Velkommen til Dof Køge Bugt’s Hjemmeside

Kommende arrangementer

Stevns Naturcenter har 2 arrangementer d.6 og 20. september. Se tekst herunder:

EAGLE HOUR – med Carl Christian Tofte og Stevns Naturcenter
Lær at kende de forskellige rovfuglearter gennem iagttagelse og skitsering med blyant og papir sammen med kunstneren Carl Christian Tofte og Stevns Naturcenter.
Stevns Klint er et af Danmarks absolut bedste steder at opleve rovfuglenes efterårstræk. En stor del af de tusinder af rovfugle som trækker ud fra Falsterbo i Sverige, sætter kursen direkte mod den hvide klint. På en god trækdag kommer de ind over Stevns Klint i en stadig strøm, og det giver mulighed for at få erfaring med de forskellige arter. Carl Christian Tofte er billedkunstner, naturillustrator og  feltornitolog og har bl.a. illustreret Politikens bog "Rovfugle i Felten" samt skrevet og illustreret bogen "Ørneflugt- kunsten at se på rovfugle".
Carl Christian Tofte introducerer skitsering hver hele time kl. 11:00, kl 12:00, kl.13:00 og kl. 14:00. Sammen ser vi på-, artsbestemmer- og skitserer rovfuglene. Det handler ikke om at tegne “flotte tegninger”, men om at bruge skitsetegning i naturen som værktøj – processen tvinger en til at se efter én gang til og det man erfarer under denne proces husker man.
Det er en god idé at medbringe kikkert! Der vil være papir og blyanter til rådighed.
Naturvejlederen i Stevns Kommune, Rasmus Elvekjær vil også være tilstede og bl.a. fortælle om hvilke tiltag kommunen gør for at øge biodiversitet i området.
Tid og sted: 6. september og 20. september 2020 kl. 11:00-14:30, Flagbanken, Stevns Naturcenter, Mandehoved 10, 4660 Store Heddinge.  Gratis adgang.

To. 8/10.  19:15  Fototeknik. Det grønne Hus. Vestergade 3C, Køge. Kontakt: Bjarne Bo Jensen 51490721

Gjorslev. Ma. 19/10. 10-14. Mødested P-pladsen NØ for Søholm Gods v. indgang til skoven.
Vi håber på gåseflokke, dykænder og rovfugle. Turledere: Marta Grun 30422449 og Henning Skjelborg 2071443

Se hvilke andre ture vi har på programmet HER

Se hvilke andre arrangementer vi har på programmet HER

 

 

 

Der planlægges vindmøller i Køge Bugt Læs nærmere her

Læs her om DOF's generelle holdning til klimapolitik og vindmøller.

Læs om vandrefalken på Køge kirke Her

Læs lidt om vores forslag til Køge's naturpolitik HER.

LIDT OM STORMFLODSSIKRING AF KØGE!!!

Læs HER om Køge kommunes planer med projektet

Læs DOFs oprindelige anbefalinger HER

DOF Køge Bugt er en lokalgruppe under DOF København, som igen er en lokalafdeling til DOF DK.
Dansk Ornitologisk Forening’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer:  Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er indbyrdes afhængige og forbundne:
Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
Indsamling og udbredelse af viden om fugle
Fugle oplevelser i naturen
Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter
Lokalgruppens formål er at skabe sociale rammer for medlemmerne, der afholdes fugle ture i lokalområdet, og der afholdes arrangementer og kurser, så det sikres at medlemmerne får de fornødne værktøjer til at opleve fuglenes adfærd