Velkommen til Dof Køge Bugt’s Hjemmeside

Kommende arrangementer

Ifølge DOF må vi godt afholde ture med max 10 deltagere. Det betyder at det nu er nødvendigt at tilmelde sig til turlederen på forhånd. DET GÆLDER ALLE ARRANGEMENTER!!!

Turen til Gedser fuglestation aflyser vi dog helt. Med max 10 deltagere inklusive turlederen, og samkørsel i biler udelukket, synes vi ikke det er det vil være det værd. Vi håber at det kan lade sig gøre senere i efteråret eller næste forår.

Sangfugle i Ramsødalen 21.maj
Ramsødalen er en rigtig god sangfuglelokalitet med næsten alle sangfuglearter repræsenteret.
Det varierede landskab med krat, lunde, rørskove mm. giver mulighed for mange forskellige arter, inklusive nattergal, men ellers ingen nævnt ingen glemt.
Vi begynder turen kl. 06:00, og turen varer 2-3 timer, så kan man nå at komme hjem til andre aktiviteter på Kristi Himmelfartsdag.
Tilmelding til turleder: Bjarne Bo, tel.: 5149 0721, e-mail jensenab@mail.dk

Se hvilke andre ture vi har på programmet HER

Se hvilke andre arrangementer vi har på programmet HER

 

 

 

Der planlægges vindmøller i Køge Bugt Læs nærmere her

Læs her om DOF's generelle holdning til klimapolitik og vindmøller.

Læs om vandrefalken på Køge kirke Her

Læs lidt om vores forslag til Køge's naturpolitik HER.

LIDT OM STORMFLODSSIKRING AF KØGE!!!

Læs HER om Køge kommunes planer med projektet

Læs DOFs oprindelige anbefalinger HER

DOF Køge Bugt er en lokalgruppe under DOF København, som igen er en lokalafdeling til DOF DK.
Dansk Ornitologisk Forening’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer:  Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er indbyrdes afhængige og forbundne:
Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
Indsamling og udbredelse af viden om fugle
Fugle oplevelser i naturen
Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter
Lokalgruppens formål er at skabe sociale rammer for medlemmerne, der afholdes fugle ture i lokalområdet, og der afholdes arrangementer og kurser, så det sikres at medlemmerne får de fornødne værktøjer til at opleve fuglenes adfærd