Afholdte ture

Lørdag d. 13. oktober tur til Gedser fuglestation.
Meget vellykket tur til Gedser fuglestation og sydfalster. 18 deltagere. Strålende sommervejr med sol og 23 grader.
Efter morgenmaden, der bestod af Gittes hjemmebag og kaffe fra stationen, fik vi rundvisning på ringmærkningsstationen af Benny Steinmeyer. Vi så forskellen mellem rødtoppet og alm. fuglekonge mm. Der var masser af småfugletræk, mest blåmejser og finker. Vi så også mange misteldrosler og en enkelt stor tornskade.
Derefter gik vi ned til Gedser Odde, hvor vi så mange fjeldvåge trække og så en storkjove på vandet og 4 alm. kjover og mange edderfugle på træk.Bjarne viste os Kroghage og Birkemosen, der er gode fuglelokaliteter specielt om foråret. Vi sluttede turen ved Bøtø Nor og en tur i den skov, der bliver forsøgt tilbageført til den oprindelige udgave med heste og kreatur.Kontaktpersoner: Gitte tlf. 23 46 79 22. Allan tlf. 42 45 42 19.

Tur til Falsterbo, Börringe og Havgård den 22. september
Vi var elleve morgenfriske deltagere, der trods den kraftige blæst og risikoen for regnbyger havde forhåbninger om en spændende dag.
Lige efter broen var den første observation en større flok hjejler der slog sig ned på en mark.
Ankommet til Falsterbo gik vi ud i læ af Fyrlunden, hvor der kom lidt spurvehøge forbi, og en enkelt hvepsevåge der kom meget tæt på. Af småfugle var der bl.a. var enkelte landsvaler og en del grønsisken.
Derefter gik vi en tur ud på Nabben, hvor der på vejen sås bl.a. pibeænder og lille lappedykker. Af rovfugle var det stadigvæk spurvehøge og hvepsevåger der trak. De officielle tal fra trækregistreringen blev i den meget lave ende med 16 hvepsevåger og 240 spurvehøge, der trodsede den kulingagtige vind og tog turen mod Stevns.
Derefter spiste vi frokost på Ljungen, men heller ikke her var der det store antal fugle, dog nogle fouragerende tårnfalke.
Efter frokost kørte vi ind til Börringe og Havgårdsøerne, hvor vi fik pænt med rovfugle og ravne der legede i vinden. Nok omkring 20 glenter, og måske op til 5 havørne i forskellige aldre. Desuden lærke og vandrefalk.
Vi nåede trods de lidt ugunstige forhold op på omkring 50 forskellige arter, og vi var heldige med regnbygerne der indtraf under kørslen.
Bjarne Bo

Cykeltur på Præstø Fed Lø. 11/8. kl. 9:30-16  Mødested: Feddet Camping. Husk: P-afgift 40 kr. Over heden ser vi efter trækkende edderfugle, rastende småspover og måske en hugorm, der varmer sig i solen. Ved Fedhage ser vi på rastende ænder, vadefugle, måger og terner. God chance for dværgmåge og sortterne. Turleder: Søren Mygind (22354550) 

Aftentur på Kirkestien. Ma. 28/5 kl. 20-22. Mødested: Strøby Kirke.
Meget blæsende aften, så vi hørte desværre ikke så meget.  Hittet blev to bynkefugle, han og hun, der lod sig beskue i længere tid, ret tæt på. Det blev til 5-6 nattergale og to gulbuge og flere andre sangfugle, der prøvede at overdøve blæsten. 10 deltagere.
Turleder: Marta Bagoly Grun  (30422449)

Aftentur på Kirkestien. Ma. 7/5 kl. 20-22. Mødested: Strøby Kirke. Stort set alle sangere er nu i aktivitet. Nattergalen og måske Græshoppesanger er ankommet. Tag aftenkaffen med. Turleder: Henning Skjelborg (20714434)

Tur i Solgårdsparken den 21. april 2018 – fuglestemmer og kasseopsætning
Vi var ni der mødte op til sangfugleturen i Solgårdsparken. Vejret var med os, strålende solskin, dog lidt vind.
Det blev en god tur i godt selskab, og jeg har opgjort antallet af arter til 41.
Alle de forventede sangere kom på listen, munk, gærdesanger, gransanger og også løvsanger. Ellers var der fine jernspurve, bogfinker, stillitser, gærdesmutter, sangdrosler, masser af spætmejser og mejser; musvit, blåmejse, sumpmejse og halemejse. Begge træløberarter, træløber og korttået lod deres stemmer lyde, vi fik dem dog ikke at se.
Efter endt spadseretur i parken, nød vi kaffen i solskinnet, for at lade op til arbejdet med opsætning af seks fluesnapperkasser.
Det var naturligvis et større arbejde, så arbejdet måtte fordeles, en stigebærer, en stigeholderen hammerbærer, flere kassebærere, en snorbinder, en sømholder, en sømislåer, en splitudspilingsspecialist, og en kassenumerator. Ved fælles hjælp lykkedes det at opsætte alle kasserne, og vi venter nu blot på, at de bliver beboede, helst af fluesnappere, men andre lejer vil også blive accepteret.
Tak for turen og vel mødt til næste tur.

