Afholdte ture

2024

Tur til Regnemark Bakke og Mose d. 4. juni kl.9. Turleder Gitte med god hjælp af Marta og Magrethe. Vi var 6 mennesker ialt. Vejret var fint med sol og ca. 20°C.
Vi hørte div. sangere bl.a. kærsanger, mange munke, rødstjert og nattergal blev hørt. I de første søer var der grågæs og blishøns med unger, og et par gråstrubede lappedykker der parrede sig, måske har de mistet det første kuld, på grund af den megen regn.

Aftentur på Kirkestien. Ma.13/5 kl. 19:00  Vi var 10 deltagere der gik gennem stien i ådalen. Stien har været under vand i flere måneder og var lidt fugtig flere steder. Der var mange sivsangere, men blæsten gjorde det lidt svært at høre dem. De sang heller ikke så meget. Vi hørte ca 6 nattergale. Turens bedste oplevelse var en broget fluesnapper, der kunne ses i lang tid sammen med 5 fouragerende grå fluesnappere. 2 rødrygget tornskader og 2 rørhøge.
Turledere: Marta Bagoly Grun (30422449) og  Henning Skjelborg (20714434)

Sangfugletur. Vallø Slotspark. 13/4 kl 10-12. Mødested P-Pladsen ved parken. 28 deltagere mødte op i flot, lunt og solrigt vejr. Vi var meget heldige og kunne høre de fleste af de tidlige sangere : gransanger, en spinkel løvsanger, rødstjert, mejser, (sortmejse, endda tæt på) og musvitter. Desuden stor skalleslugere på søen, grågæs og blishøns mm.
Der blev delt mange brochurer ud, så jeg håber, at vi også ser deltagerne på vores andre ture.
Turleder Marta Bagoly Grun 30422449

Sangfugletur. Vallø Slotspark. 16/3 kl 10-12. 
Der var 18 deltagere på turen på trods af stærk blæst. Den yngste deltager var nok ikke blevet 2 år endnu – det er skønt med nye medlemmer.
Det var lidt svært at høre fuglene – der var heller ikke så mange af dem, der sagde noget pga blæsten. Men vi fik årets første gransanger. Der var en del træløbere, spætmejser og enkelte flagspætter og et par trækkende musvåger.
Til gengæld var søen ved slottet fyldt med blisgæs, bramgæs og troldænder.
Turleder Marta Bagoly Grun 30422449

Ørnetur på Sydsjælland Lø. 24/2 kl. 8-14
Vejret viste sig fra sin bedste side, mens ørnene var mindre samarbejdsvillinge. På Enø fik vi enkelt siddende ørn, Vejlø gav en lavtflyvende ørn og to svævende højt oppe og en overflyvende på Avnø. Da der var meget høj vandstand i Avnø Fjord, var der ingen hvilende ørne på stenene, der til gengæld var besat med et halvthundrede sæler.
Der var  i alt 16 deltagere. Turleder Henning Skjelborg (20714434)

2023

To. 28/12. Køge Sønakke. 10.00-13.00. Mødested. Magleby Strand. 18 deltagere var mødt op i blæst og bygevejr med lidt sol ind imellem. Søren serverede lækre hjemmebagte boller med det hele – det er nærmest blevet en tradition. Turen begyndte med mindst 5 suler, der er lidt sjældne i Køge bugt. Der kom lidt gæs i luften, enkelte havlitter, lommer og ænder fløj forbi . Der var til gengæld næsten ingen småfugle i skoven pga blæsten.
Turleder: Søren Mygind. 22354550

Søndag den 26-11-2023 Tur til Røde Bro og Rådmandshaven
Efter en længere periode med vådt vejr klarede det heldigvis op i weekenden og vi startede søndag morgen ved Herfølge st. i sol og let frost. Turen havde 12 deltagere – et par stykker stødte først til ved Røde Bro.
Engene ved Røde Bro var meget oversvømmet efter den megen regn og pga. frosten delvis tilfrosset.
Der var mange fugle. Grågæs, sædgæs, bramgæs og sangsvaner overfløj området og i de åbne vandpartier var der store flokke af gråand blandet med pibeand og spidsand. Der var 4 sølvhejre og flere gråhejre. Rovfuglene manglede heller ikke. Der var både havørn, musvåge og tårnfalk. 2 ravne blev også set.
Efter en kaffepause gik turen til Næstved. Målet var Rådmandshaven hvor vi håbede at se vandstær, isfugl og måske bjergvipstjert. Der var meget vand i Susåen og strømmen meget stærk i stryget. Det var måske årsagen til, at vi ikke så hverken vandstær eller isfugl. Heldigvis så vi bjergvipstjerten. Den løb langs vandkanten og under en af broerne og viste sig fint frem, så alle kunne se den i kikkerterne.
Vi spiste frokost ved stryget og mens vi spiste, så kunne vi fornøje os med gærdesmutte, rødhals og spætmejse.
 Turleder: Ole Pedersen 23423024

Lørdag den 14/10-23 Borreby Mose og Stigsnæs kl. 10-16
Vi var 7 deltagere. Vi startede ved Borreby Mose, hvor vi kikkede efter vadere. Vi så brushøns, alm. Ryle, hjejle og viber. Af andefugle havde vi skeand, gråand, krikand, pibeand, grågæs, bramgæs og en enkelt knortegås. I kanten af rørskoven stod en enkelt sølvhejre og flere gråhejre.
Efter en kaffepause kørte vi mod Stigsnæs. Vi kørte ned langs Skælskør fjord for at se om der skulle gå nogle storspover på græsmarkerne. Det var der desværre ikke.
Vi spiste vores frokost på P-pladsen på Stigsnæs mens vi kikkede efter trækkende rovfugle. Desværre bevirkede den voldsomme blæst, at det store træk af rovfugle udeblev. Det blev dog til 7 spurvehøge og en enkelt tårnfalk. Vi sluttede turen af med en tur gennem skoven ud til Stigsnæs Skanse, hvor vi så en lille flok knortegæs i det oprørte vand.
 Turleder: Ole Pedersen 23423024

To. 21/9  Fugletræk på Stevns. Mødested: Stevns Fyr. 10-13 . 
Vi var meget heldige med vejret. Solskin og ca. 25 grader og 20 deltagere var mødt op. Vinden var desværre fra syd, så det betød, at der var slet ingen træk ved Stevns. Heldigvis fandt Gorm vandrefalken i et asketræ ved Stevns fyr. Den kunne vi beundre i en halv time, så fløj den væk, men kom tilbage igen og sad der i en halv time igen. Halvdelen af deltagerne gik over til Højerup, da der var flere, der ikke havde set den lokalitet før. 
Vi sluttede den fugleløse tur ved  Bøgeskov havn, hvor vi så 2 spurvehøge og 1 musvåge på træk. Turledere. Marta Grun: 30422449 og Henning Skjelborg: 20714434

Vi har afholdt et meget velbesøgt arrangement på Ølsemagle Revle sammen med Køge Bibliotek. Kulturfuglen stod for arrangementet.
Vi havde ca. 85 deltagere ialt. 30 af dem gik en tur med Marta til nordspidsen af Ølsemagle Revle. Børnefamilierne blev ved dæmningen, hvor Ole havde små guidede ture, og biblioteket har sørget for spørgeskemaer og der var mulighed for at være kreativ fx lave en fugleuro.

Billeder fra beskæring ved Ølsemagle Revle

Vi havde afholdt vores 20 års jubilæum på Mandehoved hvor vi havde små 50 deltagere. Vi havde sørget for grillpølser og lidt drikkelse. En af deltagerne har vundet et flot foto af vandrefalken på Mandehoved – doneret af fotogruppen.

Billederne er fra vores jubilæum på Mandehoved

Revlen tirsdag den 18/7 kl. 9 – ca. 13. Mødested: Kiosken for enden af Revlevej
Vi var 21 deltagere i lidt blæsevejr, dog uden byger – der gik hele vejen til nordspidsen af revlen.
Fra dæmningen kunne vi se både rovterner, ryler og skægmejser. Havørnene var fløjet, da vi begyndte turen. Det blev til en del vadefugle, mudderklire, ll. præstekrave, rødben, dobbeltbekkasin mm. og masser af grågæs, viber, skarv. Dog ikke så mange som der blev observeret dagen før. Deltagerne kom både fra Kbh og sydfra.
Turledere: Marta Bagoly Grun (3042 2449)

Cykeltur på Køge Å stien d. 3. juni. Turleder Gitte.
Der var 4 tilmeldte deltagere til turen, 2 vi kendte og 2 vi ikke har set før en fra Herfølge og en fra Østerport i København.
Vejret var fint med solskin. På denne årstid er det svært at se de små fugle, men vi fik lyttet og talt om fuglestemmer.
Vi hørte bl.a. kærsanger. De to lokale deltagere måtte cykle hjem ved Spanager, da de fik besked på, at deres køle/fryseskab var stået af.
Deltagerne var glade for turen, selv om det ikke var en decideret fugletur.

Aftentur på Kirkestien. Ti. 16/5 kl. 19:00 Mødested: Strøby Kirke.
Vi var 5 modige deltagere  der mødte op på trods af regnvarsel. Vi nåede ud til fugletårnet og hørte i hvert fald 6 nattergale ud over sangfuglene. Lydniveauet var ikke så højt, som det plejer pga vejrforholdene. Vi nåede tilbage inden regnen begyndte. Turledere: Marta Bagoly Grun og Henning Skjelborg .

Lørdag d. 29. april 2023.
Tur til Skensved å ved nyetableret område for regnvands aflastning.
Turleder Birgite Kruse
Det var glædeligt, at vi var 18 deltagere til dette nye område. Vejret var solrigt og stille. Det var ikke den store mængde fugle, men et par viber, rødben og lille præstekrave. En svaleklire fløj op fra en af dammene, og en enkelt så en mudderklire. Desuden blev der set agerhøns. Af småfugle så og hørte vi bl.a. munk og gærdesanger.
Deltagerne var glade for turen.

