Velkommen til Dof Køge Bugt’s Hjemmeside

Kommende arrangementer

Se hvilke andre ture vi har på programmet HER

Strøby Ladeplads. Lø 28/12 Kl. 10-13
Mødested: P-pladsen, Vejs Ende, Strøby Ladeplads. Tur langs stranden og i Magleby Skov. Chance for Havlit, Bjergand, Lille Skallesluger og småfugle i skoven. Turleder: Søren Mygind (22354550)

 

Se hvilke andre arrangementer vi har på programmet HER

 

 

 

Læs om vandrefalken på Køge kirke Her

Læs lidt om vores naturpolitik HER.

LIDT OM STORMFLODSSIKRING AF KØGE!!!

Læs pressemeddelesen og Køge kommunes præsentation af projektet HER

Læs DOFs oprindelige anbefalinger HER

Stevns kommune har nu fornyet og lavet en flot ny gangbro ud til fugletårnet ved Tryggevælde ådal.

DOF Køge Bugt er en lokalgruppe under DOF København, som igen er en lokalafdeling til DOF DK.
Dansk Ornitologisk Forening’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer:  Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er indbyrdes afhængige og forbundne:
Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
Indsamling og udbredelse af viden om fugle
Fugle oplevelser i naturen
Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter
Lokalgruppens formål er at skabe sociale rammer for medlemmerne, der afholdes fugle ture i lokalområdet, og der afholdes arrangementer og kurser, så det sikres at medlemmerne får de fornødne værktøjer til at opleve fuglenes adfærd