Trækfugletur lø. 17/3   kl. 8-13.
Mødested: ”T-krydset” i Magleby
Den bidende kulde gjorde, at blot 6 deltagere mødte op. Turen ændredes til Gjorslevs marker og Møllesøen. Grågæs,Bramgæs og Blisgæs på markerne, diverse ænder på søen samt både Stor og Lille Skallesluger. Rød Glente krydsede forbi og sluttelig 4 Traner.  Turleder: Søren Mygind (22354550)

Ørnetur på Sydsjælland Lø. 24/2 kl. 8-1
Mødested: Herfølge Station. Vi kører til Enø, Vejlø, Avnø. Der var 13 deltagere til ørneturen i fuld solskin dog koldt vejr. Vi så 14 havørne ialt. Og fra Vejlø skov så vi ca. små 300 lille skalleslugere på vandet. Blå kærhøg hun og han blev også set og en masse bramgæs
Turleder Henning Skjelborg (20714434)

Ørnetur til Skåne. Lø 3/2. Afgang med bus. Ølby Station kl 7:35. Hjemkomst samme sted 19:00
Fyledalen, Sövdesjön og Krankesjön kan give Havørn, Kongeørn og Røde Glenter plus masser af gæs. Tilmelding foretages ved senest 18/1 at indbetale 300 kr. pr. person til konto 1438 6446478190 mærket med “navn, telefonnummer og ørn”. Hjemmeboende børn i selskab med forældre 50 kr. Turleder Søren Mygind (22354550) Husk Pas

Tur til Vestsjælland den 13. januar 2018
Vejret var kun delvis med de 17 deltagere, det regnede ikke, og vinden var i sydøst, så vi var nogenlunde i læ på Vestsjælland, men da solen ikke var fremme, var der ikke så meget lys.
Første stop var Halskov Odde, hvor målet var, at se vore norske sortgrå venner, og det lykkedes også fint, først var der en, og så pludseligt får man øje på flere, i alt 6. Selvom de tillidsfulde fugle er tæt på, kan de ofte være svære at få øje på, når de går og fouragerer på og imellem de store sten. Det hele startede dog med en havørn der kom ind ude fra Storebælt og fløj hen over Korsør. Et par skærpibere blev det også til.
Derefter gik vi en tur langs bredden af Tude Å, hvor den løber ud i Storebælt. Det gav ikke så mange fugle, men dog en sangsvane og nogle canadagæs.
På Reersø fik vi igen nærkontakt med et par sortgrå ryler der ivrigt fouragerede på stenene ved sydsiden af havnemolen, desuden fik vi både toppet og stor skallesluger. Her fouragerede vi også, lidt i læ af Musholm Havbrugs bygning, det samme havde en spurvehøg tænkt sig men den måtte dog nøjes med at sidde og spejde efter muligheder, som kunne være en mulig flok bjergirisker.
Videre til fugletårnet ved Flasken, hvor en tårnfalk var på plads, en flot han. På engen og i strandsøerne var der bl.a. storspove og lille lappedykker der legede skjul med os, men også et par vinterviber.
På vejen til sydenden af Tissø, dukkede både rød glente og havørn op. Ved Tissø, var der en god del pibeænder, og et par flotte hanner af lille skallesluger, det gjorde, at vi fik fuldt skalleslugerhus på turen.
Turen var planlagt med to højdepunkter på programmet, de sortgrå ryler, som kom fint hjem, og afsluttende med røde glenter på vej til overnatning. Vi tog til Kløveshøj, hvorfra glenterne var rapporteret tidligere på ugen, men de svigtede, kun to, som muligvis bare var én. Til gengæld fik vi mange bramgæs at se, som med flere store flokke gik til natrast på Tissø, og oven i den skønne udsigt fra Kløveshøj fløj et par knortende ravne også forbi.
Det blev alt i alt en fin tur med ca. 50 arter i bogen.
Bjarne Bo

                                                      2017

Strøby Ladeplads. To 28/12 Kl. 10-13
Mødested: P-pladsen, Vejs Ende, Strøby Ladeplads.
I turen den 28/12 -17 deltog 14 personer. Der var næsten vindstille og rimelig god sigt til havobservation. En halv snes Havlitter, Toppet og Stor Skallesluger, Toppet lappedykker, Hvinand og 6 trækkende Blisgæs. Som den eneste spottede turlederen Søren Mygind 2 flyvende Lommer. I skoven de forventede Gråsiskerne og diverse mejser.  Turleder: Søren Mygind (22354550)

Sydstrand. Lø 18/11 Kl. 9-12
Det lykkedes trods nogen regn at se Bjerglærkerne meget fint! Et par flyvende Skægmejser og en flok Bjergirisker og 8 agerhøns. Turleder Søren Mygind (22354550)

Borreby Mose og Stigsnæs 7. oktober 2017. Turleder: Bjarne Bo Jensen
Det blev desværre regnvejr, og vi aflyste turen.
En enkelt deltager mødte dog op, og i stedet for borrebyturen tog vi en tur til Køge Lystbådehavn og Nordstrand.
Fra tårnet så vi en del ænder, krik, spids og gråænder. Desuden tre små kobbersnepper og fem rødben, formodentligt af den islandske race robusta (de var ret mørke og kompakte). Et par bramgåsflokke fløj over, og skægmejserne underholdt i tagrørene lige nedenfor tårnet.
Vi gik på lidt kratlusk i tangskoven for at se, om et hvidbryn skulle have fundet på at raste, men det blev kun til gransangere og andre almindeligheder.
Vi tjekkede også om skovhornuglerene skulle have fundet på at gentage succesen fra sidste år, og minsandten om den første ikke havde indfundet sig.
Selv en halvaflyst tur kan altså kaste lidt af sig!