Skånetur den 19. marts 2023 Turleder: Bjarne Bo Jensen – e-mail: jensenab@mail.dk
Vejrudsigten var ikke forlovende med tåge det meste af dagen. Turen var planlagt
til at begynde i Fyledalen, men da opklaringen kom fra vest vendte vi op og ned på
planen og begyndte fra vest.
Vi var 10 deltager, og første stop blev Spillepeng lige nord for Malmö, og her var vi
heldige at se gråmågen (har været der et stykke tid) flyve tæt forbi.
Vi fortsatte til Lunds reningsverk for at se blåvinget and, men den var der ikke inden vi nåede
frem, men der var rigtigt fint med ænder tæt på.
Dernæst blev det Krankesjön, hvor der var skægmejser, en enkelte viste sig fint
frem, en isfugle spurtede også forbi. Inden da passerede vi en storkerede med et
par storke, som tålmodigt lod sig beskue og fotografere.
Ved Vombs Enge sang lærkerne lystigt, og viberne lavede volter over engene. Det
blev også til en parring hos et par røde glenter. Desuden en stor flok bramgæs.
Efter et kort stop ved slusen ved Vombsjön kørte vi så til Fyledalen, men vejret var
ikke til ørne.
Vi sluttede af ved Havgårdssjön, hvor der endeligt var havørn og fem sølvhejrer.
Vejret var nu blevet rigtigt godt med solskin, så vi skiltes i godt humør, og med 65
arter på obslisten.

Ørnetur på Sydsjælland Lø. 25/2 kl. 8-16
I bidende koldt solskinsvejr mødte 22 deltagere op til ørneturen. Vi begyndte ved Enø, så mindst 5 havørne, dog på lidt lang afstand. Ved Vejlø var der igen 5 ørne. Turen sluttede på Avnø naturcenter. Vi kunne se tusindvis af bramgæs, der kom på vingerne hver gang de 2 havørne viste sig.
Det var skønt at se dem fra de varme lokaler, hvor vi spiste vores frokost.
Der var ingen sæler eller havørne at se på grund af den høje vandstand ved kysten.
Turleder Henning Skjelborg (20714434)

Ørnetur til Skåne. Lø 4/2. Afgang med bus. Ølby Station kl 7:35. Hjemkomst samme sted 19:00. Der var 18 deltagere til sverigesturen. Vi besøgte Børringe, Næsbyholm, Søvde, Ilstorp enge og sluttede af i Fyledalen. Der blev set 14 havørne, 82 røde glenter, 1 vandrefalk, 2 fjeldvåger, 3 sortspætter mm. Turleder Søren Mygind (22354550) 

Vestsjælland. Lø. 28/1 8-16. Tur i privatbiler, og vi deles om udgifter. Første stop Halskov Odde, hvor Sortgrå Ryle normalt opholder sig om vinteren. Resten af turen afhænger af, hvor natrastende glenter bliver meldt ud. Mødested: Ølby station ved Føtex. Turleder: Bjarne Bo Jensen 51490721.

2022

Køge Sønakke. Ons. 28/12. 10-13. Mødested: P-plads, Magleby Strand.
Regnen holdt op, da turen begyndte med 12 deltagere. Fuglene var lidt langt ude i Køge bugt, men det blev dog til lidt havlitter og forskellige ænder.
Turleder; Søren Mygind 22354550

Kort tur i Skovhusvænge lørdag d. 26. november fra kl.10 til 12. Turleder Birgitte Kruse. 
Turen var arrangeret for at se efter vandstæren i Køge å.
Vejret var kedeligt og gråt, men lysnede lidt op under turen ca. 7⁰C med svag vind.
Da turlederen havde været ude om torsdagen uden resultat, var forventningerne ikke sat højt.
Der var 12 deltagere på turen. Heldet var med os, da en af deltagerne spottede en vandstær på en stor sten. Den var så venlig, at sidde stille et stykke tid  så alle fik set den. Ellers blev der ikke set så mange fugle, lidt mejser.
Gitte Kruse. 

Falsterbo.  Lø. 10/9 7:00-18:00. Mødested: Ølby Station ved Føtex. Tur i privatbiler.
Vi var ialt 7 deltagere på turen, 3 af dem mødte vi på Falsterbo. Ret varm dag, med ikke så meget træk. Fuglene fløj meget højt, så det meste blev til prik-ornitologi. Dog kom vi op på ca. 15 hvepsevåger, 4 fiskeørne, 5 sølvhejrer, masser af gule vipstjerter mm. Og dagens clou en ung aftenfalk på Ljungen. Turleder: Søren Mygind (22354550)

Fugletur på Præstø Fed søndag den 14. august 2022 
I bagende sol gik vi – 6 deltagere – ned til spidsen af Feddet. Vi så meget få fugle på heden. Til gengæld fik vi en masse terner til sidst ved den sydøstlige revle. En rovterne, en del splitterner, masser af fjordterner og enkelte dværgterner. Det bedste var dog 4 dværgmåger, 3 unger og en adult. Vi kunne tydeligt se kendetegnene. Turen tilbage blev meget varm.
Turledere: Marta Bagoly 30422449 og Gitte Kruse 23467922

Lørdag den 16. juli 2022 kl. 9 – ca. 13. Mødested: Kiosken for enden af Revlevej
25 veloplagte deltagere gik den lange tur i strid blæst, dog i tørvejr til nordspidsen af Ølsemagle revle. Vi lagde ud med 2 voksne havørne rastende syd for dæmningen. Masser af fugle, mindst 9 rovterner, en del havterner, vadefugle, bla. krumnæbbet og almindelig ryle, kobbersnepper. Revlen var fyldt med farvestrålende blomster, som vi ikke har set tidligere. Det er godt at se resultatet af fårenes arbejde..Turledere: Marta Bagoly Grun (3042 2449) og Gitte Kruse (2346 7922).

Referat af cykeltur på Stevns d, 3. juli.
Det var ikke den store tilslutning til ovennævnte tur. Måske var det turens længde, der afskrækkede folk, og så var det jo ikke en desideret fugletur, mere en præsentation af lokaliteter nær kysten på Stevns. Der var 2 deltagere, en kom med toget til Klippinge og en kom i egen bil. Vejret var pænt med nogen vind fra syd.
Vi fulgte turens program. Der blev ikke set noget særligt. Vi så dog flere syngende bomlærker.
Birgitte

Mandag den 9. maj 2022 kl. 19 -ca. 21.30. Mødested: P pladsen ved Strøby kirke
Turledere: Marta Bagoly Grun (3042 2449) og Henning Sjkelborg (2071 4434). Vi var 14 deltagere til en dejlig aftentur til Tryggevælde ådal. Det var lidt småt med fuglene, men vi hørte de første nattergale. En del gran- og løvsangere, og gulbug var også kommet. På vejen tilbage sang der i hvert fald 5 sivsangere midt på Kirkestien.

Lørdag den 2. april 2022 kl. 8 til ca. kl. 11 Vallø slotspark
Turleder: Marta Bagoly Grun tlf. 3042 2449. Masser af træløbere i Vallø slotspark. Jeg har aldrig set så mange træløbere på en tur. Vi kom op på mindst 12. De var både synlige og hørlige på hele turen. Der var en forvildet havlit i søen midt i parken. 9 deltagere.

Tur til Fyledalen og Skåne Søndag den 13. marts 22.
Vi var syv morgenfriske deltagere på turen, hvor vi først kørte forbi en mulig lapugle, som nok ikke var på plads mere.
Det første egentlige mål var Fyledalen, hvor vi havde håbet på kongeørn, som heller ikke viste sig, derimod var der flere sortspætter som gav lyd fra sig, men kun blev set glimtvis. Til gengæld gav en flot blå kærhøg han fin flyveopvisning.
Vi havde derimod en meget flot bjergvipstjert, og på vandreturen ned igennem dalen havde vi fine fuglekonger, en ivrigt syngende træløber og både due-og spurvehøg.
Næste mål var Vombsjön, som gav masser af gæs, bramgås, blisgås, sædgås og grågås, de var oppe at flyve, da en havørn lagde vejen forbi. Her var der også vibeflokke.
Vi tog videre til Krankesjön ved Silvåkratårnet, hvor der bl.a. var lille skallesluger, som gav opvisning i parringspil.
Vi havde håbet at afslutte med stor hornugle ved Hardeberga, men den havde desværre ikke vist sig den sidste uges tid. Vi så 57 arter, og blandt dem røde glenter stort set overalt
Turleder Bjarne

Ørnetur på Sydsjælland. Lø. 26/2 kl. 8-16
Mødested: Herfølge Station. I strålende solskin gik turen først til Enø, derefter til Vejlø skov. Mindst 7 havørne ved Gavnø. Ved Dybsø så vi en del havørne og blishøns i kog. Til sidst kom vi til Avnø. Vi så 3 mosehornugler rigtig godt og i lang tid. Alt i alt mindst 10 havørne.
Turleder Henning Skjelborg (20714434)

Lørdag den 15. januar kl. 09:00 til sidst på eftermiddagen.
Tur til Vestsjælland/Sydvestsjælland
Turen begyndte ved Halsskov odde, hvor vi så 2 sortgrå ryler. Derefter var vi i Borreby mose. Mosen var fyldt til randen med bramgæs og en masse andre fugle. Bl.a. sølvhejre, viber, sangsvaner havørne, røde glenter mv. Vi så sort sol af bramgæs, da havørnene var i nærheden.Lille skalleslugere ved Tamosen. Turen sluttede ved Kyse, hvor vi kom i sidste øjeblik, inden glenterne gik til ro.
Turleder: Allan Kruse 42454219

2021

Køge Sønakke. Ti. 28/12 Kl. 10-13.
Mødested: P-pladsen, Magleby Strand. Tur langs stranden og i Magleby Skov.
Vi var 15 deltagere, der på trods af tåge, der mødte op til en rask tur. Vi så en del fugle på vandet; næsten alle slags dykænder, store og lille skalleslugere ( 5), toppet lappedykkere og 2 sangsvaner. Og et par flyvende lommer og havlitter. Men de krævede teleskop.Der var ikke så mange fugle i skoven på vejen tilbage. Turleder: Søren Mygind 22354550

