Velkommen til Dof Køge Bugt’s hjemmeside

Se hvilke ture vi har på programmet HER

Se hvilke arrangementer vi har på programmet HER

Se hvilke arrangementer fotogruppen har HER

Jubilæum.
Sidst i august har vi eksisteret 20 år. Det vil vi gerne fejre med et lille arrangement på Flagbanken/Mandehoved på Stevns d. 27 august fra kl. 10.
Hold øje med hjemmesiden. Mere følger

 

Vil du hjælpe med at registrere Grågæs så læs her

DOF har lavet en rammestrategi for de næste år. Læs her

Læs lidt om vores forslag til Køge's naturpolitik HER.

LIDT OM STORMFLODSSIKRING AF KØGE!!!

Læs HER om Køge kommunes planer med projektet

Læs DOFs oprindelige anbefalinger HER

DOF Køge Bugt er en lokalgruppe under DOF København, som igen er en lokalafdeling til DOF DK.
Dansk Ornitologisk Forening’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer:  Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er indbyrdes afhængige og forbundne:
Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
Indsamling og udbredelse af viden om fugle
Fugle oplevelser i naturen
Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter
Lokalgruppens formål er at skabe sociale rammer for medlemmerne, der afholdes fugle ture i lokalområdet, og der afholdes arrangementer og kurser, så det sikres at medlemmerne får de fornødne værktøjer til at opleve fuglenes adfærd