Fotogruppen

3/2 Melby Overdrev Mulighed for lille og stor korsnæb. Ofte stor tornskade og bjergirisk – ved kysten forskellige andefugle og lappedykkere. Vi mødes på P-pladsen kl. 10.00

21/2 Rådvad og omegn Vi tager en tur rundt ved Mølleåen og Frederiksdal. Vi kikker efter isfugl, vandstær og bjergvipstjert. Vi mødes ved Ålebækkens ruinpark, Virum kl. 10.00 og starter med at kikke efter bjergvipstjert.

6/3 Det Grønne Hus Vi evaluerer udstillingen på Køge Bibliotek. Vi skal også drøfte om vi evt. skal gå mere digitalt for at vise vores billeder ( Facebook/galleri). Vi mødes kl. 19.00

3/4 Tur til Skåne Vi køre en tur til Skåne. Vi kikker efter traner, gås og ørne. Det endelige program lægges, når vi kommer tættere på datoen. Forventet afgang kl. 7.00. Husk godt med mad og drikke til hele dagen.

5/5 Tryggevælde Å Vi tager en forårstur til Tryggevælde Å, Solgårdsparken og Ådalen. Vi kikker efter de mange sangere og vandfugle. Vi mødes ved Åens udløb kl. 8.00

18/5 Borreby Mose Borreby mose plejer at myldre med vadefugle, ænder og småfugle på den tid. Gode fotomuligheder fra bil. Vi mødes ved den lille p-plads i starten af mosen kl. 8.00.

22/5 Det Grønne Hus Efter opfordring laver vi endnu en workshop med billedbehandling så I kan snuse til forskellige programmer og få nogle tips. Vi mødes kl. 19.00

8/6 Kværkeby Fuglereservat Altid spændende – bl.a. mange småfugle , rørhøge og tårnfalk, gråstrubbet lappedykker og måske isfugl. Vi mødes på p-pladsen kl. 8.00

25/7 Maribo sø mv. Vi sejler en tur med Anemonen. Vi kommer tæt på nogle af de mange havørne. Fjordternen plejer at flyve tæt på båden. Sejlturen tager en 1 time. Vi besøger nogle andre lokaliteter i området, hvilke afhænger af, hvad der er meldt i på DOFbasen. Forventet afgang fra Køge kl. 7.00.

Generelt Ikke alle steder er der plads til mange biler. Så fælleskørsel er en god ide. Vi deles om omkostningerne. Inden hver tur oplyses hvem, der vil køre.

Inden hver tur rundsendes en mail med nærmere oplysninger om mødested mv. samt på de længere ture, hvilken lokaliteter vi forventer at besøge.

På møderne i Det Grønne Hus er der kaffe/te og lidt kage. Det er også et fast punkt, at vi kikker nogle af medlemmernes billeder og som altid vil vi gerne lære af hinandens fejlskud.