Falsterbo. Lø. 25/9 7:00-18:00. Mødested: Ølby Station ved Føtex. Tur i privatbiler.
8 deltagere i strålende solskinsvejr. Der var en del træk ved Nabben, mest bog- og kvækerfinker, hundredvis ad gangen. Desuden siskener, enkelte bjergvipstjerter og mange spurvehøg. Colabakken gav en enkelt vandrefalk.Efter frokost kørte vi til Børringe og Næsby. Turens sensation var at vi kun så en eneste havørn. Vi så mange glenter til gengæld.
Vi kom op på 74 arter i alt
Turleder Søren Mygind (tlf. 22354550)

Gåtur på Feddet mandag d. 23. august.
Vi mødtes på P-pladsen kl. 9.30
Vi var 14 deltagere i strålende solskin gik mange km for at se på fuglelivet på Feddet ved Fakse. Der var højvande, så der var ikke så mange fugle. Men vi så i hvert fald mange grå fluesnappere, masser af småfugle der samledes for at trække sydpå. Ved kysten: rovterne, h/f terner, slitterner, ryler og en enkelt stenvender, foruden mindst 4 havørne
Marta tlf. 30 42 24 49

Tirsdag d. 8. juni. Tur til Kirkestien ved Strøby
Med 6 dages forvarsel satte Allan og Gitte en aftentur d. 8. juni til Kirkestien ved Strøby på nettet, dels på vores hjemmeside og dels på DOF´s kalender. Det var en prøveballon for at se, hvor mange der så arrangementet. Der kom 5 deltagere heraf 3 vi ikke har set før, de havde alle set det på DOF´s kalender. Turen var fra kl. 20 til ca. 22.30, vejret var fint ret køligt hen på aftenen.Vi så mange sivsangere ret godt sidde og synge. Der blev bl.a. set gul vipstjert, bynkefugl, få så et glimt af rødrygget tornskade, forbavsende få nattergale ca.4, rørhøgene fløj også forbi. Næsten tilbage ved broen over Tryggevælde å, hørte vi græshoppesanger. En smuk aften som deltagerne var glade for. Gitte

Lørdag d. 29. maj tur til Gedser fuglestation
Gitte Kruse, der havde arrangeret vores besøg på Fuglestationen i Gedser, kunne desværre ikke komme med på turen. Hun blev syg efter corona vaccinationen. Allan bagte kanelsnurrer alligevel og vi fik kaffe og kage og en rigtig god 2 timers rundvisning på fuglestationen. Tak for det.Vi kørte derefter til Kroghage, hvor vi havde træk af knortegæs, på ca. 500 fugle. Vi så skovpiber og et par sortstrubede bynkefugle.Birkemose var næste stop: syngende karmindompap meget tæt på og et par lommer meget langt væk.Turen sluttede ved Bøtø enge med traner, rørhøg, atlingand og en meget vanskelig vandrefalk. Det tog lang tid før vi kunne blive enige om bestemmelsen.17 deltagere. Se fuglelisten.

Artslist DOF tur Sydfalster 29.5.21
Knopsvane
Grågås
Knortegås
Gravand
Gråand
Knarand
Skeand
Pibeand
Krikand
Atlingand
Taffeland
Troldand
Ederfugl
Toppet skallesluger
Fasan
Sortstrubet lom
Toppet lappedykker
Gråstrubet lappedykker
Skarv
Fiskehejre
Ørn sp.
Rød glente
Rørhøg
Musvåge
Tårnfalk
Vandrefalk
Blishøne
Trane
Strandskade
Lille præstekrave
Vibe
Rødben
Hættemåge
Sølvmåge
Ringdue
Gøg
Mursejler
Sanglærke
Digesvale
Lnadsvale
Bysvale
Skovpiber
Hvid vipstjert
Gul vipstjert
Jernspurv
Sortstrubt bynkefugl
Sangdrossel
Solsort
Havesanger
Munk
Tornsanger
Gærdesanger
Rørsanger
Kærsanger
Gulbug
Løvsnger
Gransanger
Gærdesmutte
Musvit
Blåmejse
Rødrygget tornskade
Husskade
Allike
Råge
Gråkrage
Stær
Bogfinke
Tornirisk
Stillits
Grønirisk
Rørspurv
Gulspurv

2020

Gjorslev. Ma. 19/10. 10-14. Mødested P-pladsen NØ for Søholm Gods v. indgang til skoven.
Strålende solskin under hele turen, 20 veloplagte deltagere. Vi fik en forrygende start med 2 voksne havørne siddende ved Søholm engsø.
Turen gik rundt om søerne, derefter gik vi ned til Gjorslev Møllesø.Til sidst  Bøgeskov havn og nød vores frokost ved havnen. Vi så en husrødstjert ved havnen sammen med et par pibere. Undervejs så vi en stor tornskade, lidt ænder, gæs, masser af skarve og småfugle.
Turledere: Marta Grun 30422449 og Henning Skjelborg 2071443

Vandretur på Feddet søndag d.23. august.
Det var blæsende fra sydvest, omkring 20gr.
Vi var kun 6 deltagere 2 personer vi ikke kendte. Det er nok for lang en gåtur, det har nok afskrækket nogle sammen med en dårlig vejrudsigt.
Der blev ikke set så meget på vej ud til heden. Der var trækkende terner langs kysten ved heden deriblandt adskillige rovterner. Ude på den sydlige ende var der en del vadefugle og rastende terner. De sorte skyer holdt tæt til vi nåede fugletårnet. I rusk og lidt regn blev der set 2 havørne vest for Rone Klint.
På vejen tilbage blev ikke set noget særligt. 
Alle besluttede at køre omkring Klippinge for at prøve at se den aftenfalk der huserede der. Det lykkedes. Deltagerne var glade for turen, selv om den blev lidt længere end 10 km.
Gitte

Ølsemagle Revle. lørdag.18/7.  10-13  Mødested: Kiosken for enden af Revlevej.
Nordeneden af Revlen åbner for færdsel den 16. juli, og målet var bl.a. at se på returtrækkende vadefugle på sandbankerne i den nordlige ende.
I slutningen af juli er der også god gang i havternernes træk mod Antarktis, og mange passerer Revlen på dette tidspunkt. Nogle af dem bøjer i syd af og flyver mod vest ind over land, og en mindre flok fulgte også dette mønster.
En af de første arter der blev observeret var dog havørnen (jeg skriver havørnen, da den er daglig gæst derude) først på bredden i sydenden af strandsøen, og senere på sin udsigtspæl lidt syd for Sundvej.
En pæn flok hvinænder opholdt sig i lagunen lige nord for dæmningen.
Rovternerne der yngler på Saltholm viste sig allerede ved dæmningen, hvor en voksen og en ungfugl kom tæt på.
På vejen op mod nordenden stødte vi på en flok lille præstekrave, med både var ungfugle og voksne.
Også på vejen op var der skægmejser, tornirisk, gul vipstjert, sanglærker og syngende engpibere.
Den var ikke så mange vadefugle, men en del forskellige, vibe, stor præstekrave, almindelig, krumnæbbet og islandsk ryle, lille kobbersneppe, klyde og strandskade, hvid og sortklire.
Vi fik også dværgterne og hav/fjordterne, og med lidt ekstern hjælp fire dværgmåger.
Turleder: Bjarne Bo, tel.: 5149 0721, e-mail jensenab@mail.dk

Aftentur på Kirkestien. Ons. 3/6 20-22. Mødested: Strøby Kirke. 
Da der var mere end 8 tilmeldte, fik vi Bjarne Bo Jensen til at tage et hold kl.20.15.
Nogle af deltagerne havde ikke realiseret, at man skulle tilmelde sig. De havde set turen i bladet, hvor der intet står om begrænsning på deltagere.
Der var 17 deltagere og 3 turledere fordelt på 2 hold. Det var glædeligt at se så mange deltagere, vi ikke har set før.
Bortset fra nattergale, var fuglene forholdsvis stille, der var noget blæst. Der blev dog hørt, det man forventer for lokaliteten, div. sangfugle, Gøgen kaldte meget, dobbelt bekkasinen hørtes et par gange fra jorden. Da vi kom til broen på vejen tilbage, hørtes den lokale sjældenhed, Flodsangeren. Turledere: Gitte og Allan Kruse (23467922)

Sangfugle i Ramsødalen 21.maj
Ramsødalen er en rigtig god sangfuglelokalitet med næsten alle sangfuglearter repræsenteret.
Det varierede landskab med krat, lunde, rørskove mm. giver mulighed for mange forskellige arter, inklusive nattergal, men ellers ingen nævnt ingen glemt.
Vi begynder turen kl. 06:00, og turen varer 2-3 timer, så kan man nå at komme hjem til andre aktiviteter på Kristi Himmelfartsdag.
Tilmelding til turleder: Bjarne Bo, tel.: 5149 0721, e-mail jensenab@mail.dk

Fuglestemmer på Køge Ås. Ons. 1./4. 9:00-12:00 
Turen er aflyst pga. coronavirus

Skovsnepper i Klosterskoven
Traditionen tro afholder vi igen skovsneppetur i Klosterkoven ved Viby.
Det bliver den 5. maj. fra kl. 20:00 til ca. 22,
Som tidligere har vi fået lov at blive i skoven til efter solnedgang, hvor skovsneppehannerne bliver aktive og flyver på frierfærd for hunnerne, der sidder i skovbunden og venter på, at en af hannerne har en tilstrækkeligt indsmigrende stemme.
I begyndelsen af maj er skoven netop ved at springe ud, og der er anemoner og andet godt i skovbunden, så mød op og nyd vor fine natur.
Tilmelding til turleder Bjarne Bo, tel.: 5149 0721 e-mail: jensenab@mail.dk
Vi mødes ved den første skovvej på højre hånd på Ørningevej, når man kommer fra Vibysiden.

