Lokaliteter

Optællinger fra Dofbasen de seneste dage.

Ølsemagle Revle 1     Ølsemagle Revle

     Køge Sydstrand

???????????????????????????????     Tryggevælde Ådal

Køge Ås     Gammel Køge Gård og Ås

???????????????????????????????     Mandehoved

???????????????????????????????     Højerup

???????????????????????????????     Bøgeskov Havn