Velkommen til Dof Køge Bugt’s Hjemmeside

Kommende arrangementer

OBS! I disse usikre coronatider er det vigtigt at checke for arrangementets gennemførsel og evt. plads. Ring til turleder/kontaktperson eller check her på hjemmesiden for nyt.

Køge Sønakke. Tirsdag. 29/12 Kl. 10-13.
Mødested: P-pladsen, Magleby Strand. Drej af mod Gjorslev Savværk i Magleby og følg skiltene fra savværket til stranden. Tur langs stranden og i Magleby Skov. Chance for Havlit, Sortand, Lille Skallesluger og småfugle i skoven. Turleder: Søren Mygind 22354550

 

Se hvilke andre ture vi har på programmet HER

Se hvilke andre arrangementer vi har på programmet HER

 

 

 

Der planlægges vindmøller i Køge Bugt Læs nærmere her

Læs her om DOF's generelle holdning til klimapolitik og vindmøller.

Læs om vandrefalken på Køge kirke Her

Læs lidt om vores forslag til Køge's naturpolitik HER.

LIDT OM STORMFLODSSIKRING AF KØGE!!!

Læs HER om Køge kommunes planer med projektet

Læs DOFs oprindelige anbefalinger HER

DOF Køge Bugt er en lokalgruppe under DOF København, som igen er en lokalafdeling til DOF DK.
Dansk Ornitologisk Forening’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer:  Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er indbyrdes afhængige og forbundne:
Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
Indsamling og udbredelse af viden om fugle
Fugle oplevelser i naturen
Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter
Lokalgruppens formål er at skabe sociale rammer for medlemmerne, der afholdes fugle ture i lokalområdet, og der afholdes arrangementer og kurser, så det sikres at medlemmerne får de fornødne værktøjer til at opleve fuglenes adfærd