Velkommen til Dof Køge Bugt’s Hjemmeside

NYT OM STORMFLODSSIKRING AF KØGE!!!

I følge en pressemeddelelse er Køge kommune nu kommet frem til at anbefale et landdige på indersiden af Natura 2000 området ved Ølsemagle Revle. Dette er helt i tråd med hvad DOF har ønsket. Ender det med denne løsning vil det være en sejr for fuglene og naturen omkring Køge.

Læs pressemeddelesen og Køge kommunes præsentation af projektet på nedenstående link.
Læs her hvad Køge byråd er kommet frem til:
https://www.koege.dk/borger/Natur-miljoe-og-energi/Klimatilpasning/Storm-og-kystsikring.aspx

Læs DOFs oprindelige anbefalinger her: Kommentarer til stormflodssikring

Kommende Fugletur

Sangfugletur og opsætning af fuglekasser i Solgårdsparken. Lørdag d. 21 april kl. 08:00 – til ca. kl. 11:00
Mødested: Solgårdsparken, P-pladsen ved Stevnsvej, Strøby Egede.
Turleder: Bjarne Bo Jensen (e-mail: jensenab@mail.dk
Solgårdsparken er en rigtig god lokalitet for vore almindelige småfugle som mejser og sangere. Vi vil i DOF gerne fremme mulighederne for, at knap så almindelige fugle som f.eks. fluesnappere får en mulighed for at finde ynglepladser.
Vi har derfor besluttet at opsætte et antal fuglekasser, specielt udformet til fluesnappere. Vi kombinerer kasseopsætningen med en sangfugletur. I slutningen af april er der ikke så mange sangere der endnu er ankommet, men gransangeren er ret sikker, og de første munke kan godt være i gang også. Mejserne, jernspurvene, rødhalsene, sangdroslerne, bogfinkerne med flere er i fuld gang.
Tag termoen med, så vi kan nyde en kop kaffe, når vi har sat kasserne op.

Har du lyst til at deltage i en systematiske sangfugletællinger langs Tryggevælde Å?
Tryggevælde Å og Ådal er unikke naturområder, som rummer et rigt fugleliv bl.a. er der mange af rørskovens sangere, som rørsanger, kærsanger, sivsanger, og græshoppesanger høres også, men sangfugle i det hele taget.
Ådalen er specielt interessant for sivsangeren, som her forekommer i meget stort antal, midt i juni sidste år, var der omkring 75 syngende hanner, som vi optalte på en natlyt tur i gummibåd ned langs åen.
Det er spændende at opleve fuglene tæt på, men hele sceneriet, når man stille sejler ned ad åen er unik, hvor man nærmest føler sig i en anden verden.
Vi synes, at det ville være spændende hvis vi kunne systematisere sangfugletællingerne i løbet af foråret, og på den måde få et overblik over ådalens betydning for disse spændende sangere. Hvis vi lykkes med at gennemføre tællingerne, som kan gentages de efterfølgende år, får vi også et indblik i, hvordan bestandene udvikler sig.
Vi forestiller os fire til fem ture begyndende allersidst i april og med sidste tur et stykke over midten af juni.
På turen sidste år startede turen ved broen ved Ammestrup, og vi tog hele vejen til prambroen ved Strøby Egede, men det er nok en god idé at opdele turene, i to trin, dels én der tager udgangspunkt ved broen ved Ammestrup, og dels én der tager udgangspunkt ved Kirkestien i Strøby.
Vi foreslår, at turene begynder kl. 02:00, og med opdelingen, tager de nok en tre timer hver.
Vi håber, at der vil være interesse blandt vore medlemmer til at hjælpe med til dette spændende arbejde.
Kontakt Søren Mygind: soren@mygind.me
Med venlig hilsen
DOF Køge Bugt

DOF Køge Bugt er en lokalgruppe under DOF København, som igen er en lokalafdeling til DOF DK.
Dansk Ornitologisk Forening’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer:  Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er indbyrdes afhængige og forbundne:
Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
Indsamling og udbredelse af viden om fugle
Fugle oplevelser i naturen
Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter
Lokalgruppens formål er at skabe sociale rammer for medlemmerne, der afholdes fugle ture i lokalområdet, og der afholdes arrangementer og kurser, så det sikres at medlemmerne får de fornødne værktøjer til at opleve fuglenes adfærd