven.
Vi håber på gåseflokke, dykænder og rovfugle. Turledere: Marta Grun 30422449 og Henning Skjelborg 2071443