Velkommen til Dof Køge Bugt’s nye Hjemmeside

Dobbeltbekkasin2

Dobbeltbekkasin foto Silas Olofson

 

 

Kommende Fugleture

Cykeltur på Præstø Fed Sø 14/8. kl.9-16
Kl. 9:00 på Faxe Ladeplads Station ved Køge-togets ankomst eller kl. 9:30 ved Feddet Camping. Vi er tilbage på Faxe Ladeplads ca. kl. 16:00. Toget mod Køge afgår 16:19. Over heden ser vi efter trækkende edderfugle, rastende småspover og måske en hugorm, der varmer sig i solen. Ved Fedhage ser vi på rastende ænder, vadefugle, måger og terner. God chance for dværgmåge og sortterne. Turleder: Søren Mygind (22354550) (OBS: Tjek vores hjemmeside for eventuel ændringer i togets køreplan)

 

DOF Køge Bugt er en lokalgruppe under DOF København, som igen er en lokalafdeling til DOF DK.

Dansk Ornitologisk Forening’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer:  Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er indbyrdes afhængige og forbundne:

Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder

Indsamling og udbredelse af viden om fugle

Fugle oplevelser i naturen

Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter

Lokalgruppens formål er at skabe sociale rammer for medlemmerne, der afholdes fugle ture i lokalområdet, og der afholdes arrangementer og kurser, så det sikres at medlemmerne får de fornødne værktøjer til at opleve fuglenes adfærd.