Falsterbo. Søndag. 10/9 kl. 7-18. Ølby Station ved Føtex. Tur i privatbiler.
Dejligt solskinsvejr efter 2 dage med styrtregn, så vi havde store forventninger til turen. Der var en del træk fra Nabben, mest småfugle: lille korsnæb, gule vipstjerter, finker og en del spurvehøge og lidt hvepsevåger. Vi kom op på 12 fiskeørne for hele dagen. Vi så en meget flot hedehøg han, meget tæt på.
Da der ikke var det store træk på Ljungen, flyttede vi i nærheden af Börringesjön, hvor der er blevet obset en steppeørn. Vi ventede i tre kvarter og var lige ved at køre hjem, da fuglen dukkede op. Vi så den godt og længe. Vi ledte efter lille skrigeørn til sidst, men fandt ”kun” 3 legende havørne og masser af glenter mm.
9 deltagere og dejlige boller fra Sørens kone.
Turleder: Søren Mygind (22354550)   

Ølsemagle Revle Søndag den 20.08.17
For at informere borgerne om Køge Kommunes planer blev fugleturen afholdt. Vi opfordrede DOF medlemmerne til at møde op og være med til at fortælle om de mange gode fugleoplevelser du har haft på Ølsemagle Revle, så vi får gjort det klart hvor vigtigt et fugleområde Ølsemagle Revle er.
Søren fortalte om Køge Kommunes planer vedr. kystsikringen. Der var mange positive tilbagemeldinger på turen og vi håber, at løsningen bliver et dige tæt på landevejen i stedet for ude ved Ølsemagle revle

Ølsemagle Revle. Lø. 19/8 kl. 8-ca middag
Turleder og rapportør: Bjarne Bo
Halvskyet vejr med en del sol og generelt gode lysforhold. Først næsten vindstille, senere tiltagende vind fra sydvest med stærke vindstød.
Vi var ca. 10 deltagere på turen.
Turen tog udgangspunkt fra dæmningen, og målet var nordspidsen af revlen, hvor vi forventede at se en del forskellige vadefuglearter, og naturligvis rovterner. Det er en pæn vandretur på omkring 5 km.
Ølsemagle revle med strandengen og klitterne er en god lokalitet for ynglende gule vipstjerter, men de skuffede lidt og viste sig først rigtigt på den nordlige del, det samme gjorde sig gældende for sanglærkerne, der også var lidt tilbageholdende. Der var pænt med engpibere op langs strandengen. I nordenden passerede tre gråsiskener hen over hovedet på os.
Der kom et par flokke trækkende fjordterner terner forbi, måske med en enkelt havterne imellem. Desuden et par splitterner over bugten, en enkelt dværgterne, sikkert den sidste i år, og naturligvis rovterner, både gamle og unge. Fem blev det til.
Temaet for turen var dog først og fremmest de rastende vadefugle, der tanker op på deres vej fra nordlige yngleområder til vinterkvartererne syd på. Der var ikke det store antal af de forskellige arter, men vi nåede dog op på 16 arter, inklusive en juvenil odinshane, som svømmede rundt imellem fødderne på de mange grågæs, og som alle fik set. Fem juvenile lille præstekrave præsenterede sig også rigtigt fint for os.
En fiskeørn passerede forbi, hvilket fik nogle af vadefuglene på vingerne.
Det blev som skrevet til 16 vadefuglearter: Strandskade, klyde, lille præstekrave, stor præstekrave, strandhjejle, hjejle, vibe, islandske ryle, alm. Ryle (flest adulte, men også enkelte juvenile), dværgryle, svaleklire, mudderklire, rødben, hvidklire, lille kobbersneppe og odinshane.

Cykeltur på Præstø Fed Lø. 5/8. kl.9:30-16  ved Feddet Camping. 
Vi var 7, der og af sted på cyklen til Feddet. Det blæste meget, men vi slap med kun 2 byger.
Vi cyklede til fugletårnet først. Der så vi ikke ret meget. På heden og nede ved vandet var der til gengæld rigtig mange vadefugle. Vi kom op på 460 islandske ryler, mange terner, tinksmede, kobbersnepper, spover, mm. Rovfugle var der ikke så mange af, kun en enkelt havørn, en hvepsevåge, et par tårnfalke og musvåger
Turleder: Søren Mygind (22354550)

Aftentur på Kirkestien. Ons. 7/6. kl. 20-22. Mødested: Strøby Kirke. I øsende regnvejr blev turen gennemført med 4 deltagere. Vi hørte trods alt nattergal, gransanger, løvsanger, tornsanger, gulspurv, munk og sangdrossel og masser af solsorte. Turleder: Marta Bagoly Grun og Henning Skjelborg (30422449/20714434)

Sangfugletur i Solgårdsparken. Tidspunkt: 28. maj fra 06:00 til ca. 09:00 Mødested: Parkeringspladsen ved Solgårdsparken i Strøby Egede, Stevnsvej 26, 4600 Køge. Solgårdsparken og Tryggevælde Å danner en fin mosaik af skov, krat og rørskov. 
Der var mødt i alt 23 deltagere på trods af det tidlige tidspunkt. Bjarne fortalte om sangfuglenes yngleadfærd og familieliv. Vi gik en tur over Tryggevælde å, men vi hørte ikke en eneste nattergal. Til gengæld så vi en brunfarvet hungøg rigtig godt og længe. Af sangfugle hørte vi rødstjert, gærdesanger, sivsanger, rørsanger, kærsanger, gransanger, desuden jernspurv, grå fluesnapper. Turleder: Bjarne Bo Jensen tlf. 5149 0721 e-mail: jensenab@mail.dk

Aftentur på Kirkestien. Ti. 2/5 kl. 20-22.
 En lidt kold og blæsende aften med få fugle der sang. Nattergalen var ikke kommet, den lod i hvert fald ikke høre fra sig. De 17 deltagere fik en udfordring, da kirkestien var oversvømmet ved broen! De fleste havde dog allrede læst på hjemmesiden så de var forberedt og havde gummistøvler på.
Turledere: Gitte og Allan Kruse

