Velkommen til Dof Køge Bugt’s Hjemmeside

NYT OM STORMFLODSSIKRING AF KØGE!!!

I følge en pressemeddelelse er Køge kommune nu kommet frem til at anbefale et landdige på indersiden af Natura 2000 området ved Ølsemagle Revle. Dette er helt i tråd med hvad DOF har ønsket. Ender det med denne løsning vil det være en sejr for fuglene og naturen omkring Køge.

Læs pressemeddelesen og Køge kommunes præsentation af projektet på nedenstående link.
Læs her hvad Køge byråd er kommet frem til:
https://www.koege.dk/borger/Natur-miljoe-og-energi/Klimatilpasning/Storm-og-kystsikring.aspx

Læs DOFs oprindelige anbefalinger her: Kommentarer til stormflodssikring

Kommende Fugletur

Strøby Ladeplads. Fredag 28/12 Kl. 10-13
OBS!Turen afholdes fredag 28/12, den er muligvis fejlagtig annonceret til torsdag.
Mødested: P-pladsen, Vejs Ende, Strøby Ladeplads. Tur langs stranden og i Magleby Skov. Chance for Havlit, Bjergand, Lille Skallesluger og småfugle i skoven. Turleder: Søren Mygind (22354550)

Henning Skjelborg's beretning om turen til Lapland

Turrapport lapland 2018

DOF Køge Bugt er en lokalgruppe under DOF København, som igen er en lokalafdeling til DOF DK.
Dansk Ornitologisk Forening’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer:  Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er indbyrdes afhængige og forbundne:
Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
Indsamling og udbredelse af viden om fugle
Fugle oplevelser i naturen
Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter
Lokalgruppens formål er at skabe sociale rammer for medlemmerne, der afholdes fugle ture i lokalområdet, og der afholdes arrangementer og kurser, så det sikres at medlemmerne får de fornødne værktøjer til at opleve fuglenes adfærd