Kommende aftenarrangementer

Generelt om aftenarrangementer:
Møderne er gratis for medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening og gæster medmindre andet er skrevet
Mød op til tiden på det anførte mødested

Det er normalt ikke nødvendigt at tilmelde sig med mindre det står ved arrangementet.

Der er pt. ingen arrangerede aftenarrangementer. Men følgende er i støbeskeen:
Fotorapport fra Bulgarien/Grækenland.
Fuglefotografering. Teknik. Udstyr.
Kom og vis billeder fra ture.
Check hjemmesiden for nærmere om tid og sted.