Kommende aftenarrangementer

Generelt om aftenarrangementer:
Møderne er gratis for medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening og gæster medmindre andet er skrevet
Mød op til tiden på det anførte mødested

Det er normalt ikke nødvendigt at tilmelde sig med mindre det står ved arrangementet.

Mandag d. 19. marts kl. 19- ca. 21. Køge Bibliotek, Kirkestræde 18, 4600 Køge.
Spændende naturoplevelser omkring Køge.
Kom og hør om naturen og fuglene i vores område! Få gode ideer til “søndagsturen” og, hvor der sker noget spændende på de forskellige årstider.
Der vil blive vist billeder af fugle fra lokaliteterne.
Alle er velkomne, arrangementet er gratis.