Velkommen til Dof Køge Bugt’s Hjemmeside

Kommende arrangementer

Se hvilke andre ture vi har på programmet HER

Trækfugletur til Stigsnæs 21. september
Stigsnæs er det sydvestlige hjørne af Sjælland, og ligger som sådan, på mange fuglearters trækretning om efteråret.
Stigsnæs kan da også nogle dage udvise et ganske imponerende rovfugletræk, våger fiskeørne, glenter, spurvehøge og småfugle af forskellig art.
Det største rovfugletræk forekommer ved Stigsnæs i østenvind, da mange af vågerne med denne vindretning ofte trækker ud fra Sverige allerede oppe i den nordlige ende af Øresund, og mange derefter fortsætter diagonalt ned over Sjælland indtil de ved Stigsnæs bliver tvunget til at krydse Storebælt.
Vi kratlusker også lidt i skoven, hvor der er rastende småfugle, og besøger også Borreby Mose for at se på vadefugle, og hvad den ellers kan byde på.
Mødested P-plads ved Ølby Station (Føtex – Ølbycentret)
Tid: Heldagstur fra kl. 07:00
Turleder: Bjarne Bo e-mail: jensenab@mail.dk tlf. 5149 0721
Vi kører i privatbiler, og deles om kørselsudgifterne ved samkørsel.
Der er ingen tilmelding.

Se hvilke andre arrangementer vi har på programmet HER

 

 

 

Læs om vandrefalken på Køge kirke Her

Læs lidt om vores naturpolitik HER.

LIDT OM STORMFLODSSIKRING AF KØGE!!!

Læs pressemeddelesen og Køge kommunes præsentation af projektet HER

Læs DOFs oprindelige anbefalinger HER

Stevns kommune har nu fornyet og lavet en flot ny gangbro ud til fugletårnet ved Tryggevælde ådal.

DOF Køge Bugt er en lokalgruppe under DOF København, som igen er en lokalafdeling til DOF DK.
Dansk Ornitologisk Forening’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer:  Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er indbyrdes afhængige og forbundne:
Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
Indsamling og udbredelse af viden om fugle
Fugle oplevelser i naturen
Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter
Lokalgruppens formål er at skabe sociale rammer for medlemmerne, der afholdes fugle ture i lokalområdet, og der afholdes arrangementer og kurser, så det sikres at medlemmerne får de fornødne værktøjer til at opleve fuglenes adfærd