Fuglestemmer. Køge Ås. Lø. 8/4 Kl. 9-12
De første sangere er ankommet, så nu er der gang i repertoiret af fuglestemmer. Mødested: P pladsen på Ølbyvej. Årets første sangfugletur med mange gransangere. Vi så de fleste mejsearter, syngende jernspurv og gulspurv. Vi hørte træløber, uden at se den. På trods af det kolde vejr var vi ialt 17 deltagere. Turledere: Marta Bagoly Grun og Henning Skjelborg.(30422449/20714434)

Trækfugletur. lørdag. 11/3   kl. 8-13. Mødested: ”T-krydset” i MaglebyVi var lidt uheldige med vejret på trækturen til Køge Sønakke. Der var meget tåget i starten af turen, så vi så ikke så meget. Da det endelig klarede op, så fløj fuglene så højt, at vi ikke kunne se dem. Men vi havde en god tur alligevel. Der var en del ringduer, alliker, finker, musvåger mm. der trak. Turen sluttede med 2 flotte bjergvipstjerter, der fouragerede i strandkanten.
Der var 12 deltagere.Turleder: Søren Mygind (22354550) 

Ørnetur på Sydsjælland. Ørneturen den 19/2 blev en “tåget  forestilling”. 8 deltagere trodsede vejret, der begyndte med let regn og endte i tæt tåge på Avnø. Men trods alt fik vi et godt kik på 2 unge Havørne, der boltrede sig i luften, og kort efter fløj en 5 år gammel Havørn hen over hovedet på os ved Vejlø. På en mark på Vejlø taltes 4-5.000 Bramgæs samt 100 Grågæs. Turleder: Henning Skjelborg (20714434)

Ørnetur på Sydsjælland. Ørneturen den 19/2 blev en “tåget  forestilling”. 8 deltagere trodsede vejret, der begyndte med let regn og endte i tæt tåge på Avnø. Men trods alt fik vi et godt kik på 2 unge Havørne, der boltrede sig i luften, og kort efter fløj en 5 år gammel Havørn hen over hovedet på os ved Vejlø. På en mark på Vejlø taltes 4-5.000 Bramgæs samt 100 Grågæs. Turleder: Henning Skjelborg (20714434)

Ørnetur til Skåne.  Lø. 4/2.  Afgang med bus fra Ølby Station kl. 7.35 hjemkomst samme sted 19:00.
Turen begyndte i let regn, og diset vejr med sigt ned til 500 – 1000 m.
Børringe, Næsbyholm , Krankesøen, Vombs enge og Fyledalen var ruten.
​Der blev set 9 havørne, 1 kongeørn, lille flagspætte og stor flagspætte.
41 deltagere.
Turleder: Søren Mygind (22354550) 

Gåsetur. Gjorslevs marker . Ons 11/1.  Kl. 10-14
Mødested: P-plads Nordøst for Søholm.
På trods af truende snestorm tog vi 9 medlemmer af sted på turen alligevel. Inden vi nåede til P-pladsen ved Søholm, så vi blis-, trold- og grågæs på markerne lige udenfor Magleby. Vi gik ned til Gjorslev Møllesø gennem skoven, men der var ingen fugle pga. vejret. Søen var frosset til og fugletårnet var i dårlig stand, så man ikke så ret meget. Troldænderne var trukket ud på havet. Turen sluttede lidt før tid, da snestormen tog til.Turledere: Gitte og Allan Kruse. (42454219)

2016

Strøby Ladeplads.  Ons 28/12  Kl. 10-13
Mødested :P-pladsen ( over for tidl..købmand) ved Vejs ende,  Strøby Ladeplads. Gåtur langs kysten og i Magleby Skov. Turen til Vejs Ende begyndte i solskinsvejr. Der var en del fugle på vandet og der var en del aktivitet. Vi så bl.a. havlitter, store og toppet lappedykkere, sortænder, bramgæs og masser af hvinænder. Det blev blæsevejr på den sidste del af turen, der gik gennem skoven. 14 deltagere ialt. Turleder: Søren Mygind (22354550)

Køge Sydstrand. Lø 26/11 Kl. 12-15
Mødested: P-plads lige syd for Hotel Hvide Hus. Gåtur.Der var kun 3 deltagere til den kolde tur med megen blæst. Til gengæld kunne vi nyde 5 bjerglærker meget tæt på og meget længe. En fløjsand voldte lidt besvær, men blev endelig bestemt. Turleder: Søren Mygind (22354550)

Møn og Nyord lør. 5/11 9-16. Herfølge Station.  Tur i privatbiler med sædvanlig fordeling af udgifterne. Vi kører til Slambassinerne, Ulvshale og Nyord Enge. Turen aflyst på grund af vedvarende regnvejr

Et sted på Østsjælland lør. 22/10 kl. 9-15. Ølby Station ved Føtex.
Turen aflyst pga. dårligt vejr og kun 1 deltager.

 Falsterbo lør. 24/9 kl. 7-18.
Der var 7 deltagere til denne tur: Følgende fugle blev observeret: Spidsand, Bramgås, Hvepsevåge, Rød Glente, Musvåge, Spurvehøg, Fjeldvåge, Stor Skrigeørn, havørn, Vandrefalk, Rørhøg, Tårnfalk, Blåmejse, Bjerg Vipstjært, Hedelærke, Pung Mejse.
Turleder: Søren Mygind (22354550)

Cykletur på Præstø Fed Sø 14/8. kl.9-16
En meget vellykket cykeltur med 9 deltagere. Flot solskinsvejr, dog en del blæst. Vi så mindst 10 havørne, 3-4 ad gangen. En masse forskellige vadefugle, næsten alle arter var med. Mange trækkende terner, 2 rovterner på revlen.
Turleder: Søren Mygind (22354550)

