Kommende aftenarrangementer

Generelt om aftenarrangementer:
Møderne er gratis for medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening og gæster medmindre andet er skrevet
Mød op til tiden på det anførte mødested

Det er normalt ikke nødvendigt at tilmelde sig med mindre det står ved arrangementet.

Tirsdag d. 9 oktober Det Grønne Hus, Vestergade 3C, 4600 Køge kl. 19 til ca. 21.30
Kom og fortæl og vis dine billeder fra de oplevelser du har haft med fugle, og de spændende lokaliteter du har besøgt i ind- og udland. Der bliver lagt for med lidt billeder fra Nordfinland og Nordnorge
Kontaktperson: Allan Kruse tlf. 42 45 42 19.