Velkommen til Dof Køge Bugt’s nye Hjemmeside

Dobbeltbekkasin2

Dobbeltbekkasin foto Silas Olofson

 

Næstkommende tur/arrangement
Foredrag om en fuglerejse til Etiopien. To. 5/3. 2015. kl. 19:00.
Lene Smith. Det grønne Hus. Vestergade 3C Køge.
Lene fortæller om sin rejse til Etiopien, der er et fantastisk smukt og fuglerigt land. Lene vil vise billeder fra rejsen, fra den flotte natur og den fantastiske fauna fra Rift Dalen til Sanetti Plateauet i 4200 meters højde. Etiopien er rig på endemiske arter, både planter og dyr.

Fuglestemmer. Køge Ås. Lø. 7/3 Kl. 10-12.
Mødested: P-Pladsen, Ølbyvej ved indkørsel til Gl. Køgegård. Vi lytter til forårets fuglestemmer, inden de første sangere ankommer. Turledere: Marta Bagoly Grun og Henning Skjelborg.(30422449/20714434)

Hvad synes du om vores nye hjemmeside? Send gerne kommentarer her

DOF Køge Bugt er en lokalgruppe under DOF København, som igen er en lokalafdeling til DOF DK.
Dansk Ornitologisk Forening’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer:  Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er indbyrdes afhængige og forbundne:

Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder

Indsamling og udbredelse af viden om fugle

Fugle oplevelser i naturen

Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter

Lokalgruppens formål er at skabe sociale rammer for medlemmerne, der afholdes fugle ture i lokalområdet, og der afholdes arrangementer og kurser, så det sikres at medlemmerne får de fornødne værktøjer til at opleve fuglenes adfærd.