Velkommen til Dof Køge Bugt’s Hjemmeside

STORMFLODSSIKRING AF KØGE
Etableringen af klitterne med tilhørende sluser kan gøre det nødvendigt at grave vadefladerne mellem Ølsemagle Revle og Staunings Ø væk (se figur 1 i vedlagte rapport). Altså de vadeflader som mange af de rastende vadefugle står på!
Du kan se et af Køge Kommunes dokumenter her: Konsekvensvudering af dige.
Og læse mere HER
Du kan læse DOF's mening HER.

Henvendelse til vore kommunalpolitikere i Køge
DOF Køgebugt og Danmarks Naturfredningsforening har sendt et åbent brev med nødvendige forbedringer i kommunens naturforvaltning.

Turraport Pyrenæerne – Aragonien Maj 2017

 

Kommende Fugletur

 Borreby Mose og Stigsnæs. Mødested: P-pladsen bag Føtex ved Ølbycentret. Herfra samkørsel i privatbiler til Borreby og Stigsnæs, og vi deles om kørselsudgifterne. (Hvis det passer bedre for nogle at køre direkte, regner vi med at være ved Borreby Mose ca. 8:15)
Tidspunkt: Lørdag den 7. oktober kl. 07:00 til hen på eftermiddagen (Hvis tiden tillader det, kører vi på hjemvejen en tur forbi Tamosen ved Tystrup).
Turleder: Bjarne Bo Jensen tlf.: 5149 0721 – e-mail: jensenab@mail.dk
I Borreby Mose vil der være forskellige andefugle, men stadigvæk også en del vadefuglearter. Pungmejserne plejer at give lyd fra sig i rørskoven, og det er ikke umuligt, at en vandrefalk tager turen forbi mosen, og måske en havørn. Sølvhejren er også ved at være fast inventar i mosen.
Fra Borreby tager vi til Stigsnæs, hvor der er gode chancer (alt efter vindforholdene) for rovfugletræk, og andre dagtrækkende arter. Eventuelt med lidt kratluskeri i skovbrynet (det er jo tid til hvidbryn).
Vi indtager frokosten ved Stigsnæs, og alt efter hvor godt fugletrækket er bliver vi der, eller kørere tilbage til Borreby Mose, og videre derfra til Tamosen.

Efterårstrækket på Stevns er godt igang. Læs Tim Andersens artikel HER .

DOF Køge Bugt er en lokalgruppe under DOF København, som igen er en lokalafdeling til DOF DK.
Dansk Ornitologisk Forening’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer:  Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er indbyrdes afhængige og forbundne:
Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
Indsamling og udbredelse af viden om fugle
Fugle oplevelser i naturen
Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter
Lokalgruppens formål er at skabe sociale rammer for medlemmerne, der afholdes fugle ture i lokalområdet, og der afholdes arrangementer og kurser, så det sikres at medlemmerne får de fornødne værktøjer til at opleve fuglenes adfærd