Kommende Fugleture

 

Ørnetur til Skåne. Lø 2/2. Afgang med bus. Ølby Station kl 7:35. Hjemkomst samme sted 19:00
Fyledalen, Sövdesjön og Krankesjön kan give Havørn, Kongeørn og Røde Glenter plus masser af gæs. Tilmelding foretages ved senest 18/1 at indbetale 350 kr. pr. person til konto 1438 6446478190 mærket med “navn og email”. Hjemmeboende børn i selskab med forældre 75 kr. Turleder Søren Mygind (22354550) Husk Pas

Ørnetur på Sydsjælland Lø. 23/2 kl. 8-16
Mødested: Ølby Station ved Føtex. Vi kører til Enø, Vejlø, Avnø og evt. Præstø. Vi deles om både biler og benzin. Tilmelding til turleder Henning Skjelborg (20714434)

Fyledalen og de skånske søer – ørne – glenter – gæs og meget mere
Tidspunkt: Lørdag den 16. marts kl. 06:00 til hen på eftermiddagen
Turleder: Bjarne Bo Jensen e-mail: jensenab@mail.dk

Mødested: P-pladsen bag Føtex i Ølbycentret. Turen foregår i privatbiler og vi deles om udgifterne.
Fyledalen er en fantastisk lokalitet. Vi besøger den ofte over middag, efter andre fine skånske lokaliteter. Denne gang begynder vi turen i Fyledalen, og kører derefter vest over til de nogle af de spændende lokaliteter. Vombsjön og Vombs Enge, Krankesjön (Silvråkatårnet). Til slut kører vi forbi Hardeberga Stenbrud for at se om vi kan få øje på de store hornugler der yngler her.
Der er rigtigt gode chancer for spændende rovfugle, gæs, ænder, spætter, måske top og fyrremejse.
Det er en heldagstur, så husk godt med kaffe og frokost og varmt tøj.
Der er ingen tilmelding

Forårets fugle i Valborup Skov.

Søn. 17/03 kl. 8.30-11.30.
Søn. 21/04 kl. 8.30-11.30.
Søn. 12/05 kl. 8.30-11.30.

Mødested: P-pladsen ved Skovvej 23, 4330 Hvalsø

Turen starter fra parkeringspladsens sydlige hjørne. Vi følger stien der lidt senere slutter sig til Skolestien. Skolestien følger vi til Tradshusvej hvor vi drejer til venstre mod øst. Herefter vælger vi alt efter vejr, deltagere, fugle, etc. om vi skal vende næsen mod parkeringspladsen eller gå længere. Turen bliver min 4 km i vekslende terræn, og derfor anbefales sko der tåler lidt mudder. Turen er ikke for dårligt gående og kørestole.

Valborup Skov er den vestlige del af de statsejede Bidstrup skove. Valborup skoven består af en blanding af løv og nåletræer. Der er marker, åbne områder, og tæt buskads. Terrænet er bakket med småsøer, bække og fugtige områder.

På turen vil vi se og lytte –der er god mulighed for at blive fortrolig med hvordan et godt udvalg af vore skovfugle lyder.

Tag gerne en kop kaffe og en bid brød med. Så finder vi et sted undervejs til en lille pause.

Tilmelding ikke nødvendig.

Turleder: Jens J Brøndum. Tlf. 3077 8559

 

Aftentur på Kirkestien Ons. 24/4. 18:30 – 21:00
Mødested. Strøby Kirke. Vi lytter efter forårsbebudere – og måske en ugle. Tag aftenkaffen med. Turledere: Gitte og Allan Kruse. /42454219

Skovsneppetur til Klosterskoven
Traditionen tro afholder vi en skovsneppetur i Klosterskoven ved Viby. Vi har også fået lov til at blive i skoven efter solnedgang, så vi har en god chance for at se og høre snepperne.
Skovsneppen yngler i skoven og er måske vor talrigeste ynglende vadefugl, selvom man ikke ser så meget til den, da de lever i skoven og for det meste holder sig i skjul i skovbunden i de fugtige områder i skoven.
Der er dog én ting der afslører dem, og det er hannernes frierflugt. I skumringen flyver de langs lysninger og skovveje for med deres knorten og pisten, at gøre hunnerne opmærksomme på, at de står til rådighed. Hunnerne sidder lyttende i skovbunden, og lyder en han tilstrækkeligt lækker, kalder hun igen, parret holder så sammen alt imens kuldet lægges. Når kuldet er færdiglagt, siger hannen farvel og tak, og begiver sig igen ud på friertogt. Hunnen må så selv tage slæbet med at opfostre ungerne.
Der er dog mange andre fugle at se og høre, specielt drosler, solsorte og rødhalse underholder til sent ud på aftenen, indtil der lukkes og slukkes når det er blevet mørkt.
Tidspunkt: 7. maj kl: 20:00 til ca. 22:30
Mødested: Klosterskoven, Ørningevej ved første skovvej på højre hånd, når man kommer fra Viby med retning mod Borup.
Turleder Bjarne Bo Jensen, tlf. 5149 0721 e-mail: jensenab@mail.dk
Der er ingen tilmelding.

Sangfugletur til Ramsødalen
Ramsødalen hører uden tvivl til en af de bedste sangfuglelokaliteter på Sjælland. Det varierede landskab med moser med pilekrat, smålunde, det åbne land, og småsøer med rørskov giver levemuligheder for langt de flest af vore syngende småfugle.
Her i slutningen af maj, er alle trækfuglene ankommet, og sangen er på det højeste, når hannerne kæmper om at lyde mest attraktiv overfor hunnerne.
Vil man høre nattergal, er Ramsødalen et af de sikre steder.
Turen er et fællesarrangement for Køge og Roskildegrupperne.
Tid: 25. maj fra 06:00 til ca. 10
Sted Ramsødalen, hvor vi mødes ved indgangen til dalen fra Kumlehuse, Kumlehusevej lige hvor Hulvejen støder til, når man kommer nord fra (Roskilde-Ringstedvejen).
Turleder: Bjarne Bo Jensen, tlf. 5149 0721 e-mail: jensenab@mail.dk
Der er ingen tilmelding