Velkommen til Dof Køge Bugt’s nye Hjemmeside

Dobbeltbekkasin2

Dobbeltbekkasin foto Silas Olofson

 

 Kommende Fugleture
Ørnetur på Sydsjælland Lø. 27/2 Kl. 8-16
Mødested: Herfølge Station. Alt efter held, vind og vejr bevæger vi os sydpå gennem den vestlige del af Sydsjælland. Varmt tøj! Vi fordeler os i privatbiler. Benzin deles mellem deltagerne i de enkelte biler. Turleder: Henning Skjelborg (20714434)

 

DOF Køge Bugt er en lokalgruppe under DOF København, som igen er en lokalafdeling til DOF DK.

Dansk Ornitologisk Forening’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer:  Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er indbyrdes afhængige og forbundne:

Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder

Indsamling og udbredelse af viden om fugle

Fugle oplevelser i naturen

Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter

Lokalgruppens formål er at skabe sociale rammer for medlemmerne, der afholdes fugle ture i lokalområdet, og der afholdes arrangementer og kurser, så det sikres at medlemmerne får de fornødne værktøjer til at opleve fuglenes adfærd.