Fugleture

FugleturGenerelt om ture:
Turene er gratis for medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening og gæster medmindre andet er skrevet

  • Mød op til tiden på det anførte mødested
  • Ring til kontaktpersonen og hør om der er plads i en bil eller tilbyd en deltager uden bil en plads i din
  • Påklædning efter årstiden (specielt vigtigt på vinterturene!!)
  • Medbring drikkevarer og forplejning