Velkommen til Dof Køge Bugt’s Hjemmeside

 

Henvendelse til vore kommunalpolitikere i Køge

DOF Køgebugt og Danmarks Naturfredningsforening har sendt et åbent brev med nødvendige forbedringer i kommunens naturforvaltning.

 

 

 

Se den nyeste tur rapport: Tur rapporten er udarbejdet af  Henning Skjelborg, og den er en beskrivelse af hans tur til Extramandura maj 2016. Klik her.

 

 

Kommende Fugletur

Cykeltur på Præstø Fed Lø. 5/8. kl.9:30-16 Kl. 9:30 ved Feddet Camping. Husk: P-afgift 40 kr.Vi er tilbage ca. kl. 16:00. Over heden ser vi efter trækkende edderfugle, rastende småspover og måske en hugorm, der varmer sig i solen. Ved Fedhage ser vi på rastende ænder, vadefugle, måger og terner. God chance for dværgmåge og sortterne. Turleder: Søren Mygind (22354550)  

 

 

DOF Køge Bugt er en lokalgruppe under DOF København, som igen er en lokalafdeling til DOF DK.

Dansk Ornitologisk Forening’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer:  Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er indbyrdes afhængige og forbundne:

Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder

Indsamling og udbredelse af viden om fugle

Fugle oplevelser i naturen

Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter

Lokalgruppens formål er at skabe sociale rammer for medlemmerne, der afholdes fugle ture i lokalområdet, og der afholdes arrangementer og kurser, så det sikres at medlemmerne får de fornødne værktøjer til at opleve fuglenes adfærd.