Ølsemagle Revle. Lø.16/7 kl. 8-ca. 12.
Til den første åbningsdag på Ølsemagle Revle var der mødt 12 deltagere op, på trods af dårlig vejrudsigt. Regnen ventede på sig, så vi fik gennemført turen. Vi gik fra dæmningen og ud til nordspidsen af revlen.
Der var masser af fugle alle vegne, mange ryler, klirer, gæs, ænder, terner, men ingen rovfugle. Vi fik lov til at nyde fuglene ret tæt på, bl.a. 2 temmincksryler og en rovterne. De første strandhjejler og alm. hjejler var også på plads. Turledere: Marta Bagoly Grun og Henning Skjelborg (30422449/20714434)

Tur på Kirkestien 2/6. 20:00-22:30. Turleder Henning Skjelborg.
Denne gang var vi 11 deltagere, som fik den oplevelse, som man håbede. 8-10 Nattergale, alle sangerne , og de bageste i flokken hørte Græshoppesangeren! Rørhøg og en Dobbelt Bekkasin fin opvisningsstil.

Aftentur på Kirkestien. Ons. 11/5 kl. 20-22.
Mødested: Strøby Kirke. 22 deltagere havde en flot aften. Men den tiltagende vind gjorde nok, at mange af sangfuglene tav stille. Der blev dog set og hørt adskillige sivsanger og nattergale. Gulspurv, munk, løvsanger, gransanger, vibe og gøg (han og hun) blev også hørt. Uglen dukkede først op efter at de fleste deltagere var kørt hjem. Turleder: Gitte og Allan Kruse.(42454219)

Aftentur på Kirkestien. Ons. 20/4 kl. 19:00-21:00
Mødested: Ved Strøby Kirke. Vi lyttede efter forårsbebudere. Der var 8 deltagere og det var et fantastisk sommervejr. Turleder: Gitte og Allan Kruse. (42454219)

Fuglestemmer. Køge Ås. Lø. 9/4 Kl. 9-12
Mødested: P-Pladsen, Ølbyvej ved indkørsel til Gl. Køgegård.
De første sangere er ankommet, så nu udvider vi repertoiret af fuglestemmer. Solskin og fuglesang, mange musvåger, mejser, gransangere. Træløber blev nærstuderet. 15 deltagere ialt.: Marta Bagoly Grun og Henning Skjelborg.(30422449/20714434)

 
Trækfugletur søn. 20/3   kl. 10-14.
Vi var 8, der så på træk ved Køge Sønakke. På vandet så vi 60 havlitter, ca. 130 toppet lappedykkere og en masse forskellige ænder.Vi så bl.a. trækkende musvåger, ringduer, hulduer, stære, alliker og en masse finker. I skoven småfugle og en rød glente.Turleder: Søren Mygind (22354550)
 
 

Fuglestemmer. Køge Ås. Lø. 5/3 Kl. 10-12.
Mødested: P-Pladsen, Ølbyvej ved indkørsel til Gl. Køgegård.
Vi lytter til forårets fuglestemmer.
Der var 9 personer til turen. Det var diset vejr, så utroligt få fugle hørtes. Halemejse, blåmejse, musvit og en syngende Gærdesmutte. Krikænder og pibeænder på engen, og 2 overflyvende ravne. Der var 2 nye deltagere.
Turleder:  Henning Skjelborg.(30422449/20714434)

Ørnetur på Sydsjælland Lø. 27/2 Kl. 8-16  Mødested: Herfølge Station.
Først kørte vi til Enø ved Karrebæksminde i meget diset/tåget vejr. Det klarede dog lidt op. Vi så de første 4-5 ørne her. Derefter blev det Avnø med 1 havørn, 2 trækkende traner og 6 store præstekraver. Turen sluttede ved Even sø med havørn på rede og 3 andre ørne rundt omkring reden.
Turleder: Henning Skjelborg (20714434)

Ørnetur til Skåne. Lø. 6/2. Afgang med bus fra Ølby Station kl. 7.35 hjemkomst samme sted 19:00.
På turen vil der være mulighed for at opleve havørne, kongeørne, røde glenter, masser af gæs m.m. ved de klassiske skånske fuglelokaliter som bl.a. Fyledalen, Sövdesjön og Krankesjön. Tilmelding foretages ved senest d. 15-1 at indbetale 300 kr. pr. person på reg. nr. 1438 – konto nr. 6446478190  “mærket med dit navn, telefon nr. og ”ørn”. Husk Pas!” Hjemmeboende børn i selskab med forældre 50 kr. Turleder: Søren Mygind (22354550)

Gåsetur på Østsjælland. Sø. 31/1 Kl. 8:30-ca. 16
Vi begyndte turen i Holmegårds mose, der var næsten totalt oversvømmet. Første stop var ved Skuderløse. Vi så mange bramgæs, 2 slags sædgæs, blisgæs og canadagæs. 3 havørne i samme skopfelt, fjeldvåge, m.m
Derefter kørte vi til Næbskoven i Præstø Fjord. Her kom vi op på 10 havørne, og mindst 2000 bramgæs og lidt småfugle i skoven på trods af mudderet.
Turledere Gitte og Allan Kruse. (42454219)

                                           2015

Strøby Ladeplads. Ti 29/12
Kl. 10-13
Mødested :P-pladsen ( over for tidl.købmand) ved Vejs ende, Strøby Ladeplads.
Årets sidste tur gik til Vejs Ende. En tur på stranden og på tilbagevejen i skoven. Koldt og meget blæsende, nærmest kuling ved kysten. Turen begyndte med at Allan så en flok suler i Køge bugt. Aldrig har vi set dem i Køge bugt. Turen fortsatte på den gode måde. En splitterne fløj forbi, derefter så vi en del lommer og en enkelt alk og flere suler langt ude i bugten. På vandet var der havlitter, toppet skalleslugere og toppet lappedykkere ud over hvinænder og et par edderfugle. I skoven var der grønsiskener og 2 store flagspætter.
Turleder: Søren Mygind (22354550)

