Årsberetning 2018

DBekkasin3SH

DOF Københavnsafdelingen

Køge Lokalgruppe

Årsberetning for 2018

Lokalgruppen

Gruppen fungerer selvstændigt under Lokalafdelingen for Københavnsområdet med ansvar for den tildelte pulje og afvikling af egne arrangementer.

Gruppen består af Gitte og Allan Kruse, Mogens Samuelsen, Søren Mygind, Bjarne Bo Jensen, Henning Skjelborg, Helge Hansen og Marta Bagoly Grun.

Vi fører en logbog, hvor alle vore aktiviteter er registreret.

Ture

Vi har planlagt 14 ture (3-8 timers varighed) i lokalområdet med Henning, Søren, Bjarne, Marta,  Gitte og Allan som turledere.

Vi har haft en tur til Vestsjælland og en til fuglestationen i Gedser som noget nyt. Begge turene var velbesøgte. De andre ture strakte sig fra Køge sydstrand, Stevns, Vestsjælland fra Karrebæksminde til Avnø, Præstø Fed og Falsterbo. Vi har opsat redekasser til fluesnappere i Solgårdsparken i Strøby Egede. Vi havde deltaget i projektet Aktiv Sommer i Stevns Kommune ved en tur for skolebørn til Ølsemagle Revle med 16 deltagere.

Vi har afholdt to ture med Køgespejderne (minihold). Det foregik i isnende kulde og blæst, men spejderne tog det i stiv arm.

Vi havde lavet og opsat en vandrefalkekasse på Køge kirke med hjælp fra de ansatte ved Køge kirke. Nu er den ene vandrefalk desværre død, så der bliver nok ikke ynglet på kirken i år. Det er 3. år i træk, at fuglene holder til på kirken.

Vi havde også en ørnetur i bus til Skåne og en cykeltur til Præstø Fed.  

Deltagerantallet var mellem 3 – 45.

Aftenarrangementer

Vi har haft 4 aftenarrangementer i årets løb:

– Fotoaften to gange, hvor vi så fotos fra Grønland, NordNorge til Honduras og det meste af verden

– Efter Atlas ved Søren Mygind

– Fuglelokaliteter omkring Køge ved Gitte Kruse

Deltagerantallet var mellem 13 – 25. I det hele taget er vores aftenarrangementer meget populære.

Generelt

Vi har haft møder med Roskilde afdelingen med henblik på sammenlægning af Køge og Roskilde.

Der arbejdes på at der etableres et naturpolitisk udvalg (NPU) for østsjælland med deltagelse af kommunerepræsentanter fra Roskilde, Køge, Lejre, Greve, Solrød og Stevns. Udvalget arbejder pt. på formulering af et kommissorium, så det kan blive et officielt udvalg under DOF København. I forbindelse med formulering af kommissoriet i løbet af foråret vil der samtidigt blive givet et referat af udvalgets aktiviteter i år 2018.

Vi synes, at vi har et godt socialt sammenhold og vores arrangementer er meget ”nede på jorden”, hvor alle kan være med og hvor der altid er plads til nybegyndere og dumme spørgsmål.

På vores aftenarrangementer møder vi mange medlemmer, der kommer langvejs fra.

Mål for 2019

På vores møder har vi altid emnet om vores udbud af ture. Skal de være i lokalområdet, skal vi finde på nye ture eller skal vi bare gentage succesturene. Vi oplever, at vi har ”oplært” en del af vores medlemmer, så de selv tager på fugleture. Her kan vi rose os selv lidt.

Målet for 2019 er at holde det samme aktivitetsniveau, og tiltrække flere nye medlemmer.

Køge Lokalgruppen v/ Marta Bagoly Grun