Velkommen til Dof Køge Bugt’s Hjemmeside

Kommende arrangementer

Ørnetur på Sydsjælland. Lø. 26/2 kl. 8-16
Mødested: Herfølge Station. Vi kører til Enø, Vejlø, Avnø og evt. Præstø. Hvis coronaen tillader kan vi deles om biler og benzin. Tilmelding nødvendig, da vejret kan gøre aflysning mulig. Turleder Henning Skjelborg (20714434)

Se hvilke andre ture vi har på programmet HER

Se hvilke andre arrangementer vi har på programmet HER

 

 

 

DOF vil gerne have registreret forekomsten af blåhalse, så hvis du ser en af disse smukke fugle må du meget gerne registrere den/dem i dofbasen.Husk altid at angive om det er Sydlig Blåhals eller Nordlig Blåhals, når du taster din observation i DOFbasen.Sydlig Blåhals er NOVANA-art og Natura 2000 udpegningsart. Finder du en Sydlig Blåhals i et Natura 2000 område bør man derfor indtaste med koordinater i DOFbasen. Miljøstyrelsen kan ikke bruge observationerne, hvis du blot indtaster som Blåhals da det så enten er Sydlig eller Nordlig Blåhals.Ligeledes kan vi få dokumenteret hvordan den Sydlige Blåhals udbredelse ændres – det er lige nu det sker.

Læs mere her!

Læs om vandrefalken på Køge kirke Her

Læs lidt om vores forslag til Køge's naturpolitik HER.

LIDT OM STORMFLODSSIKRING AF KØGE!!!

Læs HER om Køge kommunes planer med projektet

Læs DOFs oprindelige anbefalinger HER

DOF Køge Bugt er en lokalgruppe under DOF København, som igen er en lokalafdeling til DOF DK.
Dansk Ornitologisk Forening’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer:  Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er indbyrdes afhængige og forbundne:
Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
Indsamling og udbredelse af viden om fugle
Fugle oplevelser i naturen
Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter
Lokalgruppens formål er at skabe sociale rammer for medlemmerne, der afholdes fugle ture i lokalområdet, og der afholdes arrangementer og kurser, så det sikres at medlemmerne får de fornødne værktøjer til at opleve fuglenes adfærd