Fjord rundt lør. 28/11. kl. 9-16. Mødested: Ølby Station ved Føtex.
Turen gik til Roskilde fjord: Bløden, Jyllinge havn, Selsø og Kornerup å.
Der blev set vandstær. Havørn blev observeret det meste af tiden ved Selsø.
Den jagede ænder og til sidst fik den fanget en af dem. Der blev en længere diskussion om anden var en troldand eller en pibeand. Turleder: Søren Mygind (22354550)

Møn og Nyord lør. 7/11 9-16. Mødested: Herfølge Station. Tur i privatbiler. Turen havde 8 deltagere. Vejret viste sig at blive noget bedre end vejrudsigten havde lovet. Turens højdepunkt var nok en vandrefalk der prøvede at fange en af de mange troldænder der fløj rundt over jordbasingerne ved Stege. Vi så 2 vandrefalke, 3 havørne, 2 fjeldvåger, ænder, gæs samt meget andet på Nyords enge.. Turledere: Gitte og Allan Kruse (42454219)

Et sted på Østsjælland lør. 24/10 kl. 9-15. Mødested:  Ølby Station ved Føtex. Tur i privatbiler. Turen gik til Stevns.
Vi begyndte på Mandehoved, hvor der var lidt træk af spurvehøge og bramgæs. Derefter kørte vi til Bøgeskov havn. Turen sluttede med mange gæs: bramgæs, grågæs, blisgæs på Gjorslev marker. Der var jagt på markerne, så den oplevelse fik vi også med. Til sidst så vi en havørn i det fjerne og 2 glenter  Turleder: Søren Mygind (22354550)

Falsterbo lør. 19/9 kl. 7-18. Mødested: Ølby Station ved Føtex.
Turen til Falsterbo blev ikke et tilløbsstykke deltagermæssigt, kun 6 personer trods fin vejrudsigt, men fuglemæssigt kunne deltagerne glæde sig over et tilløbsstykke: I titusindvis af småfugle fra morgenstunden! Der var konstant fugle i luften fra ankomst ved otte-tiden til henved klokken elleve. Finker, Irisker, Siskener og Engpibere i store tal, alle Vipstjerter, enkelte Rødstrubede Pibere, Markpibere, Skovpibere og Hedelærker. Det var lidt sløjt med rovfugle i begyndelsen, men dagen endte flot: mere end 200 Spurvehøge,25 Hvepsevåger, 25 Musvåger, 20 Røde Glenter, en enkelt Sort Glente, 3 Lærkefalke, 2 Dværgfalke, en del Tårnfalke, 2 Vandrefalke, 3 Havørne og så turens absolutte clou: 2 Steppehøge! En formidabel tur!

Et sted på Østsjælland sø. 30/8 kl.8:30 – ca. 15.
På dennne tur var der to deltagere, Kirsten og Birthe og vi tog til Mandehoved, hvor der var et fint træk af hvepsevåger m.m.. Se Tims indtastninger på dagen på DOFbasenKøge  Turleder: Søren Mygind (22354550)

Cykeltur på Præstø Fed lø. 8/8. kl.9-16  Mødested: Kl. 9:00 på Faxe Ladeplads Station ved Køge-togets ankomst eller kl. 9:30 ved Feddet Camping. Cykeltur til Feddet med 8 deltagere. Der har ikke været set så mange fugle, som på de sidste ture. Men det blev til hvepsevåge, spurvehøg, tårnfalk, 2 juvenile dværgmåger, 7 tinksmede.Turens bedste obs. var nok 11 dværgryler og 4 krumnæbbet ryler.

Ølsemagle Revle. To.16/7 kl. 8-ca. 12.Vi (12 deltagere) var med til at ”åbne fuglesæsonen” på Revlen. Meget flot varmt og solrigt vejr. Vi gik hele vejen til Nordspidsen af Revlen. Der var masser af vadefugle, som vi allerede kunne se fra dæmningen. Vi lagde ud med en rovterne og flere dværgterner, der musede 5-10 meter fra os ved iskiosken. Der blev observeret mange gule vipstjerter, sanglærker og engpibere på vejen ud. Der var i alt 5 rørsangere, der stadig sang. Det må have været pga. det kølige forår. Ved nordspidsen så vi mange forskellige vadefugle. bl.a. alm. ryle, dværgryle, islandsk ryle, krumnæbbet ryle, lille kobbersneppe, rødben, hjejle, sandløber og  præstekrave.
Der var lidt diskussion om bestemmelsen af en hjejle…
Mødested: Iskiosken ved dæmningen. Turleder: Marta Bagoly Grun og Henning Skjelborg (30422449/20714434)

Aftentur på Kirkestien. To. 4/6. kl. 20-22.
Vi var heldige at have turen på en af de smukkeste aftener med godt vejr. Der var mødt ialt 18 deltagere. På Kirkestien så vi først gul og hvid vipstjert, rørspurv, gulspurv. Ialt blev det til ca. 9 nattergale, gransanger, løvsanger, munk , gøg , siv- og rørsanger . Vi så et par rødryggede tornskader også. Det er første gang de blev observeret på dette sted (af os i hvert fald).
Turen sluttede med en natuglefamilie med 3 unger, der tiggede om mad i træerne på stien ved siden af Strøby Præstegård. Vi kunne godt se dem, selv om kl. blev halv 11, da turen sluttede. Turleder: Marta Bagoly Grun og Henning Skjelborg (30422449/20714434)

