Kommende Fugleture

 

Aftentur på Kirkestien Ons. 24/4. 18:30 – 21:00
Mødested. Strøby Kirke. Vi lytter efter forårsbebudere – og måske en ugle. Tag aftenkaffen med. Turledere: Gitte og Allan Kruse. /42454219

Skovsneppetur til Klosterskoven Tidspunkt: 7. maj kl: 20:00 til ca. 22:30
Traditionen tro afholder vi en skovsneppetur i Klosterskoven ved Viby. Vi har også fået lov til at blive i skoven efter solnedgang, så vi har en god chance for at se og høre snepperne.
Skovsneppen yngler i skoven og er måske vor talrigeste ynglende vadefugl, selvom man ikke ser så meget til den, da de lever i skoven og for det meste holder sig i skjul i skovbunden i de fugtige områder i skoven.
Der er dog én ting der afslører dem, og det er hannernes frierflugt. I skumringen flyver de langs lysninger og skovveje for med deres knorten og pisten, at gøre hunnerne opmærksomme på, at de står til rådighed. Hunnerne sidder lyttende i skovbunden, og lyder en han tilstrækkeligt lækker, kalder hun igen, parret holder så sammen alt imens kuldet lægges. Når kuldet er færdiglagt, siger hannen farvel og tak, og begiver sig igen ud på friertogt. Hunnen må så selv tage slæbet med at opfostre ungerne.
Der er dog mange andre fugle at se og høre, specielt drosler, solsorte og rødhalse underholder til sent ud på aftenen, indtil der lukkes og slukkes når det er blevet mørkt.
Tidspunkt: 7. maj kl: 20:00 til ca. 22:30
Mødested: Klosterskoven, Ørningevej ved første skovvej på højre hånd, når man kommer fra Viby med retning mod Borup.
Turleder Bjarne Bo Jensen, tlf. 5149 0721 e-mail: jensenab@mail.dk
Der er ingen tilmelding.

Forårets fugle i Valborup Skov.

Søn. 12/05 kl. 8.30-11.30.
Mødested: P-pladsen ved Skovvej 23, 4330 Hvalsø

Turen starter fra parkeringspladsens sydlige hjørne. Vi følger stien der lidt senere slutter sig til Skolestien. Skolestien følger vi til Tradshusvej hvor vi drejer til venstre mod øst. Herefter vælger vi alt efter vejr, deltagere, fugle, etc. om vi skal vende næsen mod parkeringspladsen eller gå længere. Turen bliver min 4 km i vekslende terræn, og derfor anbefales sko der tåler lidt mudder. Turen er ikke for dårligt gående og kørestole.

Valborup Skov er den vestlige del af de statsejede Bidstrup skove. Valborup skoven består af en blanding af løv og nåletræer. Der er marker, åbne områder, og tæt buskads. Terrænet er bakket med småsøer, bække og fugtige områder.

På turen vil vi se og lytte –der er god mulighed for at blive fortrolig med hvordan et godt udvalg af vore skovfugle lyder.

Tag gerne en kop kaffe og en bid brød med. Så finder vi et sted undervejs til en lille pause.

Tilmelding ikke nødvendig.

Turleder: Jens J Brøndum. Tlf. 3077 8559

 

Sangfugletur til Ramsødalen Tid: 25. maj fra 06:00 til ca. 10
Ramsødalen hører uden tvivl til en af de bedste sangfuglelokaliteter på Sjælland. Det varierede landskab med moser med pilekrat, smålunde, det åbne land, og småsøer med rørskov giver levemuligheder for langt de flest af vore syngende småfugle.
Her i slutningen af maj, er alle trækfuglene ankommet, og sangen er på det højeste, når hannerne kæmper om at lyde mest attraktiv overfor hunnerne.
Vil man høre nattergal, er Ramsødalen et af de sikre steder.
Turen er et fællesarrangement for Køge og Roskildegrupperne.
Tid: 25. maj fra 06:00 til ca. 10
Sted Ramsødalen, hvor vi mødes ved indgangen til dalen fra Kumlehuse, Kumlehusevej lige hvor Hulvejen støder til, når man kommer nord fra (Roskilde-Ringstedvejen).
Turleder: Bjarne Bo Jensen, tlf. 5149 0721 e-mail: jensenab@mail.dk
Der er ingen tilmelding

Aftentur på Kirkestien. Ma. 27/5. 19:30-21:30. Mødested: Strøby Kirke
Der er fuld aktivitet i fuglesangen. Nattergalen er ankommet og måske Græshoppesangeren. Tag aftenkaffen med. Turleder: Henning Skjelborg. 20714434

Ølsemagle Revle. Sø. 11/8. 8:00 -ca 12:00 Mødested: Kiosken ved dæmningen.
Mødested: kiosken ved dæmningen. Vi kikker på arktiske vadefugle i sommerdragt på vej sydpå. Rastende terner, evt. rovterne, fiskeørn samt alt “det løse”. Mødeleder: Gitte Kruse (23467922) og Marta Bagoly Grun (30422449)

Falsterbo.  Lø. 14/9 7:00-18:00. Mødested: Ølby Station ved Føtex.
Tur i privatbiler. Mulighed for et stort træk af andefugle, musvåge, røde glenter, spurvehøge, duer og småfugle. Er vejret ugunstigt for træk, vil vi besøge søerne og andre lokaliteter i det skånske bagland for at se på rastende fugle. Tilmelding er nødvendig, da vi fordeler os i bilerne. Benzin og broafgift deles mellem personerne i hver enkelt bil. Husk pas eller kørekort. Turleder: Søren Mygind (22354550)