Aftenarrangementer

Generelt om aftenarrangementer:

Møderne er gratis for medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening og gæster medmindre andet er skrevet

Mød op til tiden på det anførte mødested

Det er normalt ikke nødvendigt at tilmelde sig med mindre det står ved arrangementet