Kommende Fugleture

  

Ølsemagle Revle. Sø. 11/8. 8:00 -ca 12:00 Mødested: Kiosken ved dæmningen.
Mødested: kiosken ved dæmningen. Vi kikker på arktiske vadefugle i sommerdragt på vej sydpå. Rastende terner, evt. rovterne, fiskeørn samt alt “det løse”. Mødeleder: Gitte Kruse (23467922) og Marta Bagoly Grun (30422449)

Falsterbo.  Lø. 14/9 7:00-18:00. Mødested: Ølby Station ved Føtex.
Tur i privatbiler. Mulighed for et stort træk af andefugle, musvåge, røde glenter, spurvehøge, duer og småfugle. Er vejret ugunstigt for træk, vil vi besøge søerne og andre lokaliteter i det skånske bagland for at se på rastende fugle. Tilmelding er nødvendig, da vi fordeler os i bilerne. Benzin og broafgift deles mellem personerne i hver enkelt bil. Husk pas eller kørekort. Turleder: Søren Mygind (22354550

Trækfugletur til Stigsnæs 21. september
Stigsnæs er det sydvestlige hjørne af Sjælland, og ligger som sådan, på mange fuglearters trækretning om efteråret.
Stigsnæs kan da også nogle dage udvise et ganske imponerende rovfugletræk, våger fiskeørne, glenter, spurvehøge og småfugle af forskellig art.
Det største rovfugletræk forekommer ved Stigsnæs i østenvind, da mange af vågerne med denne vindretning ofte trækker ud fra Sverige allerede oppe i den nordlige ende af Øresund, og mange derefter fortsætter diagonalt ned over Sjælland indtil de ved Stigsnæs bliver tvunget til at krydse Storebælt.
Vi kratlusker også lidt i skoven, hvor der er rastende småfugle, og besøger også Borreby Mose for at se på vadefugle, og hvad den ellers kan byde på.
Mødested P-plads ved Ølby Station (Føtex – Ølbycentret)
Tid: Heldagstur fra kl. 07:00
Turleder: Bjarne Bo e-mail: jensenab@mail.dk tlf. 5149 0721
Vi kører i privatbiler, og deles om kørselsudgifterne ved samkørsel.
Der er ingen tilmelding.

Strøby Ladeplads. Lø 28/12 Kl. 10-13
Mødested: P-pladsen, Vejs Ende, Strøby Ladeplads. Tur langs stranden og i Magleby Skov. Chance for Havlit, Bjergand, Lille Skallesluger og småfugle i skoven. Turleder: Søren Mygind (22354550)

Tur til Vestsjælland 11. januar 2020
Vi gentager de seneste par års tur til Vestsjælland, hvor første stop er Halskov Odde, og hvor målet er de sortgrå ryler, der normalt opholder sig dér om vinteren.
Det andet hovedmål er de rastende røde glenter, og det kan være enten i Nordvestsjælland omkring Tissø eller på Sydsjælland.
Hvilken rute vi tager efter de sortgrå ryler, afhænger af, hvor de natrastende glenter bliver meldt ud.
På de grønne vintermarker omkring på ruten, er der også gode chancer for at se gæs og sangsvaner.
Mødested P-plads ved Ølby Station (Føtex – Ølbycentret)
Tid: Heldagstur fra kl. 09:00
Turleder: Bjarne Bo e-mail: jensenab@mail.dk tlf. 5149 0721
Vi kører i privatbiler, og deles om kørselsudgifterne ved samkørsel.
Der er ingen tilmelding.