Pica legatet

“HUSK NU AT SØGE PICALEGATET inden den 1. april.
DOF Københavns PICA legat skal fremme mulighederne for, at fugleinteresserede kan uddanne sig inden for ornitologien. Legatet gives i en eller flere portioner til medlemmer af DOF København, der vil udvide deres kompetencer inden for alle grene af ornitologien gennem et veldefineret projekt eller uddannelsesforløb med vægt på projekter med direkte relevans for lokalafdelingen.
Legatet gives til støtte ved f.eks.:
– studieophold på en fuglestation eller lignende 
– deltagelse i kurser (f.eks. ringmærkning) eller konferencer 
– feltarbejde med værdi for ornitologi og fuglebeskyttelse
med vægt på danske forhold
– feltornitologiske projekter med en klar uddannelsesvinkel
– medie/formidlingsprojekter med fokus på fugleinteresse og
fuglebeskyttelse
Legatet kan søges af medlemmer af DOF København
Næste ansøgningsfrist er mandag den 1. april 2019, kl. 24:00.
Der kan søges om tilskud i størrelsesordenen 5-10.000 kr. og der kan kun søges om tilskud til én aktivitet pr. ansøger.
Se mere på DOF Kbh.s hjemmeside
Udgivet i Meddelelser fra lokalområdet | Skriv en kommentar

Vandrefalkene på Køge kirke

Der har de sidste vintre opholdt sig vandrefalke på Køge kirke. Man har i perioder kunnet se både en han og en hun falk. For 3 år siden satte kirken en platform op i håb om at de skulle blive og yngle sommeren over. I efteråret blev der så produceret en rigtig fuglekasse efter de mål og vejledninger vi kunne finde på nettet om ynglekasser til vandrefalke. Den blev så sat op i efteråret. Det nye år var ikke mange dage gammelt før vi desværre fandt hannen syg og afkræftet på fortovet over for kirken. Den blev bragt til dyrlæge og på et internat, men den overlevede ikke mange dage. Hvad den fejlede ved vi ikke, men den blev undersøgt for fugleinfluenza, som den ikke havde.

Fotograferet af Lene Nyvang

Fotograferet af Lene Nyvang
Udgivet i Meddelelser fra lokalområdet | Skriv en kommentar

Boligbirding
– en fugledyst mellem fuglekiggere fra deres boliger.

Når nu DOF Nordsjælland, DOF Vestsjælland m.fl. arrangerer Boligbirding, synes jeg også DOF København skal være med igen, så vi starter den 1. januar 2019.

Reglerne for den lille dyst er følgende:

Tilmelding er ikke nødvendig. Du er med i legen, hvis du følger disse simple regler:

1. Observationerne skal foretages fra din bolig i perioden fra og med 1. januar til og med 30. juni 2019.
2. Alle observerede arter skal indtastes i DOFbasen
3. Kun arter tæller med (racer, varianter m.m. af en art tælles kun med som én art).
4. Fuglene skal ses eller høres og må kun indtastes efter de regler, der gælder for indtastning af observationer i DOFbasen. Det betyder fx, at du skal være sikker på, at en art er bestemt rigtigt, inden du indtaster den.
5. Der må både benyttes kikkert og teleskop.
6. Der må gerne fodres.
7. NB: For at dine observationer skal tælles med, skal du skrive boligbirding i “turens” notefelt.
9. Kun observationer fra lokaliteter i DOF København tæller med.
8. Har du udsigt over flere lokaliteter fra din bolig, skal du oprette en tur for hver lokalitet til dine observationer.
10. De sidste boligbirdingobservationer fra perioden skal være indtastet senest den 30. juni 2019.

Der er ingen præmier, men efter den 30. juni 2019 laver jeg en rapport over resultatet, så alle kan se, hvem der har rapporteret flest arter fra sin bolig, hvilke arter, der er rapporteret m.m. Undervejs kommer der måske også en statusrapport.

Rapporten / rapporterne lægges på DOF Københavns hjemmeside og annonceres her på DOF Københavns facebookside.

God fornøjelse

Udgivet den af Allan Kruse | Skriv en kommentar