Fyledalen og de skånske søer – ørne – glenter – gæs og meget mere
Tidspunkt: Lørdag den 14. marts kl. 06:00 til sidst på eftermiddagen
Turleder: Bjarne Bo Jensen – e-mail: jensenab@mail.dk
Denne tur blev aflyst på grund af Coronavirus

Ørnetur på Sydsjælland Lø. 22/2 kl. 8-16
16 deltagere mødte op ved turens start, men 3 fortrød på grund af vejret.
Der var fuld sol og 25 grader – i Melbourne. Der var let brise – på Madeira. Rovfuglene i stort tal var på vingerne – i Extramadura.
Ovennævnte var overhovedet ikke tilfældet på Ørneturen. I højeste grad tværtimod! Og det resulterede i “Nul ørne”! Men fin sightseeing for 6 nye deltagere, som aldrig havde været på Enø!
Turleder Henning Skjelborg (20714434)

Ørnetur til Skåne. Lø 1/2. Afgang med bus. Ølby Station kl 7:35. Hjemkomst samme sted 19:00
Fyledalen, Sövdesjön og Krankesjön kan give Havørn, Kongeørn og Røde Glenter plus masser af gæs. Tilmelding foretages ved senest 18/1 at indbetale 375 kr. pr. person til konto 1438 6446478190 mærket med “navn og email” (af hensyn til evt. aflysning pga vejr). Hjemmeboende børn i selskab med forældre 75 kr. Turleder Søren Mygind (22354550) Husk Pas

Tur til Vestsjælland Lørdag den 11. januar 2020 Kl. 9:00
En enkelt sortgrå ryle, og mange røde glenter.
Der var 10 deltagere på turen til Halskov Odde og Midtsjælland.
Vi indledte turen ved Halskov Odde, hvor det efter nogen søgen blev til en enkelt af de sortgrå, men vi havde også en fin skærpiber.
Derefter tog vi til Suserup Skov og Tamosen, hvor vi i Tamosen så sølvhejre og flere lille skallesluger. Der var også ravne i området, og ganske mange ringduer.
Efter frokosten gik turen videre til Fugleværnsfondens reservat Ravnstrup Sø, som dog ikke bidrog med så mange fugle. Heller ikke turen forbi Holløse Mølle gav vandstær, da der var voldsomt meget vand i Susåen.
Dagens højdepunkt må være de natrastende glenter ved Kyse Overdrevsvej lidt vest for Holløse. Vi kom lige tidsnok til at se tæt på 50 glenter samlet over den lille lund hvor de raster.
Bjarne Bo

                                                        2019

Strøby Ladeplads. Lø 28/12 Kl. 10-13
Mødested: P-pladsen, Vejs Ende, Strøby Ladeplads.
Vi startede ved Vejs Ende, og så en del fugle på vandet. Bl.a. havlit, toppet lappedykker, toppet og lille skallesluger, trækkende sangsvaner mm.
Derefter gik vi lidt længere langs med kysten og gik tilbage til bilerne i skoven, hvor vi så en del småfugle.
Turleder: Søren Mygind (22354550
 
Tur til Tissø og Reersø søndag d. 6. oktober. 2019
Vi var 7 personer på turen. Vejret var koldt med let vind fra østlig retning og spredte skyer.
Første stop var Tissø, foruden gæs lidt ænder og viber så vi en sølvhejre ved østlig side af søen.
På vej til Reersø så vi en vandrefalk, der sad på en mark og slog mave med fjer hele vejen rundt om sig. Ved flasken så vi lidt vadefugle og mange tusinde gæs. Ialt 4 havørne blev set desværre siddende. Sølvhejre blev set både ved Flasken og i bugten ud for Fårehuset. Turleder: Allan og Gitte Kruse
 

Tur til Borreby Mose og Stigsnæs den 21. september 2019
Den var et lille men fint selskab på 6 personer der var på tur til Sydvestsjælland.
Vi begyndte i Borreby Mose, hvor der var lidt vadefugle, bl.a. en pæn flok hjejler, og mange krikænder, desuden lagde en vandrefalk vejen forbi.
Højdepunktet i Borreby må dog nok gå til en silkehejre, der fint viste sin lange fjertop og sorte næb.
Vi fortsatte til Stigsnæs, hvor vi gik ud til Ørnehoved, og trækket begyndte næsten med det samme. Det blev bl.a. til 121 musvåge, 35 glenter og 40 spurvehøge. Desuden blå kærhøg og en anden kærhøg der skulle vise sig at volde problemer. Vi bestemte den til en ung hedehøg, men det viste sig senere, at det var en ung steppehøg han.
I sundet lå en enlig knortegås.
En lille spadseretur til vigen gav en stor flok pibeænder, en enkelt spidsand og 15 storspover.
Havørne var der naturligvis også.
Vi fortsatte tilbage til Borreby Mose, hvilket gav en fiskeørn.
Turen blev afsluttet i Tamosen, hvor der var knarænder og en del småfugle, grå fluesnapper, løvsanger og en meget fin rødstjert der nød at fouragere i solskinnet.
I alt blev det til 69 arter og 11 rovfugle og falkearter.
Turleder Bjarne Bo Jensen

Falsterbo.  Lø. 14/9 7:00-18:00. Mødested: Ølby Station ved Føtex.
Solskin og blæsevejr, men vi fik alligevel set flere hundrede trækkende spurvehøge, 5 vandrefalke, 2 steppehøge, mange skovpipere, gul-, hvid- og bjergvipstjerte ved Falsterbo, Nabben.
Til slut sortklirer og 6 sølvhejrer ved lagunen ved Ljungen.
Turleder var Søren Mygind (22354550)

Ølsemagle Revle. Sø. 11/8. 8:00 -ca 12:00 Mødested: Kiosken ved dæmningen.
På trods af, at der ikke kom deltagere fra Kulturfuglen, havde vi en fantastisk fuglerig tur. To gamle havørne sørgede for, at alt kom på vingerne med jævne mellemrum og blev blandet godt sammen. Masser af vadefugle, terner, gæs og ænder. Bl.a. mindst 17 rovterner. Turen gik ned til sydtårnet pga kraftig blæst. Der var meget lavvandet og alle vadefugle stod meget tæt på
En meget stor oplevelse. Mødeleder: Gitte Kruse (23467922) og Marta Bagoly Grun (30422449)

Aftentur på Kirkestien. Ma. 27/5. 19:30-21:30. Mødested: Strøby Kirke
14  deltagere. Kraftig blæst reducerede antallet af fugle, men alligevel hørtes 10-12 Nattergale, samtlige sangere undtagen Gærdesanger. Rørhøgepar med redematriale, Agerhønepar på stien, Rørspurve og Gule Vipstjerter langs med stien. Der var mange nye deltagere. Turleder: Henning Skjelborg. 20714434 

Aftentur på Kirkestien Ons. 24/4. 18:30 – 21:00
Mødested. Strøby Kirke. Vi var 6 deltagere heraf 1 ny der ikke tidligere har været på tur med DOF. Vejret var ok efter et par dage med kraftig blæst. Nattergalen var ikke kommet endnu, men vi så 3 rørhøge 2 hanner og 1 hun. Udover det en del gran- og løvsangere samt munk.  Turledere: Gitte og Allan Kruse. /42454219

Fyledalen og de skånske søer – ørne – glenter – gæs og meget mere
Tidspunkt: Lørdag den 16. marts kl. 06:00 til hen på eftermiddagen
Turleder: Bjarne Bo Jensen e-mail: jensenab@mail.dk

Mødested: P-pladsen bag Føtex i Ølbycentret. Turen foregår i privatbiler og vi deles om udgifterne.
Fyledalen er en fantastisk lokalitet. Vi besøger den ofte over middag, efter andre fine skånske lokaliteter. Denne gang begynder vi turen i Fyledalen, og kører derefter vest over til de nogle af de spændende lokaliteter. Vombsjön og Vombs Enge, Krankesjön (Silvråkatårnet). Til slut kører vi forbi Hardeberga Stenbrud for at se om vi kan få øje på de store hornugler der yngler her.
Der er rigtigt gode chancer for spændende rovfugle, gæs, ænder, spætter, måske top og fyrremejse.
Det er en heldagstur, så husk godt med kaffe og frokost og varmt tøj.
Der er ingen tilmelding

Ørnetur på Sydsjælland Lø. 23/2 kl. 8-16.
12 deltagere til ørneturen i strålende solskin. For første gang i “historien” så vi ingen ørne ved Enø. Til gengæld dukkede de første op ved Gavnø. Vi sluttede turen på Avnø og kom op på 10-12 ørne i alt. Turleder Henning Skjelborg (20714434)

Ørnetur til Skåne. Lø 2/2. Afgang med bus. Ølby Station kl 7:35. Hjemkomst samme sted 19:00
Bustur til bl.a. Fyledalen, Sövdesjön og Krankesjön. På trods af det dårlige vejr, blev der set 33 havørne, 1 kongeørn, 157 glenter, 40 lille skalleslugere og mange sangsvaner, gæs mv. Turleder Søren Mygind (22354550)

Tur til Vestsjælland/Sydvestsjælland 
Tidspunkt: Lørdag den 12. januar kl. 09:00 til sidst på eftermiddagen.

