Velkommen til Dof Køge Bugt’s Hjemmeside

 

Kommende Fugleture

Et sted på Østsjælland lør. 22/10 kl. 9-15. Ølby Station ved Føtex.
Tur i privatbiler. Vejret afgører, hvor vi kører hen: Måske rovfugletræk på Stevns, gæs på Gjorslevs marker eller kjover på Feddet. Ring til turleder for kørelejlighed. Udgifter fordeles i de enkelte biler. Turleder: Søren Mygind (22354550)

 

DOF Køge Bugt er en lokalgruppe under DOF København, som igen er en lokalafdeling til DOF DK.

Dansk Ornitologisk Forening’s overordnede vision er at sikre nuværende og fremtidige generationer:  Mulighed for at opleve et rigt og varieret fugleliv. Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse. Arbejdet med opfyldelsen af formålet forløber nationalt og internationalt i fire parallelle spor, der er indbyrdes afhængige og forbundne:

Beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder

Indsamling og udbredelse af viden om fugle

Fugle oplevelser i naturen

Medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter

Lokalgruppens formål er at skabe sociale rammer for medlemmerne, der afholdes fugle ture i lokalområdet, og der afholdes arrangementer og kurser, så det sikres at medlemmerne får de fornødne værktøjer til at opleve fuglenes adfærd.