Årsberetning 2017

DOF Københavnsafdelingen

Køge Lokalgruppe

 

 

Årsberetning for 2017

 

Lokalgruppen

Gruppen fungerer selvstændigt under Lokalafdelingen for Københavnsområdet med ansvar for den tildelte pulje og afvikling af egne arrangementer.

Gruppen består af Gitte og Allan Kruse, Mogens Samuelsen, Søren Mygind, Bjarne Bo Jensen, Henning Skjelborg, Helge Hansen og Marta Bagoly Grun.

Vi fører en logbog, hvor alle vore aktiviteter er registreret.

 

Ture

Vi har planlagt 16 småture (3-6 timers varighed) i lokalområdet med Henning, Søren, Bjarne, Marta,  Gitte og Allan som turledere. Vi har aflyst to af turene pga. vejret.

Vi har haft tre sangfugleture på Åsen, Kirkestien og Solgårdsparken. De andre ture har strakt sig fra Ølsemagle Revle, Strøby Egede, Køge Sønakke, Stevns, Præstø Fed og Falsterbo.

Vi havde også en ørnetur i bus til Skåne og en cykeltur til Præstø Fed.  

Deltagerantallet var mellem 2 – 41.

 

Aftenarrangementer

Vi har haft 6 aftenarrangementer i årets løb:

– Fugletræk ved Bjarne Bo

– Billedaften to gange

– Fuglestemmer ved Bjarne Bo

– Pyrenæerne

– Oman ved Stig Jensen

Deltagerantallet var mellem 13 – 27. I det hele taget er vores aftenarrangementer meget populære.

 

Generelt

  • Vi er repræsenteret i Agenda 21 udvalg
  • Vi deltager i Køge Kyst projektet om stormflodssikring
  • Vi har deltaget i Aktiv Sommer i Stevns Kommune
  • Vi har arrangeret et offenligt fugletur til Ølsemagle Revle i forbindelse med digeprojektet
  • Hunde- og fuglelivet ved Køge Sydstrand har fyldt en del på vores møder

 

Vores hjemmeside er blevet udbygget, så vi har en ”logbog” funktion, hvor alle kan se hvad vi har afholdt af arrangementer og ture. Der er lagt et kort referat på hjemmesiden af alt hvad vi har foretaget os.

Vi synes, at vi har et godt socialt sammenhold og vores arrangementer er meget ”nede på jorden”, hvor alle kan være med og hvor der altid er plads til nybegyndere og dumme spørgsmål.

På vores aftenarrangementer møder vi mange medlemmer, der kommer langvejs fra.

 

Mål for 2018

På vores møder har vi altid emnet om vores udbud af ture. Skal de være i lokalområdet, skal vi finde på nye ture eller skal vi bare gentage succesturene. Vi oplever, at vi har ”oplært” en del af vores medlemmer, så de selv tager på fugleture. Her kan vi rose os selv lidt.

Målet for 2018 er at holde det samme aktivitetsniveau, og tiltrække flere nye medlemmer.

 

Køge Lokalgruppen v/ Marta Bagoly Grun