Vi var knap tyve deltagere der trodsede de lidt dårlige vejrudsigter, og det var en god idé.
Første lokalitet var Halskov Rev, hvor målet først og fremmest var de sortgrå ryler, og vi så også elleve af slagsen. Desuden et par skærpibere, og mange ederfugle tillige med en god del sortænder.
Næst stop var Borreby Mose hvor vi i det fjerne så en enorm flok bramgæs måske imellem otte og titusinde. Der kom også en enlig vandrefalk forbi, og skægmejserne gav lidt lyd fra sig i tagrørene. I mosen ellers gråænder, pibeænder, krikænder, knarænder og en enkelt dobbeltbekkasin. Nogle så også storspober. Lidt derfra kunne v i høre sangsvanernes koncert, og vi så dem på vej til næste lokalitet, Stigsnæs, som gav lille lappedykker, men ellers udmærkede sig mest ved at give læ for regnen.
Vi fortsatte til Suserup Skov, hvor vi gik en tur uden ret mage fugle, som sikkert skuttede sig i regnen, lidt mejser, træløber og spætmejse blev det dog til. Videre herfra til Tamosen hvor en stor tornskade viste sig lige uden for Suserup Skov, der hørtes kald fra blisgæs og en sølvhejre var også på plads. Godt tredive lille skallesluger, flest hunner lå fint i mosen.
Videre til Holløse Bro, hvor vandstæren viste sig fint.
Turen skulle jo afsluttes med manér og ved Kyse fandt vi de røde glenters natrasteplads, hvor 38 flotte røde glenter gav fin opvisning tæt på, inden de endeligt slog sig ned for natten.
Turleder: Bjarne Bo Jensen e-mail: jensenab@mail.d 

                                                   2018

Strøby Ladeplads. Fredag 28/12 Kl. 10-13
Der blev set lom, sule, bramgæs og en vandrefalk ved Strøby Egede. 20 deltagere.
Turleder var Søren Mygind (22354550)

Køge Sydstrand. Lø 24/11 Kl. 9-12 
Mødested: P-plads syd for Hotel Comwell. Diset vejr, ikke ret mange fugle og i alt 18 deltagere. Vi så en del skægmejser, 2 storspover, 28 bramgæs og 30-35 toppet skalleslugere. Der var en del ænder på vandet sammen med toppet lappedykkere. På vejen tilbage var der lidt småfugle, bl.a. mejser, træløbere og store flagspætter.
Turleder var Søren Mygind (22354550)

Lørdag d. 13. oktober tur til Gedser fuglestation.
Meget vellykket tur til Gedser fuglestation og sydfalster. 18 deltagere. Strålende sommervejr med sol og 23 grader.
Efter morgenmaden, der bestod af Gittes hjemmebag og kaffe fra stationen, fik vi rundvisning på ringmærkningsstationen af Benny Steinmeyer. Vi så forskellen mellem rødtoppet og alm. fuglekonge mm. Der var masser af småfugletræk, mest blåmejser og finker. Vi så også mange misteldrosler og en enkelt stor tornskade.
Derefter gik vi ned til Gedser Odde, hvor vi så mange fjeldvåge trække og så en storkjove på vandet og 4 alm. kjover og mange edderfugle på træk.Bjarne viste os Kroghage og Birkemosen, der er gode fuglelokaliteter specielt om foråret. Vi sluttede turen ved Bøtø Nor og en tur i den skov, der bliver forsøgt tilbageført til den oprindelige udgave med heste og kreatur.Kontaktpersoner: Gitte tlf. 23 46 79 22. Allan tlf. 42 45 42 19.

Tur til Falsterbo, Börringe og Havgård den 22. september
Vi var elleve morgenfriske deltagere, der trods den kraftige blæst og risikoen for regnbyger havde forhåbninger om en spændende dag.
Lige efter broen var den første observation en større flok hjejler der slog sig ned på en mark.
Ankommet til Falsterbo gik vi ud i læ af Fyrlunden, hvor der kom lidt spurvehøge forbi, og en enkelt hvepsevåge der kom meget tæt på. Af småfugle var der bl.a. var enkelte landsvaler og en del grønsisken.
Derefter gik vi en tur ud på Nabben, hvor der på vejen sås bl.a. pibeænder og lille lappedykker. Af rovfugle var det stadigvæk spurvehøge og hvepsevåger der trak. De officielle tal fra trækregistreringen blev i den meget lave ende med 16 hvepsevåger og 240 spurvehøge, der trodsede den kulingagtige vind og tog turen mod Stevns.
Derefter spiste vi frokost på Ljungen, men heller ikke her var der det store antal fugle, dog nogle fouragerende tårnfalke.
Efter frokost kørte vi ind til Börringe og Havgårdsøerne, hvor vi fik pænt med rovfugle og ravne der legede i vinden. Nok omkring 20 glenter, og måske op til 5 havørne i forskellige aldre. Desuden lærke og vandrefalk.
Vi nåede trods de lidt ugunstige forhold op på omkring 50 forskellige arter, og vi var heldige med regnbygerne der indtraf under kørslen.
Bjarne Bo

Cykeltur på Præstø Fed Lø. 11/8. kl. 9:30-16  Mødested: Feddet Camping. Husk: P-afgift 40 kr. Over heden ser vi efter trækkende edderfugle, rastende småspover og måske en hugorm, der varmer sig i solen. Ved Fedhage ser vi på rastende ænder, vadefugle, måger og terner. God chance for dværgmåge og sortterne. Turleder: Søren Mygind (22354550) 

Aftentur på Kirkestien. Ma. 28/5 kl. 20-22. Mødested: Strøby Kirke.
Meget blæsende aften, så vi hørte desværre ikke så meget.  Hittet blev to bynkefugle, han og hun, der lod sig beskue i længere tid, ret tæt på. Det blev til 5-6 nattergale og to gulbuge og flere andre sangfugle, der prøvede at overdøve blæsten. 10 deltagere.
Turleder: Marta Bagoly Grun  (30422449)

Aftentur på Kirkestien. Ma. 7/5 kl. 20-22. Mødested: Strøby Kirke. Stort set alle sangere er nu i aktivitet. Nattergalen og måske Græshoppesanger er ankommet. Tag aftenkaffen med. Turleder: Henning Skjelborg (20714434)

Tur i Solgårdsparken den 21. april 2018 – fuglestemmer og kasseopsætning
Vi var ni der mødte op til sangfugleturen i Solgårdsparken. Vejret var med os, strålende solskin, dog lidt vind.
Det blev en god tur i godt selskab, og jeg har opgjort antallet af arter til 41.
Alle de forventede sangere kom på listen, munk, gærdesanger, gransanger og også løvsanger. Ellers var der fine jernspurve, bogfinker, stillitser, gærdesmutter, sangdrosler, masser af spætmejser og mejser; musvit, blåmejse, sumpmejse og halemejse. Begge træløberarter, træløber og korttået lod deres stemmer lyde, vi fik dem dog ikke at se.
Efter endt spadseretur i parken, nød vi kaffen i solskinnet, for at lade op til arbejdet med opsætning af seks fluesnapperkasser.
Det var naturligvis et større arbejde, så arbejdet måtte fordeles, en stigebærer, en stigeholderen hammerbærer, flere kassebærere, en snorbinder, en sømholder, en sømislåer, en splitudspilingsspecialist, og en kassenumerator. Ved fælles hjælp lykkedes det at opsætte alle kasserne, og vi venter nu blot på, at de bliver beboede, helst af fluesnappere, men andre lejer vil også blive accepteret.
Tak for turen og vel mødt til næste tur.

Trækfugletur lø. 17/3   kl. 8-13.
Mødested: ”T-krydset” i Magleby
Den bidende kulde gjorde, at blot 6 deltagere mødte op. Turen ændredes til Gjorslevs marker og Møllesøen. Grågæs,Bramgæs og Blisgæs på markerne, diverse ænder på søen samt både Stor og Lille Skallesluger. Rød Glente krydsede forbi og sluttelig 4 Traner.  Turleder: Søren Mygind (22354550)

Ørnetur på Sydsjælland Lø. 24/2 kl. 8-1
Mødested: Herfølge Station. Vi kører til Enø, Vejlø, Avnø. Der var 13 deltagere til ørneturen i fuld solskin dog koldt vejr. Vi så 14 havørne ialt. Og fra Vejlø skov så vi ca. små 300 lille skalleslugere på vandet. Blå kærhøg hun og han blev også set og en masse bramgæs
Turleder Henning Skjelborg (20714434)

Ørnetur til Skåne. Lø 3/2. Afgang med bus. Ølby Station kl 7:35. Hjemkomst samme sted 19:00
Fyledalen, Sövdesjön og Krankesjön kan give Havørn, Kongeørn og Røde Glenter plus masser af gæs. Tilmelding foretages ved senest 18/1 at indbetale 300 kr. pr. person til konto 1438 6446478190 mærket med “navn, telefonnummer og ørn”. Hjemmeboende børn i selskab med forældre 50 kr. Turleder Søren Mygind (22354550) Husk Pas

Tur til Vestsjælland den 13. januar 2018
Vejret var kun delvis med de 17 deltagere, det regnede ikke, og vinden var i sydøst, så vi var nogenlunde i læ på Vestsjælland, men da solen ikke var fremme, var der ikke så meget lys.
Første stop var Halskov Odde, hvor målet var, at se vore norske sortgrå venner, og det lykkedes også fint, først var der en, og så pludseligt får man øje på flere, i alt 6. Selvom de tillidsfulde fugle er tæt på, kan de ofte være svære at få øje på, når de går og fouragerer på og imellem de store sten. Det hele startede dog med en havørn der kom ind ude fra Storebælt og fløj hen over Korsør. Et par skærpibere blev det også til.
Derefter gik vi en tur langs bredden af Tude Å, hvor den løber ud i Storebælt. Det gav ikke så mange fugle, men dog en sangsvane og nogle canadagæs.
På Reersø fik vi igen nærkontakt med et par sortgrå ryler der ivrigt fouragerede på stenene ved sydsiden af havnemolen, desuden fik vi både toppet og stor skallesluger. Her fouragerede vi også, lidt i læ af Musholm Havbrugs bygning, det samme havde en spurvehøg tænkt sig men den måtte dog nøjes med at sidde og spejde efter muligheder, som kunne være en mulig flok bjergirisker.
Videre til fugletårnet ved Flasken, hvor en tårnfalk var på plads, en flot han. På engen og i strandsøerne var der bl.a. storspove og lille lappedykker der legede skjul med os, men også et par vinterviber.
På vejen til sydenden af Tissø, dukkede både rød glente og havørn op. Ved Tissø, var der en god del pibeænder, og et par flotte hanner af lille skallesluger, det gjorde, at vi fik fuldt skalleslugerhus på turen.
Turen var planlagt med to højdepunkter på programmet, de sortgrå ryler, som kom fint hjem, og afsluttende med røde glenter på vej til overnatning. Vi tog til Kløveshøj, hvorfra glenterne var rapporteret tidligere på ugen, men de svigtede, kun to, som muligvis bare var én. Til gengæld fik vi mange bramgæs at se, som med flere store flokke gik til natrast på Tissø, og oven i den skønne udsigt fra Kløveshøj fløj et par knortende ravne også forbi.
Det blev alt i alt en fin tur med ca. 50 arter i bogen.
Bjarne Bo