Tur til Gl. Havdrup Mose og Ramsødalen Søn. 17/5 kl. 8 til ca. 12.
Mødested: P-Pladsen ved Gl. Havdrup Mose, Hastrupvej.
Vi var 9 personer på turen. Det var tørvejr med lidt sol men meget blæsende.
I Havdrup Mose blev hørt div. forventede sangfugle samt rørdrum. Der blev set bl.a. rørhøg, grågæs med gæslinger, taffeland, skeand og et par rødben.
I Ramsødalen så vi bl.a. de første mursejlere, og i den vestlige ende en rødrygget tornskade han.
Turledere: Gitte og Allan Kruse ( 42454219)

Aftentur på Kirkestien. Ons. 29/4 kl. 19:00
Mødested: Ved Strøby Kirke.
Ialt 9 deltagere mødtes ved Strøby Kirke. Vi gik ned til fugletårnet og derefter ned til enden af Kirkestien. Vi så og hørte mange løvsangere,  by- og landsvaler desuden gransangere, gule vipstjerter, et glimt af en rørhøg og en musvåge. Turen sluttede med 2 sivsangere, der sang på midten af Kirkestien. Vi kunne komme ret tæt på dem.

Fuglestemmer. Køge Ås. Lø. 11/4 Kl. 9-12
Mødested: P-Pladsen, Ølbyvej ved indkørsel til Gl. Køgegård.
Forårets hidtil varmeste solskinsvejr.
Vi så alle mejsearterne: musvit, blåmejse, sumpmejse, halemejse og spætmejse. Derudover 2 glenter, et par musvåger, en fjeldvåge ud over mange rødhalse, gransangere og st. flagspætter. For det meste kunne vi høre fuglene en ad gangen, der gjorde bestemmelsen lidt lettere. 10 deltagere.
Turledere: Marta Bagoly Grun og Henning Skjelborg.(30422449/20714434)

Trækfugletur søn. 22/3   kl. 10-14.
Mødested: ”T-krydset” i MaglebyAfhængig af vejr og vind kører vi enten til Køge Sønakke eller til Søholm.  Vi ser på forårsbebudere som lærke, vibe og stær og ved vestlige vinde er der gode muligheder for træk af rovfugle, duer og småfugle”.  Turleder: Søren Mygind (22354550)

Fuglestemmer. Køge Ås. Lø. 7/3 Kl. 10-12.

Mødested: P-Pladsen, Ølbyvej ved indkørsel til Gl. Køgegård. 6 deltagere mødte op til den første tur, hvor fuglestemmer stod på programmet. Der var ivrig aktivitet af Halemejse (nordlig race), Blåmejse, Musvit og en enkelt Sortmejse. Den første syngende Bogfinke og forsigtig sang fra Rødhals og Gærdesmutte. 4-5 musvåger, hvoraf 2 kredsede omkring en sandsynlig rede.

Ørnetur på Sydsjælland Lø. 21/2 Kl. 8-16
Turleder: Henning Skjelborg (20714434)
Vi mødtes ved motorvejs rastepladsen ved Herfølge. Vi begyndte turen med 32 silkehaler og en tårnfalk. Det regnede det meste af dagen, men på trods af det, kom vi op på 6 havørne ialt. Vi så 3 ved Enø/Karrebæksminde, 1 ved Vejlø/Gavnø og de to sidste var på Avnø, hvor turen sluttede. Vi så en del viber, lærker og ved Avnø spidsænder, lidt bramgæs og mange sæler.
Der var trods vejret 10 deltagere i alt.

Bustur til Skåne. 7. februar 2015.  47 deltagere. På trods af meget stærkt vind, blev det en meget vellykket tur med masser af fugle. Første stop var ved Börringesøen, derefter tog vi til Næsbyholm, defra videre til Sövdesøen. Turen sluttede i Fyledalen, hvor vi ud over de mange rovfugle også fik set 14 vildsvin. Rovfugle: vi kom op på 22 havørne, 2 unge kongeørne, hvoraf den ene var set ret tæt på og længe ved Sövdesøen – mens vi spiste frokosten, 150-200 glenter, 1 duehøg, 2 spurvehøge, 14 fjeldvåger – det var flere end vi forventede, 2 vandrefalke, 2 tårnfalke, 1 blå kærhøg og masser af musvåger. Derudover mange gæs, ravne, sangsvaner mm.

Gåsetur på Østsjælland. Sø. 25/1 Kl. 8:30-ca. 16. Vi kørte til Gødstrup Engsø i det flotteste vejr, sol og næsten ingen vind. Der gik omkring 5000 gæs på engene ved søen: Grågås, sædgås, bramgås, canadagås og blisgås. “Danmarks næst flotteste fugl” en rød glente kredsede og lidt senere, til vores alles overraskelse, skræmte en blå kærhøg en svaleklire op fra engene. På søen var der masser af vintergæstende ænder samt stor og lille skallesluger. Efter Gødstrup sø kørte vi rundt om Holmegårds mose og på markerne så vi bl.a. en flok på ca. 200 sangsvaner. Og ikke at forglemme en flok kronhjorte på ca. 50 dyr. Vi var 9 deltagere i alt.

                                             2014

Strøby Ladeplads. Sø. 28/12   Kl. 10-13 Mødested :P-pladsen ( over for tidl.købmand) ved Vejs ende,   Strøby Ladeplads. Gåtur langs kysten og i Magleby Skov. Mulighed for bl.a. Havlit, Bjergand, Lille Skallesluger samt småfugle i skoven. Turleder: Søren Mygind (2235455)
Årets sidste tur gik til Vejs Ende. En tur på stranden og på tilbagevejen i skoven. Koldt, men meget flot solskinsvejr lokkede ialt 18 deltagere med på turen. Vi så en del træk af gæs: grågæs, blisgæs, bramgæs, sædgæs. På vandet så vi mange ænder, bl.a. 4 fløjlsænder, lidt skalleslugere og toppet lappedykkere. Desuden  2 trækkende glenter og i skoven mange siskener.

