Vandrefalkene på Køge kirke

Der har de sidste vintre opholdt sig vandrefalke på Køge kirke. Man har i perioder kunnet se både en han og en hun falk. For 3 år siden satte kirken en platform op i håb om at de skulle blive og yngle sommeren over. I efteråret blev der så produceret en rigtig fuglekasse efter de mål og vejledninger vi kunne finde på nettet om ynglekasser til vandrefalke. Den blev så sat op i efteråret. Det nye år var ikke mange dage gammelt før vi desværre fandt hannen syg og afkræftet på fortovet over for kirken. Den blev bragt til dyrlæge og på et internat, men den overlevede ikke mange dage. Hvad den fejlede ved vi ikke, men den blev undersøgt for fugleinfluenza, som den ikke havde. Hunnen bruger fortsat kirken som foretrukket opholdssted (2. April 2019). Ofte kan man finde rester af dens mad rundt om kirken. Vi har bl.a. fundet blishøne og skovsneppe, andre eksempler kan ses på nedenstående billeder.

Fotograferet af Lene Nyvang
Fotograferet af Lene Nyvang
Falkekassen
Østsiden af tårnet med falkekassen
Lidt af dens kost “en krikand”
Lidt af dens kost “en agerhøne”
Lille Lappedykker
Vandrefalkehannen der er blevet syg
Misteldrossel
Udgivet i Meddelelser fra lokalområdet | Skriv en kommentar

Boligbirding
– en fugledyst mellem fuglekiggere fra deres boliger.

Når nu DOF Nordsjælland, DOF Vestsjælland m.fl. arrangerer Boligbirding, synes jeg også DOF København skal være med igen, så vi starter den 1. januar 2019.

Reglerne for den lille dyst er følgende:

Tilmelding er ikke nødvendig. Du er med i legen, hvis du følger disse simple regler:

1. Observationerne skal foretages fra din bolig i perioden fra og med 1. januar til og med 30. juni 2019.
2. Alle observerede arter skal indtastes i DOFbasen
3. Kun arter tæller med (racer, varianter m.m. af en art tælles kun med som én art).
4. Fuglene skal ses eller høres og må kun indtastes efter de regler, der gælder for indtastning af observationer i DOFbasen. Det betyder fx, at du skal være sikker på, at en art er bestemt rigtigt, inden du indtaster den.
5. Der må både benyttes kikkert og teleskop.
6. Der må gerne fodres.
7. NB: For at dine observationer skal tælles med, skal du skrive boligbirding i “turens” notefelt.
9. Kun observationer fra lokaliteter i DOF København tæller med.
8. Har du udsigt over flere lokaliteter fra din bolig, skal du oprette en tur for hver lokalitet til dine observationer.
10. De sidste boligbirdingobservationer fra perioden skal være indtastet senest den 30. juni 2019.

Der er ingen præmier, men efter den 30. juni 2019 laver jeg en rapport over resultatet, så alle kan se, hvem der har rapporteret flest arter fra sin bolig, hvilke arter, der er rapporteret m.m. Undervejs kommer der måske også en statusrapport.

Rapporten / rapporterne lægges på DOF Københavns hjemmeside og annonceres her på DOF Københavns facebookside.

God fornøjelse

Udgivet den af Allan Kruse | Skriv en kommentar