                                                      2017

Strøby Ladeplads. To 28/12 Kl. 10-13
Mødested: P-pladsen, Vejs Ende, Strøby Ladeplads.
I turen den 28/12 -17 deltog 14 personer. Der var næsten vindstille og rimelig god sigt til havobservation. En halv snes Havlitter, Toppet og Stor Skallesluger, Toppet lappedykker, Hvinand og 6 trækkende Blisgæs. Som den eneste spottede turlederen Søren Mygind 2 flyvende Lommer. I skoven de forventede Gråsiskerne og diverse mejser.  Turleder: Søren Mygind (22354550)

Sydstrand. Lø 18/11 Kl. 9-12
Det lykkedes trods nogen regn at se Bjerglærkerne meget fint! Et par flyvende Skægmejser og en flok Bjergirisker og 8 agerhøns. Turleder Søren Mygind (22354550)

Borreby Mose og Stigsnæs 7. oktober 2017. Turleder: Bjarne Bo Jensen
Det blev desværre regnvejr, og vi aflyste turen.
En enkelt deltager mødte dog op, og i stedet for borrebyturen tog vi en tur til Køge Lystbådehavn og Nordstrand.
Fra tårnet så vi en del ænder, krik, spids og gråænder. Desuden tre små kobbersnepper og fem rødben, formodentligt af den islandske race robusta (de var ret mørke og kompakte). Et par bramgåsflokke fløj over, og skægmejserne underholdt i tagrørene lige nedenfor tårnet.
Vi gik på lidt kratlusk i tangskoven for at se, om et hvidbryn skulle have fundet på at raste, men det blev kun til gransangere og andre almindeligheder.
Vi tjekkede også om skovhornuglerene skulle have fundet på at gentage succesen fra sidste år, og minsandten om den første ikke havde indfundet sig.
Selv en halvaflyst tur kan altså kaste lidt af sig!

Falsterbo. Søndag. 10/9 kl. 7-18. Ølby Station ved Føtex. Tur i privatbiler.
Dejligt solskinsvejr efter 2 dage med styrtregn, så vi havde store forventninger til turen. Der var en del træk fra Nabben, mest småfugle: lille korsnæb, gule vipstjerter, finker og en del spurvehøge og lidt hvepsevåger. Vi kom op på 12 fiskeørne for hele dagen. Vi så en meget flot hedehøg han, meget tæt på.
Da der ikke var det store træk på Ljungen, flyttede vi i nærheden af Börringesjön, hvor der er blevet obset en steppeørn. Vi ventede i tre kvarter og var lige ved at køre hjem, da fuglen dukkede op. Vi så den godt og længe. Vi ledte efter lille skrigeørn til sidst, men fandt ”kun” 3 legende havørne og masser af glenter mm.
9 deltagere og dejlige boller fra Sørens kone.
Turleder: Søren Mygind (22354550)   

Ølsemagle Revle Søndag den 20.08.17
For at informere borgerne om Køge Kommunes planer blev fugleturen afholdt. Vi opfordrede DOF medlemmerne til at møde op og være med til at fortælle om de mange gode fugleoplevelser du har haft på Ølsemagle Revle, så vi får gjort det klart hvor vigtigt et fugleområde Ølsemagle Revle er.
Søren fortalte om Køge Kommunes planer vedr. kystsikringen. Der var mange positive tilbagemeldinger på turen og vi håber, at løsningen bliver et dige tæt på landevejen i stedet for ude ved Ølsemagle revle

Ølsemagle Revle. Lø. 19/8 kl. 8-ca middag
Turleder og rapportør: Bjarne Bo
Halvskyet vejr med en del sol og generelt gode lysforhold. Først næsten vindstille, senere tiltagende vind fra sydvest med stærke vindstød.
Vi var ca. 10 deltagere på turen.
Turen tog udgangspunkt fra dæmningen, og målet var nordspidsen af revlen, hvor vi forventede at se en del forskellige vadefuglearter, og naturligvis rovterner. Det er en pæn vandretur på omkring 5 km.
Ølsemagle revle med strandengen og klitterne er en god lokalitet for ynglende gule vipstjerter, men de skuffede lidt og viste sig først rigtigt på den nordlige del, det samme gjorde sig gældende for sanglærkerne, der også var lidt tilbageholdende. Der var pænt med engpibere op langs strandengen. I nordenden passerede tre gråsiskener hen over hovedet på os.
Der kom et par flokke trækkende fjordterner terner forbi, måske med en enkelt havterne imellem. Desuden et par splitterner over bugten, en enkelt dværgterne, sikkert den sidste i år, og naturligvis rovterner, både gamle og unge. Fem blev det til.
Temaet for turen var dog først og fremmest de rastende vadefugle, der tanker op på deres vej fra nordlige yngleområder til vinterkvartererne syd på. Der var ikke det store antal af de forskellige arter, men vi nåede dog op på 16 arter, inklusive en juvenil odinshane, som svømmede rundt imellem fødderne på de mange grågæs, og som alle fik set. Fem juvenile lille præstekrave præsenterede sig også rigtigt fint for os.
En fiskeørn passerede forbi, hvilket fik nogle af vadefuglene på vingerne.
Det blev som skrevet til 16 vadefuglearter: Strandskade, klyde, lille præstekrave, stor præstekrave, strandhjejle, hjejle, vibe, islandske ryle, alm. Ryle (flest adulte, men også enkelte juvenile), dværgryle, svaleklire, mudderklire, rødben, hvidklire, lille kobbersneppe og odinshane.

Cykeltur på Præstø Fed Lø. 5/8. kl.9:30-16  ved Feddet Camping. 
Vi var 7, der og af sted på cyklen til Feddet. Det blæste meget, men vi slap med kun 2 byger.
Vi cyklede til fugletårnet først. Der så vi ikke ret meget. På heden og nede ved vandet var der til gengæld rigtig mange vadefugle. Vi kom op på 460 islandske ryler, mange terner, tinksmede, kobbersnepper, spover, mm. Rovfugle var der ikke så mange af, kun en enkelt havørn, en hvepsevåge, et par tårnfalke og musvåger
Turleder: Søren Mygind (22354550)

Aftentur på Kirkestien. Ons. 7/6. kl. 20-22. Mødested: Strøby Kirke. I øsende regnvejr blev turen gennemført med 4 deltagere. Vi hørte trods alt nattergal, gransanger, løvsanger, tornsanger, gulspurv, munk og sangdrossel og masser af solsorte. Turleder: Marta Bagoly Grun og Henning Skjelborg (30422449/20714434)

Sangfugletur i Solgårdsparken. Tidspunkt: 28. maj fra 06:00 til ca. 09:00 Mødested: Parkeringspladsen ved Solgårdsparken i Strøby Egede, Stevnsvej 26, 4600 Køge. Solgårdsparken og Tryggevælde Å danner en fin mosaik af skov, krat og rørskov. 
Der var mødt i alt 23 deltagere på trods af det tidlige tidspunkt. Bjarne fortalte om sangfuglenes yngleadfærd og familieliv. Vi gik en tur over Tryggevælde å, men vi hørte ikke en eneste nattergal. Til gengæld så vi en brunfarvet hungøg rigtig godt og længe. Af sangfugle hørte vi rødstjert, gærdesanger, sivsanger, rørsanger, kærsanger, gransanger, desuden jernspurv, grå fluesnapper. Turleder: Bjarne Bo Jensen tlf. 5149 0721 e-mail: jensenab@mail.dk

Aftentur på Kirkestien. Ti. 2/5 kl. 20-22.
 En lidt kold og blæsende aften med få fugle der sang. Nattergalen var ikke kommet, den lod i hvert fald ikke høre fra sig. De 17 deltagere fik en udfordring, da kirkestien var oversvømmet ved broen! De fleste havde dog allrede læst på hjemmesiden så de var forberedt og havde gummistøvler på.
Turledere: Gitte og Allan Kruse

Fuglestemmer. Køge Ås. Lø. 8/4 Kl. 9-12
De første sangere er ankommet, så nu er der gang i repertoiret af fuglestemmer. Mødested: P pladsen på Ølbyvej. Årets første sangfugletur med mange gransangere. Vi så de fleste mejsearter, syngende jernspurv og gulspurv. Vi hørte træløber, uden at se den. På trods af det kolde vejr var vi ialt 17 deltagere. Turledere: Marta Bagoly Grun og Henning Skjelborg.(30422449/20714434)

Trækfugletur. lørdag. 11/3   kl. 8-13. Mødested: ”T-krydset” i MaglebyVi var lidt uheldige med vejret på trækturen til Køge Sønakke. Der var meget tåget i starten af turen, så vi så ikke så meget. Da det endelig klarede op, så fløj fuglene så højt, at vi ikke kunne se dem. Men vi havde en god tur alligevel. Der var en del ringduer, alliker, finker, musvåger mm. der trak. Turen sluttede med 2 flotte bjergvipstjerter, der fouragerede i strandkanten.
Der var 12 deltagere.Turleder: Søren Mygind (22354550) 

Ørnetur på Sydsjælland. Ørneturen den 19/2 blev en “tåget  forestilling”. 8 deltagere trodsede vejret, der begyndte med let regn og endte i tæt tåge på Avnø. Men trods alt fik vi et godt kik på 2 unge Havørne, der boltrede sig i luften, og kort efter fløj en 5 år gammel Havørn hen over hovedet på os ved Vejlø. På en mark på Vejlø taltes 4-5.000 Bramgæs samt 100 Grågæs. Turleder: Henning Skjelborg (20714434)

Ørnetur på Sydsjælland. Ørneturen den 19/2 blev en “tåget  forestilling”. 8 deltagere trodsede vejret, der begyndte med let regn og endte i tæt tåge på Avnø. Men trods alt fik vi et godt kik på 2 unge Havørne, der boltrede sig i luften, og kort efter fløj en 5 år gammel Havørn hen over hovedet på os ved Vejlø. På en mark på Vejlø taltes 4-5.000 Bramgæs samt 100 Grågæs. Turleder: Henning Skjelborg (20714434)

