Årsberetning 2016

DOF Københavnsafdelingen

Køge Lokalgruppe

 

 

Årsberetning for 2016

 

Lokalgruppen

Gruppen fungerer selvstændigt under Lokalafdelingen for Københavnsområdet med ansvar for den tildelte pulje og afvikling af egne arrangementer.

Gruppen består af Gitte og Allan Kruse, Mogens Samuelsen, Søren Mygind, Henning Skjelborg, Helge Hansen og Marta Bagoly Grun.

Vi fører en logbog, hvor alle vore aktiviteter er registreret.

 

Ture

Vi har planlagt 18 småture (3-6 timers varighed) i lokalområdet med Henning Skjelborg, Søren Mygind, Marta Bagoly Grun og Gitte og Allan Kruse som turledere. Vi har aflyst 2 af turene pga. vejret og manglende tilslutning.

Vi har haft to sangfugleture for begyndere. De andre ture har strakt sig fra Ølsemagle Revle, Strøby Egede, Køge Sønakke, Stevns, Møn og Falsterbo.

Vi havde også en ørnetur i bus til Skåne, en til Sydsjælland og en cykeltur til Præstø Fed.  

Deltagerantallet var mellem 3 – 41.

 

Aftenarrangementer

Vi har haft 3 aftenarrangementer i årets løb:

– Atlas projektet ved Thomas Vikstrøm

– Billedaften

– Varangerfjorden ved Niels Christensen

Deltagerantallet var mellem 16 – 24. I det hele taget er vores aftenarrangementer meget populære.

 

Generelt

  • Vi er repræsenteret i Agenda 21 udvalg
  • Vi deltager i Køge Kyst projektet
  • Vi har modtaget 50.000 kr. fra Gammel Kjøgegaard for udbedring af isfuglekasserne –    sagen er endnu ikke afsluttet
  • Vi har deltaget i Aktiv Sommer i Stevns Kommune
  • Har været med til opstart af Naturentusiaster – Stevns klint
  • Vi var med til at agitere imod lukningen af Det Grønne Hus – vores aftenmødested

 

Vores hjemmeside er blevet udbygget, så vi har en ”logbog” funktion, hvor alle kan se hvad vi har afholdt af arrangementer og ture. Der er lagt et kort referat på hjemmesiden af alt hvad vi har foretaget os.

Vi synes, at vi har et godt socialt sammenhold og vores arrangementer er meget ”nede på jorden”, hvor alle kan være med og hvor der altid er plads til nybegyndere og dumme spørgsmål.

På vores aftenarrangementer møder vi mange medlemmer, der kommer langvejs fra.

 

Mål for 2017

På vores møder har vi altid emnet om vores udbud af ture. Skal de være i lokalområdet, skal vi finde på nye ture eller skal vi bare gentage succesturene. Vi oplever, at vi har ”oplært” en del af vores medlemmer, så de selv tager på fugleture. Her kan vi rose os selv lidt…

Målet for 2017 er at holde det samme aktivitetsniveau, og tiltrække flere nye medlemmer.

 

Køge Lokalgruppen v/ Marta Bagoly Grun