 
Køge Sydstrand. Sø. 23/11 Kl. 12-15. Mødested: P-plads lige syd for Hotel Hvide Hus. Gåtur. Vintervadefugle, såsom islandsk rødben, knortegæs, svømmeænder, dykænder og småfugle såsom bjergirisk og skærpiber. Turleder: Søren Mygind (22354550)Søn 26/10  kl.9-16. Fugletræk på Stevns Start: Køge Station ved midlertidige P-Plads.  Vi bevæger os alt efter vindretningen ud på Stevns og ser på især rovfugletrækket.Turleder: Søren Mygind (22354550)
Lør.27/9 kl. 7-18. Falsterbo Start: Køge Station. Tur i privatbiler. Mulighed for et stort træk af andefugle, musvåge, røde glenter, spurvehøge, duer og småfugle. Er vejret ugunstigt for træk, vil vi besøge søerne og andre lokaliteter i det skånske bagland for at se på rastende fugle. Tilmelding er nødvendig, da vi fordeler os i bilerne. Benzin og broafgift deles mellem personerne i hver enkelt bil. Turleder: Søren Mygind (22354550)  
Søn. 31/8 kl.8:30 – ca. 15. Et sted på Østsjælland Start: Køge Station ved midlertidige  P-Plads. Vi kører efter vind og vejr og fugle. Vi fordeler os evt. i privatbiler. Rovfugletræk på Stevns? Hjejler på Revlen?  Eller ? Turleder Rune Palmquist. 30700005  
Ons. 27/8 Kl. 18:30. Aftentur til det nye fugletårn på Revlen Mødested: P-Plads nord for Køge Marina. Med det nye tårn er der fin udsigt over den sydlige lagune, hvor der kan være være masser af vadefugle. Hjejler, Krumnæbbet Ryle og med lidt held Rovterne.  Turleder: Gitte og Allan Kruse. 42454219/23467922  
 Lør. 9/8. Cykeltur på Præstø Fed Mødested: Kl. 9:00 på Faxe Ladeplads Station ved Køge-togets ankomst eller kl. 9:30 ved Feddet Camping. Vi er tilbage på Faxe Ladeplads ca. kl. 16:00. Toget mod Køge afgår 16:19. Over heden ser vi efter trækkende edderfugle, rastende småspover og måske en hugorm, der varmer sig i solen. Ved Fedhage ser vi på rastende ænder, vadefugle, måger og terner. God chance for dværgmåge og sortterne.  Turleder: Søren Mygind (22354550)    
Lør. 19/7 15:00–20:00,Ons. 23/7 17:00-21:00Og søn. 27/7 15:00–20:00.Uformelt vadefuglekursus på begynderniveau.  Ølsemagle Revle.  Mødested: Kiosken på Revlevej. 3 ture på en uge. Tilmelding ikke nødvendig, men en fordel. Vadefugle i sommerdragt, terner og meget mere. Kom så meget, du kan, og fordyb dig i former, farver og jizz. Tag et lille skridt mere i selv at kunne. Rimelige gåture. Tag mad, drikke og kaffe med.  Kursusleder: Rune Palmquist 30700005, gerne SMS eller læg besked.
Trækfugletur søn. 16/3   kl. 10-14. Mødested: ”T-krydset” i Magleby.  Afhængig af vejr og vind kører vi enten til Køge Sønakke eller til Søholm.  Vi ser på forårsbebudere som lærke, vibe og stær og ved vestlige vinde er der gode muligheder for træk af rovfugle, duer og småfugle”.  Turleder: Søren Mygind (2235 4550)
Formiddagstur i vinterskoven søn. 9/3  kl. 10-12 Mødested: P-pladsen på Ringstedvej ved Skovhusvænget (Yderholm). Vi går en tur og ser, hvilke fugle der er i vinterskoven og langs Køge Å. Måske er vi heldige at se vandstær. De første sangfugle. Turleder: Marta Bagoly Grun (3042 2449)
Ørnetur på Sydsjælland Lørdag 22/2 2014 Kl. 8-16 Mødested: Køge Station. Alt efter held, vind og vejr bevæger vi os sydpå gennem den vestlige del af Sydsjælland. Varmt tøj! Vi fordeler os i privatbiler. Benzin deles mellem deltagerne i de enkelte biler. Turleder: Henning Skjelborg (2071 4434)
Ørnetur til Skåne. Lørdag 1/2 2014 Afgang med bus fra Ølby Station kl. 7.35 hjemkomst samme sted 18.10. På turen vil der være mulighed for at opleve havørne, kongeørne, røde glenter, masser af gæs m.m. ved de klassiske skånske fuglelokaliter som bl.a. Fyledalen, Sövdesjön og Krankesjön. Tilmelding foretages ved senest d. 11-1 at indbetale 250 kr pr. person på reg. nr. 1438 – konto nr. 6446478190 mærket med dit navn og ”ørn” Turleder: Søren Mygind (2235 4550)
Præstø Fjord. Søndag 26/1 2014 Kl. 10-14
Mødested: Roneklint landsbycentrum. Tur til  Maderne og evt. Næbskoven ved Præstø. Mulighed for Havørn, Vandrefalk, vadefugle, ænder og gæs. Ring, hvis du ønsker plads/har plads i bil. Turledere Gitte og Allan Kruse. (4245 4219)