Ørnetur til Skåne.  Lø. 4/2.  Afgang med bus fra Ølby Station kl. 7.35 hjemkomst samme sted 19:00.
Turen begyndte i let regn, og diset vejr med sigt ned til 500 – 1000 m.
Børringe, Næsbyholm , Krankesøen, Vombs enge og Fyledalen var ruten.
​Der blev set 9 havørne, 1 kongeørn, lille flagspætte og stor flagspætte.
41 deltagere.
Turleder: Søren Mygind (22354550) 

Gåsetur. Gjorslevs marker . Ons 11/1.  Kl. 10-14
Mødested: P-plads Nordøst for Søholm.
På trods af truende snestorm tog vi 9 medlemmer af sted på turen alligevel. Inden vi nåede til P-pladsen ved Søholm, så vi blis-, trold- og grågæs på markerne lige udenfor Magleby. Vi gik ned til Gjorslev Møllesø gennem skoven, men der var ingen fugle pga. vejret. Søen var frosset til og fugletårnet var i dårlig stand, så man ikke så ret meget. Troldænderne var trukket ud på havet. Turen sluttede lidt før tid, da snestormen tog til.Turledere: Gitte og Allan Kruse. (42454219)

2016

Strøby Ladeplads.  Ons 28/12  Kl. 10-13
Mødested :P-pladsen ( over for tidl..købmand) ved Vejs ende,  Strøby Ladeplads. Gåtur langs kysten og i Magleby Skov. Turen til Vejs Ende begyndte i solskinsvejr. Der var en del fugle på vandet og der var en del aktivitet. Vi så bl.a. havlitter, store og toppet lappedykkere, sortænder, bramgæs og masser af hvinænder. Det blev blæsevejr på den sidste del af turen, der gik gennem skoven. 14 deltagere ialt. Turleder: Søren Mygind (22354550)

Køge Sydstrand. Lø 26/11 Kl. 12-15
Mødested: P-plads lige syd for Hotel Hvide Hus. Gåtur.Der var kun 3 deltagere til den kolde tur med megen blæst. Til gengæld kunne vi nyde 5 bjerglærker meget tæt på og meget længe. En fløjsand voldte lidt besvær, men blev endelig bestemt. Turleder: Søren Mygind (22354550)

Møn og Nyord lør. 5/11 9-16. Herfølge Station.  Tur i privatbiler med sædvanlig fordeling af udgifterne. Vi kører til Slambassinerne, Ulvshale og Nyord Enge. Turen aflyst på grund af vedvarende regnvejr

Et sted på Østsjælland lør. 22/10 kl. 9-15. Ølby Station ved Føtex.
Turen aflyst pga. dårligt vejr og kun 1 deltager.

 Falsterbo lør. 24/9 kl. 7-18.
Der var 7 deltagere til denne tur: Følgende fugle blev observeret: Spidsand, Bramgås, Hvepsevåge, Rød Glente, Musvåge, Spurvehøg, Fjeldvåge, Stor Skrigeørn, havørn, Vandrefalk, Rørhøg, Tårnfalk, Blåmejse, Bjerg Vipstjært, Hedelærke, Pung Mejse.
Turleder: Søren Mygind (22354550)

Cykletur på Præstø Fed Sø 14/8. kl.9-16
En meget vellykket cykeltur med 9 deltagere. Flot solskinsvejr, dog en del blæst. Vi så mindst 10 havørne, 3-4 ad gangen. En masse forskellige vadefugle, næsten alle arter var med. Mange trækkende terner, 2 rovterner på revlen.
Turleder: Søren Mygind (22354550)

Ølsemagle Revle. Lø.16/7 kl. 8-ca. 12.
Til den første åbningsdag på Ølsemagle Revle var der mødt 12 deltagere op, på trods af dårlig vejrudsigt. Regnen ventede på sig, så vi fik gennemført turen. Vi gik fra dæmningen og ud til nordspidsen af revlen.
Der var masser af fugle alle vegne, mange ryler, klirer, gæs, ænder, terner, men ingen rovfugle. Vi fik lov til at nyde fuglene ret tæt på, bl.a. 2 temmincksryler og en rovterne. De første strandhjejler og alm. hjejler var også på plads. Turledere: Marta Bagoly Grun og Henning Skjelborg (30422449/20714434)

Tur på Kirkestien 2/6. 20:00-22:30. Turleder Henning Skjelborg.
Denne gang var vi 11 deltagere, som fik den oplevelse, som man håbede. 8-10 Nattergale, alle sangerne , og de bageste i flokken hørte Græshoppesangeren! Rørhøg og en Dobbelt Bekkasin fin opvisningsstil.

Aftentur på Kirkestien. Ons. 11/5 kl. 20-22.
Mødested: Strøby Kirke. 22 deltagere havde en flot aften. Men den tiltagende vind gjorde nok, at mange af sangfuglene tav stille. Der blev dog set og hørt adskillige sivsanger og nattergale. Gulspurv, munk, løvsanger, gransanger, vibe og gøg (han og hun) blev også hørt. Uglen dukkede først op efter at de fleste deltagere var kørt hjem. Turleder: Gitte og Allan Kruse.(42454219)

Aftentur på Kirkestien. Ons. 20/4 kl. 19:00-21:00
Mødested: Ved Strøby Kirke. Vi lyttede efter forårsbebudere. Der var 8 deltagere og det var et fantastisk sommervejr. Turleder: Gitte og Allan Kruse. (42454219)

Fuglestemmer. Køge Ås. Lø. 9/4 Kl. 9-12
Mødested: P-Pladsen, Ølbyvej ved indkørsel til Gl. Køgegård.
De første sangere er ankommet, så nu udvider vi repertoiret af fuglestemmer. Solskin og fuglesang, mange musvåger, mejser, gransangere. Træløber blev nærstuderet. 15 deltagere ialt.: Marta Bagoly Grun og Henning Skjelborg.(30422449/20714434)

 
Trækfugletur søn. 20/3   kl. 10-14.
Vi var 8, der så på træk ved Køge Sønakke. På vandet så vi 60 havlitter, ca. 130 toppet lappedykkere og en masse forskellige ænder.Vi så bl.a. trækkende musvåger, ringduer, hulduer, stære, alliker og en masse finker. I skoven småfugle og en rød glente.Turleder: Søren Mygind (22354550)
 
 

Fuglestemmer. Køge Ås. Lø. 5/3 Kl. 10-12.
Mødested: P-Pladsen, Ølbyvej ved indkørsel til Gl. Køgegård.
Vi lytter til forårets fuglestemmer.
Der var 9 personer til turen. Det var diset vejr, så utroligt få fugle hørtes. Halemejse, blåmejse, musvit og en syngende Gærdesmutte. Krikænder og pibeænder på engen, og 2 overflyvende ravne. Der var 2 nye deltagere.
Turleder:  Henning Skjelborg.(30422449/20714434)

Ørnetur på Sydsjælland Lø. 27/2 Kl. 8-16  Mødested: Herfølge Station.
Først kørte vi til Enø ved Karrebæksminde i meget diset/tåget vejr. Det klarede dog lidt op. Vi så de første 4-5 ørne her. Derefter blev det Avnø med 1 havørn, 2 trækkende traner og 6 store præstekraver. Turen sluttede ved Even sø med havørn på rede og 3 andre ørne rundt omkring reden.
Turleder: Henning Skjelborg (20714434)

Ørnetur til Skåne. Lø. 6/2. Afgang med bus fra Ølby Station kl. 7.35 hjemkomst samme sted 19:00.
På turen vil der være mulighed for at opleve havørne, kongeørne, røde glenter, masser af gæs m.m. ved de klassiske skånske fuglelokaliter som bl.a. Fyledalen, Sövdesjön og Krankesjön. Tilmelding foretages ved senest d. 15-1 at indbetale 300 kr. pr. person på reg. nr. 1438 – konto nr. 6446478190  “mærket med dit navn, telefon nr. og ”ørn”. Husk Pas!” Hjemmeboende børn i selskab med forældre 50 kr. Turleder: Søren Mygind (22354550)

Gåsetur på Østsjælland. Sø. 31/1 Kl. 8:30-ca. 16
Vi begyndte turen i Holmegårds mose, der var næsten totalt oversvømmet. Første stop var ved Skuderløse. Vi så mange bramgæs, 2 slags sædgæs, blisgæs og canadagæs. 3 havørne i samme skopfelt, fjeldvåge, m.m
Derefter kørte vi til Næbskoven i Præstø Fjord. Her kom vi op på 10 havørne, og mindst 2000 bramgæs og lidt småfugle i skoven på trods af mudderet.
Turledere Gitte og Allan Kruse. (42454219)

                                           2015

Strøby Ladeplads. Ti 29/12
Kl. 10-13
Mødested :P-pladsen ( over for tidl.købmand) ved Vejs ende, Strøby Ladeplads.
Årets sidste tur gik til Vejs Ende. En tur på stranden og på tilbagevejen i skoven. Koldt og meget blæsende, nærmest kuling ved kysten. Turen begyndte med at Allan så en flok suler i Køge bugt. Aldrig har vi set dem i Køge bugt. Turen fortsatte på den gode måde. En splitterne fløj forbi, derefter så vi en del lommer og en enkelt alk og flere suler langt ude i bugten. På vandet var der havlitter, toppet skalleslugere og toppet lappedykkere ud over hvinænder og et par edderfugle. I skoven var der grønsiskener og 2 store flagspætter.
Turleder: Søren Mygind (22354550)

Fjord rundt lør. 28/11. kl. 9-16. Mødested: Ølby Station ved Føtex.
Turen gik til Roskilde fjord: Bløden, Jyllinge havn, Selsø og Kornerup å.
Der blev set vandstær. Havørn blev observeret det meste af tiden ved Selsø.
Den jagede ænder og til sidst fik den fanget en af dem. Der blev en længere diskussion om anden var en troldand eller en pibeand. Turleder: Søren Mygind (22354550)

