Velkommen til Dof Køge Bugt’s Hjemmeside

STORMFLODSSIKRING AF KØGE
Etableringen af klitterne med tilhørende sluser kan gøre det nødvendigt at grave vadefladerne mellem Ølsemagle Revle og Staunings Ø væk (se figur 1 i vedlagte rapport). Altså de vadeflader som mange af de rastende vadefugle står på!
Du kan se et af Køge Kommunes dokumenter her: Konsekvensvudering af dige.
Og læse mere HER
Du kan læse DOF's mening HER.

Henvendelse til vore kommunalpolitikere i Køge
DOF Køgebugt og Danmarks Naturfredningsforening har sendt et åbent brev med nødvendige forbedringer i kommunens naturforvaltning.

Turraport Pyrenæerne – Aragonien Maj 2017

 

Kommende Fugletur

Ørnetur på Sydsjælland Lø. 24/2 kl. 8-16
Mødested: Herfølge Station. Vi kører til Enø, Vejlø, Avnø og evt. Præstø. Vi deles om både biler og benzin. Tilmelding til turleder Henning Skjelborg (20714434)

DOF Køge Bugt er en lokalgruppe under DOF København, som igen er en lokalafdeling til DOF DK.
Dansk Ornitologisk Forening’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer:  Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er indbyrdes afhængige og forbundne:
Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
Indsamling og udbredelse af viden om fugle
Fugle oplevelser i naturen
Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter
Lokalgruppens formål er at skabe sociale rammer for medlemmerne, der afholdes fugle ture i lokalområdet, og der afholdes arrangementer og kurser, så det sikres at medlemmerne får de fornødne værktøjer til at opleve fuglenes adfærd