Møn og Nyord lør. 7/11 9-16. Mødested: Herfølge Station. Tur i privatbiler. Turen havde 8 deltagere. Vejret viste sig at blive noget bedre end vejrudsigten havde lovet. Turens højdepunkt var nok en vandrefalk der prøvede at fange en af de mange troldænder der fløj rundt over jordbasingerne ved Stege. Vi så 2 vandrefalke, 3 havørne, 2 fjeldvåger, ænder, gæs samt meget andet på Nyords enge.. Turledere: Gitte og Allan Kruse (42454219)

Et sted på Østsjælland lør. 24/10 kl. 9-15. Mødested:  Ølby Station ved Føtex. Tur i privatbiler. Turen gik til Stevns.
Vi begyndte på Mandehoved, hvor der var lidt træk af spurvehøge og bramgæs. Derefter kørte vi til Bøgeskov havn. Turen sluttede med mange gæs: bramgæs, grågæs, blisgæs på Gjorslev marker. Der var jagt på markerne, så den oplevelse fik vi også med. Til sidst så vi en havørn i det fjerne og 2 glenter  Turleder: Søren Mygind (22354550)

Falsterbo lør. 19/9 kl. 7-18. Mødested: Ølby Station ved Føtex.
Turen til Falsterbo blev ikke et tilløbsstykke deltagermæssigt, kun 6 personer trods fin vejrudsigt, men fuglemæssigt kunne deltagerne glæde sig over et tilløbsstykke: I titusindvis af småfugle fra morgenstunden! Der var konstant fugle i luften fra ankomst ved otte-tiden til henved klokken elleve. Finker, Irisker, Siskener og Engpibere i store tal, alle Vipstjerter, enkelte Rødstrubede Pibere, Markpibere, Skovpibere og Hedelærker. Det var lidt sløjt med rovfugle i begyndelsen, men dagen endte flot: mere end 200 Spurvehøge,25 Hvepsevåger, 25 Musvåger, 20 Røde Glenter, en enkelt Sort Glente, 3 Lærkefalke, 2 Dværgfalke, en del Tårnfalke, 2 Vandrefalke, 3 Havørne og så turens absolutte clou: 2 Steppehøge! En formidabel tur!

Et sted på Østsjælland sø. 30/8 kl.8:30 – ca. 15.
På dennne tur var der to deltagere, Kirsten og Birthe og vi tog til Mandehoved, hvor der var et fint træk af hvepsevåger m.m.. Se Tims indtastninger på dagen på DOFbasenKøge  Turleder: Søren Mygind (22354550)

Cykeltur på Præstø Fed lø. 8/8. kl.9-16  Mødested: Kl. 9:00 på Faxe Ladeplads Station ved Køge-togets ankomst eller kl. 9:30 ved Feddet Camping. Cykeltur til Feddet med 8 deltagere. Der har ikke været set så mange fugle, som på de sidste ture. Men det blev til hvepsevåge, spurvehøg, tårnfalk, 2 juvenile dværgmåger, 7 tinksmede.Turens bedste obs. var nok 11 dværgryler og 4 krumnæbbet ryler.

Ølsemagle Revle. To.16/7 kl. 8-ca. 12.Vi (12 deltagere) var med til at ”åbne fuglesæsonen” på Revlen. Meget flot varmt og solrigt vejr. Vi gik hele vejen til Nordspidsen af Revlen. Der var masser af vadefugle, som vi allerede kunne se fra dæmningen. Vi lagde ud med en rovterne og flere dværgterner, der musede 5-10 meter fra os ved iskiosken. Der blev observeret mange gule vipstjerter, sanglærker og engpibere på vejen ud. Der var i alt 5 rørsangere, der stadig sang. Det må have været pga. det kølige forår. Ved nordspidsen så vi mange forskellige vadefugle. bl.a. alm. ryle, dværgryle, islandsk ryle, krumnæbbet ryle, lille kobbersneppe, rødben, hjejle, sandløber og  præstekrave.
Der var lidt diskussion om bestemmelsen af en hjejle…
Mødested: Iskiosken ved dæmningen. Turleder: Marta Bagoly Grun og Henning Skjelborg (30422449/20714434)

Aftentur på Kirkestien. To. 4/6. kl. 20-22.
Vi var heldige at have turen på en af de smukkeste aftener med godt vejr. Der var mødt ialt 18 deltagere. På Kirkestien så vi først gul og hvid vipstjert, rørspurv, gulspurv. Ialt blev det til ca. 9 nattergale, gransanger, løvsanger, munk , gøg , siv- og rørsanger . Vi så et par rødryggede tornskader også. Det er første gang de blev observeret på dette sted (af os i hvert fald).
Turen sluttede med en natuglefamilie med 3 unger, der tiggede om mad i træerne på stien ved siden af Strøby Præstegård. Vi kunne godt se dem, selv om kl. blev halv 11, da turen sluttede. Turleder: Marta Bagoly Grun og Henning Skjelborg (30422449/20714434)

Tur til Gl. Havdrup Mose og Ramsødalen Søn. 17/5 kl. 8 til ca. 12.
Mødested: P-Pladsen ved Gl. Havdrup Mose, Hastrupvej.
Vi var 9 personer på turen. Det var tørvejr med lidt sol men meget blæsende.
I Havdrup Mose blev hørt div. forventede sangfugle samt rørdrum. Der blev set bl.a. rørhøg, grågæs med gæslinger, taffeland, skeand og et par rødben.
I Ramsødalen så vi bl.a. de første mursejlere, og i den vestlige ende en rødrygget tornskade han.
Turledere: Gitte og Allan Kruse ( 42454219)

Aftentur på Kirkestien. Ons. 29/4 kl. 19:00
Mødested: Ved Strøby Kirke.
Ialt 9 deltagere mødtes ved Strøby Kirke. Vi gik ned til fugletårnet og derefter ned til enden af Kirkestien. Vi så og hørte mange løvsangere,  by- og landsvaler desuden gransangere, gule vipstjerter, et glimt af en rørhøg og en musvåge. Turen sluttede med 2 sivsangere, der sang på midten af Kirkestien. Vi kunne komme ret tæt på dem.

Fuglestemmer. Køge Ås. Lø. 11/4 Kl. 9-12
Mødested: P-Pladsen, Ølbyvej ved indkørsel til Gl. Køgegård.
Forårets hidtil varmeste solskinsvejr.
Vi så alle mejsearterne: musvit, blåmejse, sumpmejse, halemejse og spætmejse. Derudover 2 glenter, et par musvåger, en fjeldvåge ud over mange rødhalse, gransangere og st. flagspætter. For det meste kunne vi høre fuglene en ad gangen, der gjorde bestemmelsen lidt lettere. 10 deltagere.
Turledere: Marta Bagoly Grun og Henning Skjelborg.(30422449/20714434)

Trækfugletur søn. 22/3   kl. 10-14.
Mødested: ”T-krydset” i MaglebyAfhængig af vejr og vind kører vi enten til Køge Sønakke eller til Søholm.  Vi ser på forårsbebudere som lærke, vibe og stær og ved vestlige vinde er der gode muligheder for træk af rovfugle, duer og småfugle”.  Turleder: Søren Mygind (22354550)

Fuglestemmer. Køge Ås. Lø. 7/3 Kl. 10-12.

Mødested: P-Pladsen, Ølbyvej ved indkørsel til Gl. Køgegård. 6 deltagere mødte op til den første tur, hvor fuglestemmer stod på programmet. Der var ivrig aktivitet af Halemejse (nordlig race), Blåmejse, Musvit og en enkelt Sortmejse. Den første syngende Bogfinke og forsigtig sang fra Rødhals og Gærdesmutte. 4-5 musvåger, hvoraf 2 kredsede omkring en sandsynlig rede.

Ørnetur på Sydsjælland Lø. 21/2 Kl. 8-16
Turleder: Henning Skjelborg (20714434)
Vi mødtes ved motorvejs rastepladsen ved Herfølge. Vi begyndte turen med 32 silkehaler og en tårnfalk. Det regnede det meste af dagen, men på trods af det, kom vi op på 6 havørne ialt. Vi så 3 ved Enø/Karrebæksminde, 1 ved Vejlø/Gavnø og de to sidste var på Avnø, hvor turen sluttede. Vi så en del viber, lærker og ved Avnø spidsænder, lidt bramgæs og mange sæler.
Der var trods vejret 10 deltagere i alt.

Bustur til Skåne. 7. februar 2015.  47 deltagere. På trods af meget stærkt vind, blev det en meget vellykket tur med masser af fugle. Første stop var ved Börringesøen, derefter tog vi til Næsbyholm, defra videre til Sövdesøen. Turen sluttede i Fyledalen, hvor vi ud over de mange rovfugle også fik set 14 vildsvin. Rovfugle: vi kom op på 22 havørne, 2 unge kongeørne, hvoraf den ene var set ret tæt på og længe ved Sövdesøen – mens vi spiste frokosten, 150-200 glenter, 1 duehøg, 2 spurvehøge, 14 fjeldvåger – det var flere end vi forventede, 2 vandrefalke, 2 tårnfalke, 1 blå kærhøg og masser af musvåger. Derudover mange gæs, ravne, sangsvaner mm.

Gåsetur på Østsjælland. Sø. 25/1 Kl. 8:30-ca. 16. Vi kørte til Gødstrup Engsø i det flotteste vejr, sol og næsten ingen vind. Der gik omkring 5000 gæs på engene ved søen: Grågås, sædgås, bramgås, canadagås og blisgås. “Danmarks næst flotteste fugl” en rød glente kredsede og lidt senere, til vores alles overraskelse, skræmte en blå kærhøg en svaleklire op fra engene. På søen var der masser af vintergæstende ænder samt stor og lille skallesluger. Efter Gødstrup sø kørte vi rundt om Holmegårds mose og på markerne så vi bl.a. en flok på ca. 200 sangsvaner. Og ikke at forglemme en flok kronhjorte på ca. 50 dyr. Vi var 9 deltagere i alt.